Giáo án bài Ôn tập thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 16 Ôn tập I. MỤC TIÊU 1 .Về kiến thức -Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

16 Ôn tập

I. MỤC TIÊU

1 .Về kiến thức

-Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI-XVIII.

2.Năng lực:

Rèn luyện kỹ năng lập bảng biểu và nhận xét sự kiện, nhân vật tiêu biểu thông qua xác định các tiêu chí.

Thông qua cách học này GV kích thích sự  tìm tòi sáng tạo của HS  nhất là đối với các tư liệu lịch sử.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ, trung thực

III.THIẾT  BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

-Giáo án wow và pp

II.TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN.

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những nét chính tình hình chính trị kinh tế, xã hội nước ta trong các thế kỷ XVI-XVIII

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, thỏa luận cặp đôi, nhó  trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm học tập: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động

Hoạt động 1 Chính trị- xã hội (10’)

GV giới thiệu bài: Đây là giai đoạn lịch sử có nhiều biến cố, vừa đau thương, vừa vẻ vang. Tìm hiểu để thấy đau thương và vẻ vang như thế nào ?

GV hướng dẫn HS tìm hiểu các nội dung ôn tập.

 Biến động chính trị lớn nhất  của dân tộc ta thế kỷ XVI-XVII là gì ?

YC trên cơ sở những biến động chính trị,xã hội của nước ta từ thế kỷ XVI-XVII hình thành sơ đồ kiến thức.

GV hướng dẫn HS lấy sự kiện trung tâm để hình thành chủ đề sau đó phát triển theo mạch tư duy kiến thức theo các nhánh làm sao thể hiện được sự liên quan,nảy sinh  các sự kiện.

GV trình chiếu sơ đồ

Hoạt động 2  Kinh tế (7’)

Những nét nổi bật của kinh tế-văn hoá thế kỷ XVI-XVII.

Yêu cầu  học sinh xác định trên bản đồ vị trí của các vùng đô thị.

Nhận xét về các đô thị đó ?

a.Kinh tế:

-Nông nghiệp Đàng Trong phát triển

-Thủ công nghiệp:  XH nhiều làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng.

-Xuất hiện nhiều đô thị:Thăng Long, phố Hiến Thanh Hà, Hội An, Gia Định → buôn bán sầm uất.

→Là trung tâm chính trị,buôn bán, văn hoá

Hoạt động 3  Văn hoá (7’)

GV phát phiếu học tập yêu cầu học sinh điền nội dung vào phiếu

Lĩnh vực

Nét mới và nổi bật

Lĩnh vực

Nét mới và nổi bật

Tôn giáo

Chữ viết

Văn Học

Nghệ thuật

Sinh hoạt dân gian

Nho giáo không còn chiếm vị trí độc tôn – xuất hiện thiên chúa giáo

Xuất hiện chữ quốc ngữ

Văn học Nôm phát triển mạnh

Điêu khắc và sân khấu

phong phú

Hoạt động 4 LUYỆN TẬP TRẢ LỜI CÁC C U HỎI

Câu 1:

Ai là những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Lê Lợi và Nguyễn Trãi                    c. Lê Lợi và Lê Lai

Lê Lợi và Nguyễn Chích                  d.Lê Lợi và Nguyễn Xí

Câu 2:  Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, vùng đất nào được giải phóng đầu tiên để làm chỗ đứng chân vững chắc cho nghĩa quân Lam Sơn?

Tân Bình-Thuận Hóa                        c Lam Sơn- Thanh Hóa

Nghệ An                                            d. Đông Quan

Câu 3: Bộ luật được biên soạn dưới thời Vua Lê Thánh Tông manh tên là

Luật Hồng Đức                                c Luật Hình Thư

Quốc Triều hình luật                       d. Hoàng triểu luật lệ

Câu 4: Trận đánh quyết định để kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

Trận Tốt Động- Chúc Động             cTrận Chi Lăng- Xương Giang

Trận Bồ Đằng                                    dTrận đánh thành Đông Quan

Câu 5: Tôn giáo nào chiếm vị trí độc tôn thời Lê Sơ?

Đạo giáo

Phật giáo

Nho giáo

Thiên chúa giáo

Câu 6: Thời Lê Sơ  đối tượng nào sau đây không được đi học?

nông dân

thợ thủ công và thương nhân

nô tì

kẻ phạm tội và làm nghề ca hát

Câu 7: Đánh giá nào sau đây đúng nhất với quốc gia Đại Việt thế kỷ XV?

Là quốc gia phát triển nhất châu á

Là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á

Là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc nhất Đông Nam Á

Là quốc gia  phong kiến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là điểm mới của Luật Hồng Đức

bảo vệ chủ quyền quốc gia

Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bảo vệ quyền lợi của Vua, hoàng tộc

Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

Câu 9 : Thời Lê Sơ nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất là

Thăng Long

Phố Hiến

Hội An

Thanh Hà

Câu 10: Chữ Quốc Ngữ ra đời xuất phát từ

nhu cầu truyền đạo Thiên Chúa giáo của các giáo sỹ Phương Tây

nhu cầu của nhân dân ta

nhu cầu của nhà nước phong kiến

Nho giáo đã mất dần hiệu lực độc tôn

Câu 11: Nối nội dung ở cột A với B để có nội dung đúng

A

B

1

Nguyễn Trãi

A

Vị Vua anh minh, tài năng xuất sắc trên nhiều lính vực

2

Lê Thánh Tông

B

Là nhà chính trị quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

3

Lương Thế Vinh

C

Nhà sử học nổi tiếng

4

Thiên Nam ngữ lục

D

Nhà toán học nổi tiếng với nhiều tác phẩm giá trị như Đại thành toán pháp…

5

Ngô Sĩ Liên

E

Truyện Nôm dài 8000 câu

  Câu 12: Viết Đ trước câu đúng  và S trước câu sai với các câu sau:

1.Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là Cục Bách tác

2. Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ và 30 trạng nguyên.

3.  Tác phẩm Hồng Đức Bản đồ,Dư địa chí  thuộc lĩnh vực Lịch sử

Kiểm tra 15 phút:

Đề ra: Em hãy tổng quát bức tranh Xã hội Việt nam từ thế kỷ XVI- XVIII

Xã hội Việt Nam thế kỉ XVI- XVIII bức tranh tổng quát :

+ Về chính trị xã hội: Sự sa đoạ của triều đình phong kiến, những phe phái dẫn đến xung đột, tranh giành quyền lợi ngày càng gay gắt trong nội bộ giai cấp thống trị; các cuộc đấu tranh của nông dân bùng nổ  ( 4đ)

+ Về kinh tế: Nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn Đang Ngoài; Thủ công nghiệp phát triển chợ phiên thị tứ và đã xuất hiện thêm các thành thị;   (4đ)

+ Văn hóa: Tôn giáo văn hoá, nghệ thuật có nhiều điểm mới   (2đ)

Leave a Comment