Giáo án bài Ôn tập thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 26 Ôn tập I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ thế …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

26 Ôn tập

I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI-XVIII. Chú trọng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – giáo dục và Phong trào Tây Sơn.

2.Năng lực: Rèn luyện kỹ năng  lập bảng thống kê, phân tích, so sánh sự kiện.

– Biết nhận xét đánh giá sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử

           Tự học, hợp tác, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề, vận dụng

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Giáo viên chuẩn bị: Bản đồ hành chính Việt Nam

                                                Bảng phụ, phiếu học tập.

Học sinh chuẩn bị: bài tập, bảng niên biểu các thành tựu kinh tế, văn hóa, PT Tây Sơn.

III.TIẾN TRÌNH ÔN TẬP

Hoạt động 1: Khởi động

                – Thời lượng để thực hiện hoạt động: 3 phút

                – Mục đích của hoạt động: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là nhận ra và biết được kiến thức cơ bản đã học qua chương V LSVN TK XVI – XVIII, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

                – Cách thức tổ chức hoạt động:

                + GV: GV trình chiếu một số hình ảnh, lược đồ, tư liệu lịch sử về TK XVI – XVIII, học sinh xâu chuỗi các hình ảnh, tư liệu trình bày những kiến thức đã được học về LSVN giai đoạn này.          

                + HS:      trình bày những hiểu biết của bản thân qua lược đồ và tranh ảnh

                – Sản phẩm hoạt động của HS: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa nước ta TK XVI – XVIII. Đây là giai đoạn lịch sử có nhiều biến cố, vừa đau thương, vừa vẻ vang.

        Hoạt động 2: Tiến hành ôn tập

1. Chính trị- xã hội (10’)

– Thời lượng để thực hiện hoạt động: 10 phút    

– Mục đích của hoạt động: Nắm được tình hình chính trị, xã hội nước ta thế kỷ XVI-XVIII.

– Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

GV hướng dẫn HS tìm hiểu các nội dung ôn tập.

 Biến động chính trị lớn nhất  của dân tộc ta thế kỷ XVI-XVII là gì ?

YC trên cơ sở những biến động chính trị, xã hội của nước ta từ thế kỷ XVI-XVII hình thành sơ đồ kiến thức.

GV hướng dẫn HS lấy sự kiện trung tâm để hình thành chủ đề sau đó phát triển theo mạch tư duy kiến thức theo các nhánh làm sao thể hiện được sự liên quan, nảy sinh  các sự kiện.

  HS có thể vẽ bản đồ tư duy

Bước 2: HS quan sát tranh ảnh, lược đồ, tư liệu và  làm việc với bạn để thực hiện yêu cầu

GV khuyến khích học sinh tự giác khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs tình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả..

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

– Nhà nước phong kiến suy yếu

+ Các phe phái tranh giành quyền lực.

+ Các cuộc khởi nghĩa của nông dân diễn ra

-> Hình thành các thế lực phong kiến, chiến tranh PK (Nam-Bắc triều, Trịnh-Nguyễn)

-> Đất nước chia cắt thành 2 Đàng, nhân dân đói khổ loạn lạc

2. Kinh tế (7’)

– Thời lượng để thực hiện hoạt động: 7 phút       

– Mục đích của hoạt động: Nắm được tình hình kinh tế nước ta thế kỷ XVI-XVII.

– Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

Những nét nổi bật của kinh tế thế kỷ XVI-XVII.

Yêu cầu  học sinh xác định trên bản đồ vị trí của các vùng đô thị.

Nhận xét về các đô thị đó ?

HS điền thông tin vào bảng niên biểu

Kinh tế

Thành tựu

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

Bước 2: HS quan sát tranh ảnh, lược đồ, tư liệu và  làm việc với bạn để thực hiện yêu cầu

GV khuyến khích học sinh tự giác khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs tình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả..

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

– Nông nghiệp Đàng Trong phát triển

– Thủ công nghiệp:  XH nhiều làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng.

– Xuất hiện nhiều đô thị: Thăng Long, phố Hiến Thanh Hà, Hội An, Gia Định → buôn bán sầm uất.

→Là trung tâm chính trị, buôn bán, văn hoá

3 Văn hoá (7’)

– Thời lượng để thực hiện hoạt động: 7 phút       

– Mục đích của hoạt động: Nắm được thành tựu văn hóa nước ta thế kỷ XVI-XVII.

– Cách thức tổ chức hoạt động:

GV phát phiếu học tập yêu cầu học sinh điền nội dung vào phiếu

Lĩnh vực

Nét mới và nổi bật

Lĩnh vực

Nét mới và nổi bật

Tôn giáo

Chữ viết

Văn Học

Nghệ thuật

Sinh hoạt dân gian

Nho giáo không còn chiếm vị trí độc tôn – xuất hiện thiên chúa giáo

Xuất hiện chữ quốc ngữ

Văn học Nôm phát triển mạnh

Điêu khắc và sân khấu

phong phú

4. Phong trào Tây Sơn (15’)

– Thời lượng để thực hiện hoạt động: 15 phút    

– Mục đích của hoạt động: Nắm được khái quát phong trào Tây Sơn. Chú ý các sự kiện lịch sử PT Tây Sơn.

– Cách thức tổ chức hoạt động:

GV cho HS thảo luận để tìm hiểu khái quát PTTS và thành tựu to lớn của phong Trào Tây Sơn. Yêu cầu học sinh hình thành bảng thống kê.

Năm

Sự kiện

Thành tựu, ý nghĩa

1771

3 Anh em Nguyễn Nhạc,Ng.Huệ,Ng.Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn Hạ đạo hạ thành Tây Sơn

Được nhân dân ủng hộ

1173

Hạ Thành Quy Nhơn

Đánh đòn đầu tiên vào thành luỹ phong kiến Đàng trong mở đầu cho thắng lợi của nghĩa quân

1777

Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Tiêu diệt chế độ phong kiến đàng trong.

1785

Đánh bại 5 vạn quân xâm lược ở Rạch Gầm-Xoài Mút

Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm

1786

Hạ thành Phú Xuân, tiến quân ra bắc lần 1

Lạt đổ chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm.

Tiến quân ra bắc lần thứ 2: diệt Nguyễn HữuChỉnh

Tạo điều kiện cho việc thống nhất đất nước

Đặt nền móng cho 1 đất nước thống nhất

1788

Tiến quân ra bắc lần 3: diệt Nhâm thu phục Bắc Hà.

Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế

Lật đồ hoàn toàn chính quyền  phong kiến Lê Trịnh

Khẳng định chủ quyền dân tộc

1789

Đánh bại 29 vạn quân Thanh

Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

         4. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối

                – Thời lượng để thực hiện hoạt động: 2 phút       

                – Mục đích/mục tiêu của hoạt động: Giúp HS chuẩn bị tốt nội dung bài học mới

                – Cách thức tổ chức hoạt động

                + GV:     Hướng dẫn học sinh ôn tập tốt các nội dung đã học về chương IV, V, chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra viết.

Leave a Comment