Giáo án bài Ôn tập thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 8 Ôn tập I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Giúp học sinh:    + Hệ thống lại một số kiến thức trong tâm của chương …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

8 Ôn tập

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Giúp học sinh:

   + Hệ thống lại một số kiến thức trong tâm của chương I phần lịch sử Việt Nam thông qua một số bài tập.

   + Rèn kĩ năng làm việc với lược đồ, phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp các sự kiện lịch sử.

   +  Giáo dục lòng biết ơn những vị anh hùng dân tộc.

 2. Năng lực:

  – Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ , sáng tạo .

  – Năng lự chuyên biệt : tái tạo kiến thức , xác định mối quan hệ giữa các sự kiện.

3. Phẩm chất:

– Lòng yêu nước, chăm chỉ, tự tin

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

          * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập, SGK, SBT và vở gi bài

          * Giáo viên:  Giáo án, sgk, SGV, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

           HĐ CỦA GV – HS

           NỘI DUNG

– Hãy điền tiếp các sự kiện ở cột bên phải để tương ứng với thời gian ở cột bên trái:

Gv gọi từng hs lên điền vào từng mốc thời gian

1. Bài Tập 1:

Thời gian

Sự kiện

1-9-1858

Pháp nổ súng xâm lược bán đảo Sơn Trà. Nguyến Tri Phương cùng quân TĐ anh dũng chống trả.

1859

Pháp tấn công Gia Định, quân TĐ chống cự yếu ớt, nhanh chóng tan rã

1861

1867

1873

1874

1882

1883

1884

1885

1913

– Em hãy nhận xét về thái độ và hành động của triều đình Huế trước nạn ngoại xâm?

2. Bài tập 2:

Thái độ của triều đình không kiên quyết chống giặc, TĐ sơn dân hơn là sợ giặc.

Thái độ hèn nhát bạc nhược thể hiện qua những việc làm của TĐ, đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ.

Bán từng bộ phận đến bán toàn bộ đất nước ta cho thực dân Pháp bằng nội dung bốn bản hiệp ước mà triều đình đã kĩ với thực dân Pháp.

Trách nhiệm để mất nước ta cho thực dân Pháp thuộc về TĐ nhà Nguyễn.

3. Hướng dẫn học sinh ôn tập

Câu 1: Em hãy nêu diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế ?

Câu 2: Triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp mấy bản hiệp ước? Em hãy nêu

tên và thời gian ki kết các bản hiệp ước đó?

Câu 3: Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Câu 4: Nêu nội dung của 4 bản hiêp ước mà triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp và nhận xét

Câu 5: Trình bày những hiểu biết của em về cuộc khơi nghĩa Hương Khê?

Câu 6: Những điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế với các phong trào đấu tranh chống Pháp cùng thời?

Về nhà làm các bài tập trong VBT lịch sử 8

Ôn tập theo những nội dung đã hướng dẫn

Tiết sau kiểm tra viết 1 tiết

Leave a Comment