Giáo án bài Ôn tập tổng kết chương I soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 22: Ôn tập TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC (Tiếp)                                 I. MỤC TIÊU:                 1. Kiến thức:                 – Củng cố kiến thức cơ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

22: Ôn tập

TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC (Tiếp)

               

                I. MỤC TIÊU:

                1. Kiến thức:

                – Củng cố kiến thức cơ bản đó học từ đầu năm học  cho đến tiết 20 theo PPCT.

                – Học sinh vận dụng các kiến thức đó học để giải thích các hiện tượng có liên quan, giải các bài tập vế áp dụng định luật ôm cho mạch nối tiếp, mạch song song. BT tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ mắc nối tiếp và mắc song song.

                – Vận dụng định luật Jun–LenXơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

                2. Kỹ năng:

                – Phân tích tổng hợp kiến thức.

                – Kỹ năng giải bài tập định lượng.

                3. Thái độ:

                – Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

                – Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm khi thảo luận.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

                1. Chuẩn bị của giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: Bảng nhóm.

                2. Chuẩn bị của học sinh:

                Học sinh chuẩn bị trước nội dung ôn tập bài tập ở nhà..

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.            – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức                          

C. Hoạt động hình thành kỹ năng              – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm.    – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của GV và học sinh   Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

+ HS viết công thức đã học gần nhất.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đứng tại chỗ nêu các công thức vật lý đã học từ đầu năm học đến giờ.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: Cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:           

– Công thưc định luật Ôm:  

– Công thưc định luật Jun – Len xơ:

Q = I2.R.t (J)  = 0,24. I2.R.t   (calo)

+ Đoạn mạch nối tiếp:

UAB = U1 + U2

IAB = I1 = I2

RTĐ = R1 + R2

 

+ Đoạn mạch song song:

UAB = U1 = U2

IAB = I1 + I2

1/RTĐ = 1/R1 +1/R2

 

– Công thức tính công suất điện: 

P =U.I

– Công thức tính điện năng sử dụng:

A = P.t

– Công thức tính hiệu suất:

H = Qci/Qtp .100% = mct/A . 100%

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC              

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (32 phút)

1. Mục tiêu:

– HS nắm vững các kiến thức từ tiết 1 đến tiết 20.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc và giải BT12 – BT 16/SGK.

+ Đọc và giải BT17.

+ Đọc và giải BT18.

– Học sinh tiếp nhận: tóm tắt và trả lời.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Tóm tắt và tự trả lời các bài tập Gv đưa ra.

– Giáo viên: Tóm tắt lên bảng.

– Dự kiến sản phẩm: cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.   1. Chữa bài tập 12-16:

12 – C   ;  13 – B   ;  14 – D

15 – A   ;  16 – D   ; 

2. Chữa bài tập 17:

Tóm tắt

U = 12V

R1  nt R2     I = 0,3A

R1 // R2       I’ = 1,6A

R1 ; R2 = ?     

Bài giải

*R1 nt R2 có R1 + R2 =  = = 40( ) (1)    Khi R1 // R2 có

  (2)

Từ (1) và (2) ta có:

     R1 + R2 = 40

 

      

<=>     R1 = 30    hoặc      R1 = 10 

             R2 = 10                R2 = 30 

 

3. Chữa bài tập 18:

a) Các dụng cụ đốt nóng bằng điện đều có bộ phận chính được làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn để đoạn dây dẫn có điện trở lớn. Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng hầu như chỉ toả ra ở đoạn dây dẫn này mà không toả nhiệt ở dây nối bằng đồng (có điện trở suất nhỏ và do đó có điện trở nhỏ)

b) Khi ấm hoạt động bình thường thì hiệu điện thế là 220V và công suất điện là 1000W -> điện trở của ấm khi đó là:

R =  =  = 48,4 ( )

c) Tiết diện của dây điện trở là:

R = 

-> S  =     = 

S= 

=> d= =  (m)

Vậy đường kính tiết diện là 0,24mm

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (3 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động:

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu: Về nhà làm các BT sau: 19,20/SGK.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Giải BT giáo viên giao.

+ Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.              

 

 

Leave a Comment