Giáo án bài ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 47: ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 Tiết 80: ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 47: ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Tiết 80: ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

I. Mục tiêu: sau bài học, hs có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Luyện tập tổng hợp về cộng, trừ trong phạm vi 20

– Luyện tập quan sát phép tính, tính toán, so sánh kết quả.

– Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu. Các thẻ số và thẻ phép tính để HS thực hiện bài tập 2

2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

5’        1. Khởi động:

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – GV cho HS chơi Ai nhanh Ai đúng giơ thẻ chọn đáp án

– GV giới thiệu bài, ghi bảng          – HS chơi trò chơi các phép tính cộng , trừ các số trong phạm vi 20.

– HS lắng nghe, ghi vở

27’      2.Thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 94)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính nhẩm

-Yêu cầu HS đọc yc.

– Bài 1 yêu cầu gì?

– GV YC HS nối tiếp nhau tính nhẩm nêu kết quả phép tính bằng trò chơi truyền điện

– GV YC HS nêu cách tính nhẩm

– Nhận xét đánh giá và kết luận.   

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu

– Thực hiện tính bằng trò chơi truyền điện

Hs nhận xét

Bài 2 (trang 92) Tìm về đúng nhà

Mục tiêu: Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 20

– Cho HS đọc đề bài.

– Bài toán yêu cầu làm gì?

– GV cho HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+Bài có những con vật nào?

+Mỗi con vật có kèm thông tin gì?

+Làm thế nào tìm đường về nhà cho gà con?

-GV nhận xét, chốt

– GV cho HS làm việc cá nhân vào phiếu

-GV  cho HS chơi trò chơi Tìm về đúng nhà: 3 đội chơi chọn thẻ gà con về với mẹ

-GV nhận xét, tuyên dương            – 1HS đọc tiếng, lớp đọc thầm

-HS trả lời: tìm ba điểm thẳng hàng.

-HS quan sát quy trình và trả lời:

+3 Gà mẹ và gà con

+Gà con có phép tính, gà mẹ là kết quả

+Tìm kế quả mỗi phép tính của gà con và đưa gà con về với gà mẹ có kết quả đúng

HS nhận xét, bổ sung

– HS làm bài vào phiếu

– 3 đội chơi, mỗi đội có 3 học sinh

HS cổ vũ, nhận xét

            Bài 3 (trang 94)

Mục tiêu: Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 20

Kết quả:

+8+8 > 8+5

+9+7 = 7+9

+14-6 > 14-7

+17-8 > 18-7

– Cho HS đọc đề bài

– GV cho HS nêu YC  bài

– GV hỏi: Để điền được dấu đúng phải làm gì?

-GV nhận xét, chốt

– GV cho HS thảo luận nhóm 2 tính, so sánh kết quả và điền dấu

-GV  cho các nhóm trình bày kêt quả, nêu rõ cách thực hiện.

+ Khi so sánh 8+8 và 8+5 ngoài so sánh kết quả còn cách làm nào khác?

-GV nhận xét, chốt, tuyên dương HS       

– 1HS đọc tiếng, lớp đọc thầm

-HS trả lời

-HS trả lời: tính và so sánh kết quả

HS nhận xét, bổ sung

– HS thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu học tập .

– Đại diện các nhóm lên trình bày

+So sánh thành phần của phép tính khi 2 phép tính có 1 thành phần giống nhau, khi đổi chỗ các số hạng

HS nhận xét

 

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Bài 61:bảng chia 5 (tiết 2)

I.mục tiêu

1.Kiến thức, kĩ năng:

– Giúp HS Củng cố bảng chia 5

-Vận dụng bảng chia 5 để tính nhẩm và giải một số bài tập, bài toán thực tế liên quan đến các phép chia ở bảng chia 5.

2.Phẩm chất và năng lực:

a.Năng lực:

– Thông qua việc thao tác tìm kết quả từng phép chia trong bảng chia 5, vận dụng bảng chia 5 để tính nhẩm. HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. NL mô hình hóa toán học. NL sử dụng phương tiện, công cụ toán học.

-Thông qua việc nhận biết phép chia từ các tình huống khác nhau thể hiện qua tranh vẽ. HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. NL giao tiếp toán học

b.Phẩm chất

– Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm, rèn tính cẩn thận.

II.CHUẨN BỊ

– GV: Máy tính, máy chiếu,…

– HS: SGK, vở ô ly,..

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

TG       ND các hoạt động dạy học  Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

4-5      1.Khởi động

Mục tiêu: Ôn lại bảng chia 5,tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

            -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện đọc các phép tính trong bảng chia 5.

-GV theo dõi HS chơi

-Nhận xét, khen ngợi

-GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới: Bảng chia 5 ( tiết 2)     -HS chơi trò chơi

-HS lắng nghe

18p     2.Luyện tập, thực hành:

Bài 3: Tính nhẩm

Mục tiêu: Vận dụng bảng chia 5 để tính nhẩm.

Bài 4: Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp

Mục tiêu: Vận dụng bảng chia 5giải bài tập liên quan đến thự tế.      

-Gọi  1HS đọc to đề bài, và nêu yêu cầu của bài tập.

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở, 3HS lên bảng làm bài.

-GV chữa bài, thống nhất đáp án đúng

5×3=15          5×9=45          5×6=30

15:5=3           45:5=9           30:5=6

15:3=5           45:9=5           30:6=5

-GV hỏi: Dựa vào 1 phép nhân ta có thể biết kết quả của mấy phép chia?

-Gọi  1HS đọc to đề bài, và nêu yêu cầu của bài tập.

-YCHS quan sát tranh, suy nghĩ và viết phép chia thích hợp vào bảng con, sau đó trao đổi trong nhóm đôi nói cho bạn nghe tình huống và phép chia phù hợp với từng bức tranh.

-GV gọi đại diện các nhóm lên chia sẻ bài trước lớp

-GV nhận xét, khen ngợi, góp ý.

-GV nêu thêm 1 số tình huống để HS nêu phép chia cho 5 phù hợp.  

-HS đọc  thầm đề bài

-HS thực hiện

-HS làm bài, và đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với phép tính.

-HS trả lời

-HS đọc  thầm đề bài

-HS thực hiện

-HS suy nghĩ làm bài, trao đổi với bạn trong nhóm 2

a,Có 20 bạn xếp đều vào 5 vòng tròn. Mỗi vòng tròn có 4 bạn. Ta có phép chia 20:5=4.

b,Có 15 cúc áo, khâu vào mỗi áo 5 cúc. Khâu đủ 3 chiếc áo. Ta có phép chia: 15:5=3

-Đại diện 2 nhóm lên chia sẻ, lớp nhận xét

-HS lắng nghe, trả lời

10p     3.Hoạt động vận dụng:

Bài 5: Kể 1 tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5

Mục tiêu: HS biết dùng bảng chia 5 vào tình huống thực tế.    

-Gọi  1HS đọc to đề bài, và nêu yêu cầu của bài tập.

-GVHDHS thảo luận nhóm 4 chia sẻ với bạn trong nhóm về tình huống thực tế có sử dụng bảng chia 5

-GV mời HS lên chia sẻ trước lớp

-GV nhận xet, khen ngợi.   

-HS đọc  thầm đề bài

-HS thực hiện

-HS trao đổi với các bạn trong nhóm.

-3-4HS lên chia sẻ

3p        4.Củng cố dặn dò

Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học.       -Qua bài học này các em biết thêm về điều gì?

-Nhắc HS về nhà đọc lại bảng chia 5.  Thực hành vận dụng bảng chia 5 vào các tình huống thực tế.

-Chuẩn bị bài: Số bị chia-Số chia-Thương           -HS chia sẻ

-HS lắng nghe

Leave a Comment