Giáo án bài phân phối chương trình môn âm nhạc sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file phân phối chương trình âm nhạc lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Chủ đề            Tuần   Tên bài           Thời lượng 1.Âm thanh …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

phân phối chương trình âm nhạc lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề            Tuần   Tên bài           Thời lượng

1.Âm thanh kì diệu  1

            Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu Vận dụng-sáng tạo: To- Nhỏ

Hát: Vào rừng hoa    1

            2          Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ- rê- mi. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ      1

            3          Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ -rê -mi.       1

            4          Hát: Vào rừng hoa-Đọc nhạc bậc thang Đồ- rê- mi.Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ       1

2.Việt Nam yêu thương       5          Hát Tổ quốc ta.Vận dụng –sáng tạo;cao –thấp    1

            6          Hát Tổ quốc ta. Nhạc cụ: Trống con         1

            7          Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca. Nhạc cụ: Trống con          1

            8          Hát Tổ quốc ta. Vận dụng –sáng tạo ;Cao –thấp 1

3. Mái trường thân yêu        9          Hát: lớp 1 thân yêu. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp   1

            10        Hát: lớp 1 thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi   1

            11        Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi. Nghe nhạc Những bông hoa những bài ca.            1

            12        Hát: lớp 1 thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi. Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp    1

4. Vòng tay bạn bè   13        Hát: Chào người bạn mới đến         1

            14        Hát: Chào người bạn mới đến- Nhạc cụ: Trống con       1

            15        Thường thức âm nhạc. Trống cái. Nghe nhạc: vũ khúc Thiên nga trích Vỡ Ba lê hồ thiên nga.            1

            16        Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1   1

            17        Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1   1

5, Nhịp điệu mùa xuân        18        Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng –Sáng tạo Dài -ngắn.    1

            19        Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi.    1

            20        Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi. Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn- gang a-ma- đớt Mô-da. Vận dụng –Sáng tạo Dài -ngắn. 1

            21        Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.   1

6.Về miền dân ca      22        Hát: Gà gáy. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.      1

            23        Hát: Gà gáy.Nhạc cụ Thanh phách            1

            24        Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách. Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn.         1

            25        Hát: Gà gáy.Nghe nhạc: Lí cây bông         1

7.Gia đình      26        Hát: Cây gia đình. Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc    1

            27        Hát: Cây gia đình, .Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son.  1

            28        Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son.Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên        1

            29        Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc. Hát: Cây gia đình    1

8. Vui đón hè            30        Hát: Ngôi sao lấp lánh         1

            31        Nhạc cụ: Trai-en-cô (triangle)       1

            32        Ôn tập cuối năm       1

            33        Ôn tập cuối năm       1

            34        Đánh giá cuối năm   1

            35        Đánh giá cuối năm   1

Leave a Comment