Giáo án bài phân phối chương trình môn tự nhiên xã hội sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 3. Phân phối chương trình tnxh lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Chủ đề            tên bài            thời lượng 1. Gia …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

3. Phân phối chương trình tnxh lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề            tên bài            thời lượng

1. Gia đình     Kể về gia đình           2 tiết

            Ngôi nhà của em       2 tiết

            Đồ dùng trong nhà   2 tiết

            An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà    2 tiết

            Ôn tập chủ đề Gia đình       3 tiết

2. Trường học            Lớp học của em        3 tiết

            Cùng khám phá trường học 3 tiết

            Cùng vui ở trường    2 tiết

            Ôn tập chủ đề Trường học  3 tiết

3. Cộng đồng địa phương    Cùng khám phá quang cảnh xung quanh  2 tiết

            Con người nơi em sống        2 tiết

            Vui đón Tết   2 tiết

            An toàn trên đường  2 tiết

            Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương       3 tiết

 4. Thực vật và động vật      Cây xung quanh em 3 tiết

            Chăm sóc và bảo vệ cây trồng       3 tiết

            Con vật quanh em    3 tiết

            Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi         2 tiết

            Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật         3 tiết

5. Con người và sức khỏe    Cơ thể em      3 tiết

            Các giác quan của cơ thể    3 tiết

            Ăn, uống hằng ngày 2 tiết

            Vận động và nghỉ ngơi        2 tiết

            Tự bảo vệ mình         2 tiết

            Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe      3 tiết

6. Trái đất và bầu trời          Cùng khám phá bầu trời      3 tiết

            Thời tiết luôn thay đổi         3 tiết

            Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 3 tiết

Leave a Comment