Giáo án bài phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS biết và hiểu được …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS biết và hiểu được nội dung, ý nghĩa phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ cảnh quan địa phương do nhà trường phát động.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn.

b. Đối với HS:

–              Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.

b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương.

b. Cách tiến hành:

– GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

– HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới.

– GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương:

+ Nhấn mạnh ý nghĩa, sự quan trọng và cần thiết của những hành động bảo vệ cảnh quan địa phương.

+  Gợi ý các hình thức, việc làm cụ thể để bảo vệ cảnh quan địa phương phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học.

+ Phổ biến hoạt động sưu tầm tranh ảnh về địa phương.              

 

 

 

Leave a Comment