Giáo án bài phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 79: phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 79: phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng.

– Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

2. Phẩm chất, năng lực.

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù toán học.

– Phát triển phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: Máy tính, máy chiếu

2. HS: SGK, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

TG       Nội dung        Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’

A.Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

B.Hoạt động thực hành, luyệntập

Mục tiêu:Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập

Bài 3/59: Tính (theo mẫu)

Bài 4/59: Tính (theo mẫu)

Bài 5/59: Đặt tính rồi tính

803 + 55

246 + 31

510 + 9

694 +4

D.Hoạt động vận dụng.

Bài 6/59:

E.Củngcố- dặndò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài

– Tổ chức cho HS hát tập thể bài : “Lớp chúng ta đoàn kết”.

!SGK/59

– Đọc BT3.

? Bài 3 yêu cầu gì?

– Quan sát mẫu, nêu cách đặt tính rồi tính của phép tính 124 + 35

– Đại diện chia sẻ cách làm.

– GV chốt lại cách thực hiện và lưu ý cách đặt tính.

– HS làm vở.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

-Nêu yêu cầu bài 4

– Quan sát mẫu: Nhắc lại cách đặt tính rồi tính của phép tính 261 + 4

– Đại diện một vài cặp HS chia sẻ cách tính.

– GV chốt và lưu ý cách đặt tính.

– HS làm vở.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

! Nêu yêu cầu bài 5.

– HS làm bài.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

– Nêu cách làm.

– GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

– Đặt câu hỏi để HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính trong từng trường hợp.

! Đọc bài 6.

– N2 phân tích bài toán (bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì)

-HS trình bày vào vở, 1 HS làm bảng nhóm

-Nhận xét đánh giá, chốt bài làm đúng

? Qua các bài tập, em được củng cố kiến thức gì?

?Khi đặt tính và tính em cần lưu ý những gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     

– Lớp hát và kết hợp động tác

-HS đọc.

4 cộng 5 bằng 9,viết 9.

2 cộng 3 bằng 5,viết 5.

Hạ 1, viết 1.

Vậy 124 + 35 =159

1 cộng 4 bằng 5,viết 5.

Hạ 6, viết 6.

Hạ 2, viết 2.

Vậy 261 + 4 = 265

-Nêu yêu cầu

-Làm bài cá nhân

-Kiểm tra chéo

-HS nêu

-Đọc  bài

Bài giải:

Hai lớp sưu tầm được tất cả số bức ảnh là:

145 +154 = 299 (bức ảnh)

Đáp số: 299 bức ảnh

-Nêu ý kiến

-Lắng nghe

Leave a Comment