Giáo án bài phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 79: phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 79: phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng.

– Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

2. Phẩm chất, năng lực.

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù toán học.

– Phát triển phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. GV: Máy tính, máy chiếu

2. HS: SGK, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

TG       Nội dung        Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’

A.Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

B.Hoạt động thực hành, luyệntập

Mục tiêu:Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập

Bài 3/59: Tính (theo mẫu)

Bài 4/59: Tính (theo mẫu)

Bài 5/59: Đặt tính rồi tính

803 + 55

246 + 31

510 + 9

694 +4

D.Hoạt động vận dụng.

Bài 6/59:

E.Củngcố- dặndò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài

– Tổ chức cho HS hát tập thể bài : “Lớp chúng ta đoàn kết”.

!SGK/59

– Đọc BT3.

? Bài 3 yêu cầu gì?

– Quan sát mẫu, nêu cách đặt tính rồi tính của phép tính 124 + 35

– Đại diện chia sẻ cách làm.

– GV chốt lại cách thực hiện và lưu ý cách đặt tính.

– HS làm vở.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

-Nêu yêu cầu bài 4

– Quan sát mẫu: Nhắc lại cách đặt tính rồi tính của phép tính 261 + 4

– Đại diện một vài cặp HS chia sẻ cách tính.

– GV chốt và lưu ý cách đặt tính.

– HS làm vở.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

! Nêu yêu cầu bài 5.

– HS làm bài.

– Đổi vở kiểm tra chéo.

– Nêu cách làm.

– GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

– Đặt câu hỏi để HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính trong từng trường hợp.

! Đọc bài 6.

– N2 phân tích bài toán (bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì)

-HS trình bày vào vở, 1 HS làm bảng nhóm

-Nhận xét đánh giá, chốt bài làm đúng

? Qua các bài tập, em được củng cố kiến thức gì?

?Khi đặt tính và tính em cần lưu ý những gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     

– Lớp hát và kết hợp động tác

-HS đọc.

4 cộng 5 bằng 9,viết 9.

2 cộng 3 bằng 5,viết 5.

Hạ 1, viết 1.

Vậy 124 + 35 =159

1 cộng 4 bằng 5,viết 5.

Hạ 6, viết 6.

Hạ 2, viết 2.

Vậy 261 + 4 = 265

-Nêu yêu cầu

-Làm bài cá nhân

-Kiểm tra chéo

-HS nêu

-Đọc  bài

Bài giải:

Hai lớp sưu tầm được tất cả số bức ảnh là:

145 +154 = 299 (bức ảnh)

Đáp số: 299 bức ảnh

-Nêu ý kiến

-Lắng nghe

Bài 80 : phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 ( tiết 1)

I. Mục tiêu   

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

– Vận dụng được kiến thức , kĩ năng về phép trừ đã học để giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Phẩm chất, năng lực

– Năng lực: Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ ( không nhớ)  trong phạm vi 1000 phát triển các năng lực toán học cho HS.

– Phẩm chất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, …

Thẻ trăm, chục, đơn vị có trong bộ đồ dùng học Toán 2

2. HS: SGK, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       ND      HĐ của giáo viên     HĐ của học sinh

3’-5’

3’        A.HĐ khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu: Biết hình thành các bước làm tính trừ không nhớ trong phạm vi 1000

C. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép trừ đã học vào giải bài tập

Bài 1: Tính

Bài 2: Đặt tính rồi tính

625 – 110    

865 -224

743 – 543

946 – 932

D.Hoạt động vận dụng.

E.Củng cố- dặn dò  

– GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Bắc kim thang.

– GV cho HS quan sát tranh và nêu đề toán : Bạn Hươu nói “Tôi cao 587cm”. Bạn Voi nói“Tôi thấp hơn bạn 265 cm”. Hỏi bạn Voi cao bao nhiêu xăng ti mét ?

+ Trong tranh, các bạn đang làm gì?

+ Bạn Hươu nói gì?

+ Bạn Voi nói gì?

+ Vậy muốn biết bạn Voi cao bao nhiêu xăng ti mét ta làm phép tính gì ?

– Nêu phép tính thích hợp.

– Yêu cầu hs thảo luận N2 nêu cách đặt tính và kết quả phép tính  

GV chốt lại các bước thực hiện tính 587 – 265 = ?

+ Đặt tính theo cột dọc.

+ Làm tính từ phải sang trái.

-Trừ đơn vị với đơn vị

-Trừ chục với chục

-Trừ trăm với trăm

Vậy 587 – 265 =322

– Gv giới thiệu bài

GV nêu phép tính khác cho HS thực hiện VD : 879 -254 = ? 

Cho HS thực hiện vài phép tính để củng cố cách trừ các số không nhớ trong phạm vi 1000

!SGK/ 60

! Đọc cầu bài 1

! Bài 1 yêu cầu gì ?

Làm bảng tay , lên bảng.

Nhận xét bài.Chốt kết quả đúng

? BT 1 củng cố kiến thức gì ?

! Đọc cầu bài 2.

! Bài 2 có mấy yêu cầu là những yêu cầu gì ?

Làm vở – bảng nhóm

Nhận xét bài .Chốt kết quả đúng

Lưu ý kĩ năng đặt tính , làm tính

? Qua BT 2 củng cố kiến thức gì ?

? Tìm một số tình huống trong thực tế lien quan đến phép trừ đã học rồi chia sẻ với các bạn trong lớp.

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     

– HS hát và vận động theo bài hát Bắc kim thang

– HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Các bạn  hươu và voi đang nói chuyện với nhau.

+ Bạn Hươu cao 587 cm.

+ Bạn Voi thấp hơn Hươu  265 cm

+ HS nêu: 

– HS thảo luận nhóm.

– Đại diện các nhóm nêu kết quả

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện các phép tính để củng cố cách làm tính trừ

-Hs mở SGK 

-HS đọc bài

-HS nêu yêu cầu

-2 HS lên bảng lớp- Btay

– 2, 3 hs trả lời

-HS đọc bài

– HS nêu yêu cầu

-HS làm vở, B nhóm

– Đổi chéo vở , NX

– 2, 3 hs trả lời

-HS nêu

– HS nêu , nhắc lại

-Hs lắng nghe

Leave a Comment