Giáo án bài phép cộng trong phạm vi 6 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài: phép cộng trong phạm vi 6 * Yêu cầu cần đạt: – Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng. – Thực hiện được phép …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài: phép cộng trong phạm vi 6

* Yêu cầu cần đạt:

– Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng.

– Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 6.

– Nhận biết được ý nghĩa của phép tính cộng trong phạm vi 6.

– Nhận biết và biết được phép tính trong phạm vi 6.

1. Mục tiêu:

a) Phẩm chất:

– Chăm chỉ(CC): HS hoàn thành được các bài tập.

– Trung thực(TT): HS tự hoàn thành bài tập của mình, kiểm tra bài của bạn vá báo cáo kết quả.

b) Năng lực chung:

– NL tự chủ và tự học(1): HS tự làm được các phép tính cộng trong phạm vi 6

– NL giao tiếp và hợp tác(2): HS biết thảo luận nhóm để làm BT

c) Năng lực đặc thù: NL toán học

– NL giải quyết vấn đề toán học(3): Lựa chọn kết quả đúng tương ứng với mô hình(BT 3).

– NL giao tiếp toán học(4): Nhóm đôi. Nêu và trả lời câu hỏi (Hai bạn hỏi và trả lời về kết quả phép tính)- BT 4

– NL tư duy và lập luận toán học(5): HS giải thích được vì sao em điền >, <, =

2. Đồ dùng dạy học tối thiểu:

– Que tính

– Mô hình hình vuông

3. Một số hoạt động dạy học chủ yếu:

STT     Hoạt động      Thời gian       Mục tiêu(Mã hóa)

1          HĐ 1: Khởi động      3’       

2          HĐ 2: Hình thành phép tính cộng trong phạm vi 6         12’      CC, 4

3          HĐ 3: Hình thành kỹ năng  20’      CC, 1, 5, 3, 4, 2, 5

4          HĐ 4: Vận dụng và mở rộng           3’        CC, 4

HĐ 1: Khởi động

Chơi trò chơi: Đếm, vỗ tay và nhảy

– HS chọn chỗ đứng sao cho phù hợp, khi vỗ tay và nhảy sao cho không làm đau bạn và mình.

– HS đếm từ 1 đến 6 được GV nhận xét (to, nhỏ, đều hay chưa đếm)

– HS đếm từ 1 đến 6 và vỗ tay ở 2, 4, 6 được GV nhận xét.

– HS đếm từ 1 đến 6 và nhảy ở 1, 3, 6 được GV nhận xét.

– HS đếm từ 1 đến 6 vỗ tay ở 2, 4, 6 và nhảy ở 1, 3, 6, GV nhận xét.

– HS đếm từ 1 đến 6 vỗ tay từ 1 đến 5, nhảy ở 6 được GV nhận xét.

HĐ 2: Hình thành phép tính cộng trong phạm vi 6

– HS lấy 5 hình vuông (que tính) rồi lấy thêm 1 hình vuông và trả lời câu hỏi: Em lấy được tất cả mấy hình vuông? HS được GV nhận xét.

– HS nêu 5 hình vuông và lấy thêm 1 hình vuông nữa ta được tất cà….hình vuông.

– HS quan sát các hình vẽ trong SGK và trả lời câu hỏi: 5+1=?

– HS quan sát GV viết bảng: 5+1=6 HS nghe GV đọc “năm cộng một bằng sáu”

– Một số HS đọc lại phép tính 5+1=6

– HS viết vào bảng con 5+1=6

HĐ 3: Hình thành kỹ năng

BT 1:

– HS làm vào SGK

– Nối tiếp nhau nêu kết quả

– Sửa chữa kết quả lảm bài cho bạn

– GV nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của HS

BT 2:

– GV yêu cầu HS làm bài cá nhân

– GV yêu cầu HS lên bảng làm bài

– GV sửa chữa kết quả bài làm của bạn

– GV nhận xét bài làm của HS

BT 3: Hoạt động nhóm lớn (Thi tiếp sức)

– GV tổ chức thành 2 nhóm thi lựa chọn kết quả đúng cho từng phép tính

– Cho Hs chơi trò chơi tiếp sức, lên làm nối tiếp để chọn kết quả đúng

– Các nhóm còn lại sửa bài cho bạn

– GV nhận xét về  kết quả của hai nhóm thi

BT 4: Trò chơi: Đố bạn

– HS làm bài SGK, 1 HS hỏi các phép tính 1 HS trả lời kết quả của từng phép tính

– HS sửa bài cho bạn

– GV nhận xét bài làm của hs

BT 5: Nhóm đôi

– HS quan sát tranh hỏi đáp theo tranh, hình thành phép tính và kết quả

– GV nhận xét

BT 6: Cá nhân

– HS làm bài cá nhân

– Gọi HS lên bảng làm bài

– GV đặt câu hỏi: Vì sao em điền >, <, =?

– HS giải thích khi tính được kết quả của phép cộng và so sánh 2 vế với nhau em sẽ điền được dấu thích hợp

– GV nhận xét bài làm của học sinh

HĐ 4: Vận dụng và mở rộng

Tổ em có 6 bạn, trong đó có mấy bạn nữ và mấy bạn nam?

 

 

 

Leave a Comment