Giáo án bài phép nhân tiết 2 môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài: phép nhân ( tiết 2 ) I. Mục tiêu Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng – Biết cách tìm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài: phép nhân ( tiết 2 )

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Biết cách tìm kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau.

– Nhận biết ý nghĩa của phép nhân trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực:

– Thông qua các tình huống thực tiễn Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy,  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, …

– Các thẻ có chứa chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán 2

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       ND các hoạt động dạy học  Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’

A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép nhân đã học vào giải bài tập .

Bài 2: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Bài 3: Chọn tổng ứng với phép nhân:

Bài 4: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

C.  Hoạt dộng vận dụng

Bài  5: Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân:

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép nhân đã học vào giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân.

E.Củng cố- dặn dò

            * Ôn tập và khởi động

– GV tổ chức cho HS hát tập thể.

– Gv ghi đầu bài.

– Yêu cầu hs nêu đề toán

Gv viết phép tính :7+7+7=21 lên bảng và hỏi:

+ 7 được lấy mấy lần?

+ Hãy chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân?

– Yêu cầu hs làm bài vào vở.

– Thu,nhận xét vở cho 5 hs theo danh sách.

– Gọi hs chữa miệng lần lượt các phần a,b,c,d.

– Gọi hs nhận xét

– Nhận xét bài làm của hs

-Gọi hs nêu yêu cầu

– Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi nói cho bạn nghe cách chọn tổng của mình.

-Gọi 2 nhóm trình bày

-Gọi hs nhận xét

-Gọi hs nêu yêu cầu

+Trong bức tranh a mỗi nhóm có mấy con gà?

+ Có mấy nhóm như thế?

+ Nêu phép nhân thích hợp?

+Trong bức tranh b mỗi nhóm có mấy bạn?

+ Có mấy nhóm như thế?

+ Nêu phép nhân thích hợp?

-Gọi hs nêu yêu cầu

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4

-Gọi đại diện 3-4 nhóm trả lời

-Gọi hs nhận xét

-Nhận xét

Qua bài này em học được điều gì?

-Gọi hs nêu ra một số tình huống thực tế liên quan đến phép nhân rồi chia sẻ với bạn.     

Hs lắng nghe

-Hs nêu đề toán

+ 7 được lấy 3 lần

+ 7×3=21

-Hs làm bài vào vở

-Hs thực hiện

-Hs chữa bài

a) 2+2+2=6

2×3=6

b) 10+10+10+10=40

10×4=40

c) 9+9=18

9×2=18

d) 5+5+5+5+5+5=30

5×6=30

-Hs nhận xét

-Hs lắng nghe

-Hs đọc yêu cầu và các phép tính

– Hs thảo luận

– Các nhóm trả lời

a) 4×3=4+4+4=12

b) 6×2=6+6=12

– Hs nhận xét

– Hs nêu yêu cầu

+ Mỗi nhóm có 4 con gà

+ Có 5 nhóm như thế

+ 4×5=20

+ Mỗi nhóm có 2 bạn

+ Có 5 nhóm như thế.

+ 2×5=10

-Hs nêu

-Hs thảo luận

-Đại diện trình bày

-Hs nhận xét

-Hs lắng nghe

-Hs trả lời

-Hs nêu

Bài: thừa sô – tích

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Biết tên gọi của thành phần và kết quả của phép nhân.

– Củng cố cách tính kết quả của phép nhân.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực:

– Thông qua các tình huống thực tiễn Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy,  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, …

– Các thẻ có ghi chữ cái tên các thành phần,kết quả của phép nhân: Thừa số,Tích.

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       ND các hoạt động dạy học  Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’

A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu: Biết tên gọi của thành phần và kết quả của phép nhân.

C. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng đã học vào giải bài tập .

Bài 1: Nêu thừa số,tích trong các phép tính sau:

Bài 2: Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là:

D.  Hoạt dộng vận dụng

Bài  3: Thực hành “Lập tích”

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng đã học vào giải bài toán thực tế liên quan đến Thừa số-Tích.

E.Củng cố- dặn dò

            * Ôn tập và khởi động

– GV tổ chức cho HS hát tập thể: “Một đoàn tàu”

– GV cho HS quan sát tranh GV nêu câu hỏi:

+ Trong tranh, các bạn đang làm gì?

+ Nêu phép nhân phù hợp với bức tranh?

Để biết các thành phần của phép nhân có tên gọi là gì chúng ta cùng vào bài học hôm nay.

– Gv ghi đầu bài.

Gv gắn phép nhân 2×4=8 lên bảng

Trong phép nhân trên:

+ 2 được gọi là thừa số.

+ 4 cũng được gọi là thừa số.

+ 8 được gọi là tích.

+ 2×4 cũng được gọi là tích.

– Gọi hs đọc lại.

-Gv yêu cầu hs gọi tên của thành phần và kết quả của phép nhân: 2×9=18.

– GV yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi tự lấy ví dụ và gọi tên các thành phần và kết quả của phép nhân đó

-Gọi 2-3 nhóm trình bày

-Nhận xét

-Gv yêu cầu hs viết phép nhân vào bảng con khi biết thừa số là 5 và 6,tích là 30

-Yêu cầu hs tự viết phép nhân rồi đố bạn đâu là thừa số,đâu là tích.

– GV nêu BT1.

– Yêu cầu hs nói theo cặp

-Gọi 3-4 cặp trả lời.

– Gọi hs nhận xét.

-Nhận xét câu trả lời của các cặp.

– Gv yêu cầu hs nêu đề bài

+Để tìm được tích cần thực hiện phép tính gì?

-Yêu cầu hs làm bài vào vở

– Yêu cầu hs đổi vở kiểm tra cho nhau.

– Gọi 2hs chữa bài.

-Gọi hs nhận xét.

-Gv nhận xét

-Gọi hs đọc lại 2 phép nhân.

– Yêu cầu hs nêu đề toán

Tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Lập tích”.Gv đưa ra 2 số bất kì và yêu cầu hs viết tích của 2 số đó vào bảng con và gọi hs nói cho bạn nghe tích mình lập được là gì? Tích đó được lập từ những thừa số nào?

– Tổng kết trò chơi

+Qua bài học này em biết thêm được điều gì?

+ Những từ ngữ toán học nào em cần nhớ?

+Gọi hs lấy ví dụ.

-Dặn hs ôn bài và chuẩn bị bài sau:Bảng nhân 2.          

– HS hát và vận động

– HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+Các bạn nhỏ đang chơi tàu lượn.

+ 2×4=8

– HS lắng nghe.

– HS ghi tên bài vào vở.

– HS lắng nghe

– Hs chỉ và đọc

-Hs thực hiện

2    ×       9 =     18

– Hs thảo luận.

-Hs trình bày

-Hs lắng nghe

-Hs viết bảng con: 5×6=30

-Hs thực hiện

-HS xác định yêu cầu bài tập.

-Hs thực hiện theo nhóm đôi

– Hs nêu kết quả

Hs lắng nghe

-Hs nêu đề toán

+Thực hiện phép nhân

– Hs làm bài

+ 2×3=6

+ 4×5=20

-Hs đổi vở

– Hs chữa bài

– Hs nhận xét

-Hs đọc

-Hs đọc đề

-Hs chơi trò chơi

– Hs lắng nghe

-Hs trả lời

-Hs lắng nghe

Leave a Comment