Giáo án bài PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP Ngữ văn lớp 9 theo 5 bước phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   ……………………………………………………………………………………. NS: 7/1/2019 ND:   /1/2019 Tuần:                                                                           Bài:   Tiết 95: TLV: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

…………………………………………………………………………………….

NS: 7/1/2019

ND:   /1/2019

Tuần:                                                                          

Bài:   Tiết 95: TLV: LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

– Hiểu bản chất phép lập luận phân tích, tổng hợp

– Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp

2. Kỹ năng:                                                                                                                                        

– Học sinh nắm chắc được phép phân tích, tổng hợp

– HS có ý thức sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp vào bài văn viết của mình.

4. Năng lực:

– Năng lực chung: Năng lực tư duy, năng lực làm việc độc lập, năng lực hợp tác nhóm.

– Năng lực chuyên biệt: Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

–  Kế hoạch bài học

– Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, bảng phụ.

2. Học sinh:

– Đọc trước bài, trả lời câu hỏi.

– Chuẩn bị một số đoạn văn trình bày theo cách quy nạp, diễn dịch.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Thuyết trình, vấn đáp.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Thuyết trình, vấn đáp.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

– Kĩ thuật khăn phủ bàn

D. Hoạt động vận dụng

– Đàm thoại, Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt động của giáo viên- học sinh

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

* Mục tiêu:

   – Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

   – Kích thích HS hiểu được vai trò của phép lập luận pt và tổng hợp.

* Nhiệm vụ: HS nghe câu hỏi của GV

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp.

* Yêu cầu sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.

* Cách tiến hành:

– GV chuyển giao nhiệm vụ:

? Theo em khi nào cần tới phép PT và tổng hợp? Thế nào là PT? Tổng hợp là gì?

– Thực hiện nhiệm vụ: HS nghe, trả lời miệng câu hỏi

– Dự kiến sản phẩm:

+ Người ta dùng phép PT và tổng hợp khi muốn làm rõ YN của 1 sự vật, hiện tượng nào đó.

+ PT là phép lập luận trình bày từng bộ phận, phương tiện của 1 VĐ nhằm chỉ ra ND của sự vật, hiện tượng.

+ Tổng hợp là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều đã PT . Không có PT thì không có tổng hợp.

GV: Giờ học hôm nay, các em sẽ được thực hành việc nhận diện VB PT và tổng hợp. Đồng thời luyện kĩ năng viết VB (đoạn văn) PT và tổng hợp.

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC+ LUYỆN TẬP

Hoạt động 1:  Tìm hiểu bài tập 1.

* Mục tiêu: HS vận dụng lý thuyết ở tiết trước để chỉ rõ phép lập luận pt và th được sử dụng trong văn bản cụ thể.

 * Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, làm bài.

* Phương thức thực hiện: trình bày hoạt động nhóm lớn

* Yêu cầu sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ:

Thảo luận nhóm bằng kỹ thuật khăn phủ bàn( 7 phút)

?) Đọc đoạn văn  và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng ntn?

2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS: làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày.

– GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.      

– Dự kiến sản phẩm…

 Đoạn văn a

– Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài..

+ Cái hay ở các điệu xanh

+ ở những cử động

+ ở các vần thơ

+ ở các chữ không non ép

 Đoạn văn b

– Nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt

– Phân tích từng quan niệm đúng sai thế nào và kết lại ở việc phân tích bản thân chủ quan ở mỗi người.

3. Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

Hoạt động 2:  Tìm hiểu bài tập 2

* Mục tiêu: HS vận dụng lý thuyết ở tiết trước để chỉ rõ phép lập luận pt  được sử dụng trong văn bản cụ thể.

 * Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, làm bài.

* Phương thức thực hiện: trình bày hoạt động nhóm cặp đôi.

* Yêu cầu sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.

* Cách tiến hành:

 1. GV chuyển giao nhiệm vụ:

Hoạt động nhóm cặp đôi

?) Đọc đoạn văn  và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng ntn?

2.Thực hiện nhiệm vụ:

HS: làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày.

– GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.      

– Dự kiến sản phẩm…

 Phân tích thực chất của lối học đối phó.

+ học mà không lấy việc học làm mục đích chính

+ học bị động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.

+ không thấy hứng thú, chán học, hiệu quả thấp.

+ học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học

+ có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch

3. Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

Hoạt động 3:  Tìm hiểu bài tập 3

* Mục tiêu: HS vận dụng lý thuyết ở tiết trước để chỉ rõ phép lập luận pt  được sử dụng trong văn bản cụ thể.

 * Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, làm bài.

* Phương thức thực hiện: trình bày hoạt động cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS.

* Cách tiến hành:

 1. GV chuyển giao nhiệm vụ:

?) Phân tích các lý do khiến mọi người phải đọc sách

2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS: làm việc cá nhân,  trình bày.

– Dự kiến sản phẩm…

 Phân tích các lý do khiến mọi người phải đọc sách

–  Sách vở đúc kết tri thức của nhân loại.

– Muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sách để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm.

– Đọc sách cần đọc kỹ, hiểu sâu, đọc rộng…

3. Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

*GV hướng dẫn hs:

– Nêu tổng hợp tác hại của lối học đối phó trên cơ sở phân tích ở trên.

– Tóm lại những điều đã phân tích về việc đọc sách.

 

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.

* Nhiệm vụ: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi của GV.

* Phương thức thực hiện: HĐ nhóm cặp

* Sản phẩm: Tình huống hội thoại

* Cách tiến hành:

     1. Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 

Dựng một tình huống đối thoại có sử dụng phép lập luận PT và tổng hợp

      2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.

           + Nghe yêu cầu.

           + Trình bày nhóm cặp

           + Dự kiến sp:

A: Cậu có thể cho mình biết hút thuốc là có tác hại gì không?

B: ……..

-> Phân tích

A: Vậy qua những dẫn chứng trên cậu rút ra được bài học gì cho mình?

B: Để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người, chúng ta không nên hút thuốc lá

-> tổng hợp.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG:

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:   

– Tiếp tục tìm những đoạn văn tiêu biểu sử dụng phép lập luận pt và tổng hợp trong các văn bản văn học em đã được học.

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

 + Đọc yêu cầu.

 + Về nhà suy nghĩ trả lời.

1. Bài  tập 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn văn a

– Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài..

+ Cái hay ở các điệu xanh

+ ở những cử động

+ ở các vần thơ

+ ở các chữ không non ép

 Đoạn văn b

– Nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt

– Phân tích từng quan niệm đúng sai thế nào và kết lại ở việc phân tích bản thân chủ quan ở mỗi người

 

 

2. Bài tập 2

– Phân tích thực chất của lối học đối phó.

+ Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem việc học là việc phụ

+ Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.

+ Do học bị động nên không thấy hứng thú, mà đã không hứng thú thì chán học, hiệu quả thấp.

+ Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học

+ Học đối phó thì dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 3

 Phân tích các lý do khiến mọi người phải đọc sách

–  Sách vở đúc kết tri thức của nhân loại.

– Muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sách để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm.

– Đọc sách không cần  nhiều mà cần đọc kỹ, hiểu sâu, đọc quyển nào nắm chắc quyển đó như thế mới có ích.

– Bên cạnh việc đọc sách chuyên sâu phục vụ ngành nghề còn cần phải đọc rộng. Kiến thức rộng giúp hiểu các vấn đề chuyên môn tốt hơn.

Tóm lại, muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn những sách quan trọngnhất mà đọc cho kỹ, đồng thời chú trọng đọc rộng thích đáng để hỗ trợ cho việcnghiên cứu chuyên sâu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài  tập 4: Thực hành tổng hợp

 

V. RKN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                    Ký duyệt

TIẾT 94 :TẬP LÀM VĂN

PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

 

 

A.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

–   Giúp học sinh: Hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong tập làm văn nghị luận

B.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định

2. Kiểm tra : Sách vở, bài soạn

3. Bài mới

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Mục tiêu cần đạt

* Hoạt động 1: Đọc văn bản "trang phục"

Gọi 1 – 2 HS đọc văn bản

 

I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp.

1. Đọc văn bản "trang phục"

* Hoạt động 2: Tìm hiểu phép phân tích

 

 

– Thông qua một loạt dẫn chứng ở đoạn mở bài, tác giả đã rút ra nhận xét gì ?

* Tác giả rút ra nhận xét về vấn đề "ăn mặc chỉnh tề", cụ thể đó là sự đồng bộ, hài hòa giữa áo quần với giày, tất… trong trang phục của con người.

 

* Hai luận điểm chính trong văn bản là:

– Luận điểm 1: Trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, tức là tuân thủ những "quy tắc ngầm" mang tính văn hóa xã hội.

– Luận điểm 2: Trang phục phải phù hợp với đạo đức, tức là giản dị và hài hòa với môi trường sống xung quanh.

– Để xác lập hai luận điểm trên, tác giả đã dùng phép lập luận nào ?

* Tác giả đã dùng phép lập luận phân tích để xác lập hai luận điểm trên, cụ thể:

– Luận điểm 1: "ăn cho mình, mặc cho người".

 

+ Cô gái một mình trong hang sâu chắc không váy xoè váy ngắn, không mắt xanh môi đỏ, không tô đỏ chót móng chân móng tay.

+ Anh thanh niên đi tát nước hay đi câu cá ngoài đồng vắng chắc không phải chải đầu mượt bằng sáp thơm, áo sơ mi là phẳng tắp

+ Đi đám cưới không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn.

+ Đi dự đám tang không được mặc quần áo lèo loạt, nói cười oang oang.

– Nhận xét gì về cách lập luận của tác giả từ những dẫn chứng trên ?

– Tác giả đã đưa ra những tình huống giả thiết để phân tích rõ cho ta thấy có một sự giàng buộc vô hình ở bên trong, (các từ "chắc không" đã nói rõ điều đó).

 

* Hoạt động 3: Tìm hiểu phép tổng hợp

– Câu "ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng hay toàn xã hội" ở đoạn 3 có phải là câu tổng hợp các ý đã phân tích ở đoạn 2 không? Nó có thâu tóm được các ý trong từng dẫn chứng cụ thể nêu trên không?

 

– Câu văn "ăn mặc… xã hội" là câu tổng hợp các ý đã phân tích ở trên và thâu tóm được các ý trong từng dẫn chứng cụ thể ở trên.

 

 

– Luận điểm 2: Y phục xứng kì đức

– Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi

– Xưa nay, cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường.

– Để "chốt" lại vấn đề, tác giả đã dùng phép lập luận nào? Phép lập luận này thường đứng ở vị trí nào trong văn bản ?

– Để chốt lại vấn đề, tác giả dùng phép lập luận tổng hợp bằng một kết luận ở cuối văn bản: "Thế mới biết, trang phục hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trường là trang phục đẹp".

 

Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của phép lập luận phân tích và tổng hợp

 

 

– Hãy nêu vai trò của phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

– Vai trò của phép lập luận, phân tích và tổng hợp:

+ Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của trang phục đối với từng người, trong từng hoàn cảnh cụ thể.

+ Giúp ta hiểu ý nghĩa văn hóa và đạo đức của cách ăn mặc; nghĩa là không thể ăn mặc một cách tùy  tiện, cẩu thả như một số người lầm tưởng rằng đó là sở thích và "quyền" bất khả xâm phạm của mình.

 

– Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK)

2. Ghi nhớ (SGK tr 10)

 

II Luyện tập:

 

 

 

4.  Dặn dò:

– Thuộc ghi nhớ SGK / 10

– Hoàn thành bài tập trong vở

– Chuẩn bị bài luyện tập:  làm ở nhà ® đến lớp trình bày, chấm chữa.

 

 

 

TIẾT 95 :TẬP LÀM VĂN

PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

 

 

A.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

–   Giúp học sinh có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận.

B.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định

2. Kiểm tra

+  4 – 5 HS thuộc phần ghi nhớ

+  Phần chuẩn bị bài cho tiết luyện tập

3. Bài mới

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Mục tiêu cần đạt

* Hoạt động 1: Đọc và nhận dạng đánh giá

– Gọi HS đọc đoạn văn (a). Nêu luận điểm và trình tự phân tích ở đoạn văn a ?

 

 

– Để chỉ rõ cho từng cái hay ấy, tác giả đã nêu ra các dẫn chứng cụ thể như thế nào ?

 

 

– HS suy nghĩ trả lời.

 

 

 

 

 

 

– HS suy nghĩ trả lời.

I. Tìm hiểu các đoạn văn

1. Đoạn văn a:  Tác giả đã sử dụng phép lập luận phân tích.

* Luận điểm: "thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài", tác giả phân tích từng khía cạnh của cái hay hợp thành cái hay của cả bài.

* Trình tự phân tích:

+ Cái hay ở các điệu xanh: xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo…

+ ở những cử động : chiếc thuyền con lâu mới nhích, sóng gợn tí, lá đưa vèo, tầng mây lơ lửng, ngõ trúc quanh, chiếc cần buông, con cá động.

+ ở các vần thơ: kết hợp với từ, với nghĩa chữ, đến một cách thoải mái đúng chỗ, do một nhà nghệ sĩ cao tay

+ ở các chữ không non ép: nhất là hai câu 3, 4 (có phép đối thật tài tình…)

– Đọc đoạn văn b

Nêu luận điểm và trình tự phân tích ở đoạn b?

 

 

 

 

 

 

– Đoạn nhỏ tiếp theo, tác giả đã phân tích nguyên nhân của sự thành đạt như thế nào ?

– HS suy nghĩ trả lời.

2. Đoạn văn b: Tác giả đã vận dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp

* Luận điểm:"Mấu chốt của sự thành đạt là ở đâu?"

* Trình tự phân tích:

– Thứ nhất, do nguyên nhân khách quan (đây là điều kiện cần): gặp thời, hoàn cảnh, điều kiện học tập thuận lợi, tài năng trời phú…

– Thứ hai do nguyên nhân chủ quan (đây là điều kiện đủ) tinh thần kiên trì phấn đấu, học tập không mệt mỏi và không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

* Hoạt động 2: Thực hành phân tích

 

II. Thực hành phân tích

Bài 1: Phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó.

– GV hướng dẫn học sinh làm bài tập

 

– Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.

– Học đối phó là học như thế nào ?

 

– HS suy nghĩ trả lời.

– Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử.

– Học đối phó có những biểu hiện nào ?

 

– Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học. Học cốt để khoe mẽ là có bằng nọ bằng kia, nhưng thực ra đầu óc rỗng tuếch, chỉ quen "nghe lỏm, học mót, nói dựa, ăn theo" người khác… Học không có đầu có đuôi, không đến nơi đến chốn, cái gì cũng biết một tí nhưng không có kiến thức cơ bản, hệ thống sâu sắc.

– Học đối phó dẫn đến tác hại gì ?

– HS suy nghĩ trả lời.

– Học đối phó dẫn đến hậu quả:

+ Đối với bản thân: do bị động nên khôgn thấy hứng thú, dẫn đến chán học, hiệu quả thấp. Dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch, kiến thức phiến diện, nông cạn, hời hợt… Nếu cứ lặp đi lặp lại kiểu học này thì người học ngày càng trở nên dốt nát, trí trá, hư hỏng: vừa lừa dối người khác vừa tự huyễn hoặc mình.Đây là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng "tiến sĩ giấy" đang bị xã hội lên án gay gắt.

+ Đối với xã hội: những kẻ học đối phó sẽ trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt như kinh tế, tư tưởng, đạo đức, lối sống…

 

 

Bài 2: Phân tích các lí do khiến mọi người phải đọc sách

* Hoạt động 3: Thực hành tổng hợp:

– Viết đoạn văn tổng hợp lại những điều đã phân tích trong bài "bàn về đọc sách"

 

 

 

 

4. Dặn dò:

– Làm nốt bài tập: viết đoạn (sửa lại sau khi đã chữa)

– Soạn bài "tiếng nói của văn nghệ"

+ Trả lời câu hỏi SGK.

 

Ngày soạn:                                                                                 Ngày dạy:

Tuần  20      – Bài 18

Tiết 94  : TLV  –   PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Qua bài học này, HS cần:

 1. Kiến thức: – Biết được đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp. Hiểu được sự khác nhau của hai phép lập luận trên.
 • HS hiểu được tác dụng của hai phép lập luận trên trong văn nghị luận.
 1. Kĩ năng: – HS nhận diện được hai phép lập luận trên
 • Biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp khi tạo lập và đọc hiểu văn bản nghị luận
 1. Thái độ: Học sinh có ý thức tự giác trong học tập

4.Định hướng năng lực – phẩm chất :

 • HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.
 • HS có phẩm chất : Tự tin, tự chủ

II.CHUẨN BỊ

 1. Thầy : – Soạn bài, tham khảo tài liệu
 • Dự kiến tích hợp: + TLV – Văn: Văn bản '' Bàn về đọc sách ''

+ TLV – TLV: Văn nghị luận

 1. Trò: Học bài cũ, chuẩn bị kĩ bài mới

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

 1. Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, Hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập thực hành
 2. Kĩ thuật : Đặt câu hỏi

VI . TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Hoạt động khởi động

*ổn định lớp:

 • Kiểm tra bài cũ( không)

*Tổ chức khởi động : GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Hái hoa điểm mười

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 : Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

-Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, Hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập thực hành

 • Kĩ thuật : Đặt câu hỏi
 • HS có năng lực giải quyết vấn đề,

I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

 

năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.

 

 

GV yêu cầu 2 HS đọc văn bản SGK

 

? Phương thức biểu đạt của văn bản.?

? Văn bản nêu ra vấn đề gì.?

? ở đoạn 1 tác giả nêu ra một loạt dẫn chứng về cách ăn mặc để rút ra nhận xét gì.?

GV yêu cầu HS thảo luận theo 6 nhóm

? Hai luận điểm chính trong văn bản là gì. Câu văn nào chỉ ra các luận điểm đó. ?

 

 

?Tác giả đưa ra những lí lẽ nào để làm sáng luận điểm trên ?

? Nhận xét về nghệ thuật lập luận của tác giả?

– HS thảo luận và trình bày, NX

 

 

 

 

 

 

 

? Để làm rõ hai luận điểm trên, tác giả dùng phép lập luận nào ?

? Việc sử dụng phép lập luận phân tích có tác dụng gì ?

 

 

? Từ việc tìm hiểu trên em hiểu như thế nào là cách lập luận phân tích. ?

? Em hãy tìm câu văn chốt lại vấn đề của 2 luận điểm trên?

? Câu có tác dụng tổng hợp, chốt lại

 

 

1. Tìm hiểu văn bản ''Trang phục'' ( SGK / 9 )

 1. Đọc
 2. Nhận xét
 • Văn bản nghị luận
 • Vấn đề văn hoá trong trang phục
 • Đoạn 1: Ăn mặc phải chỉnh tề, đồng bộ

 

 

 

 • Hai luận điểm chính:
 • Trang phục phù hợp hoàn cảnh mang tính văn hoá XH -> '' Người ta nói: ăn cho mình, mặc cho người…''
 • Trang phục phù hợp đạo đức -> '' Người xưa đã dạy '' y phục xứng kỳ đức''

<1> Luận điểm 1: '' Ăn cho mình mặc cho người ''

 • Cô gái… móng chân, móng tay
 • Anh thanh niên… phẳng tắp
 • Đi đám cưới… lấm bùn
 • Đi dự đám tang… oang oang

+ Nêu giả thiết, so sánh, đối chiếu

<2> Luận điểm 2: '' Y phục xứng kỳ đức''

 • Ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh
 • Mặc đẹp mà không phù hợp chỉ làm trò cười cho thiên hạ
 • Cái đẹp đi liền với cái giản dị, phù hợp

+ Tác giả dùng phép lập luận phân tích,

 

-> Qua trình bày từng phương diện, khía cạnh của vấn đề -> thể hiện nội dung của svht

=>ý 2 ghi nhớ

 

 • Câu văn '' Thế mới… trang phục đẹp ''

 

vấn đề đứng ở đâu trong văn bản?

? Như vậy để chốt lại vấn đề tác giả dùng phép lập luận gì.?

? Theo em nếu không có phân tích ở trên thì có tổng hợp được không?

? Em hiểu như thế nào là phép lập luận tổng hợp?

? Phép phân tích, tổng hợp có vai trò gì trong bài văn nghị luận.?

 

 

 

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ

 • Vị trí : Thường đứng ở cuối đoạn, cuối bài, kết luận.
 • Để chốt lại vấn đề tác giả đưa ra phép lập luận tổng hợp
 • Nếu không có phân tích thì không có tổng hợp

=>ý 3 ghi nhớ

 

* Vai trò của phép phân tích và tổng hợp:

+ Phép phân tích giúp ta hiểu sâu, hiểu cụ thể vấn đề…

+ Tổng hợp giúp khái quát vấn đề

=> ỳ1 ghi nhớ

2. Ghi nhớ ( SGK / 10 )

 

 

 

 

 1. Hoạt động luyện tập

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

-Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, Hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập thực hành

 • Kĩ thuật : Đặt câu hỏi
 • HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.

GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu HS thảo luận -> gọi HS trình bày

-> gọi HS nhận xét

? Phân tích để làm sáng tỏ luận điểm '' Học vấn… của học vấn '' ?

 

 

 

 

?Phân tích lí do phải chọn sách để đọc?

 

 

– GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp đôi

II. Luyện tập

 

 

 

 

 

Văn bản: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

1. '' Học vấn không chỉ là… của học vấn''

– Học vấn là của nhân loại -> do sách lưu truyền

+ Sách là kho tàng quý báu

+ Nếu không đọc sách… -> xoá bỏ thành quả nhân loại – > đi giật lùi, lạc hậu

 1. Lí do chọn sách

+ Sách nhiều khiến đọc không chuyên sâu

+ Sách nhiều dễ bị lạc hướng

 1. PP đọc sách

+ Đọc sách không cần nhiều mà phải

 

-> HS trình bày -> HS nhận xét

? Tầm quan trọng của PP đọc sách được tác giả phân tích như thế nào?

chọn tinh, đọc kĩ.

+ Kết hợp đọc kiến thức phổ thông và kiến thức chuyên sâu

 

 1. Hoạt động vận dụng

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường. Trong đoạn văn em có sử dụng phép phân tích và tổng hợp

5.Hoạt động tìm tòi và mở rộng

 • Sưu tầm các văn bản nghị luận có sử dụng phép phân tích và tổng hợp
 • Họcbài, thuộc ghi nhớ
 • Hoàn chỉnh bài tập
 • Chuẩn bị kĩ tiết: Luyện tập phân tích và tổng hợp

 

 
 
 

 

 

Ngày soạn:                                                                                       Ngày dạy:

Tuần 20 – Bài 18

Tiết 95: TLV – LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Qua bài học này, HS cần

 1. Kiến thức: – Hiểu rõ mục đích, đặc điểm,tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp
 2. Kĩ năng:– Nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép lập luận  phân tích và tổng hợp
 • Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi đọc – hiểu và tạo lập văn bản nghị luận
 1. Thái độ: Học sinh có ý thức học tập đúng đắn

4.Định hướng năng lực – phẩm chất :

 • HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.
 • HS có phẩm chất : Tự tin, tự chủ

II.CHUẨN BỊ

1.Thầy:

 • Soạn bài, tham khảo tài liệu
 • Dự kiến tích hợp:

+ TLV – Văn:: Một số văn bản nghị luận

+ TLV – TLV: Văn nghị luận lớp 7, Phép phân tích và phép tổng hợp

 1. Trò: Học bài cũ, chuẩn bị kĩ bài mới

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

 1. Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, Hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập thực hành
 2. Kĩ thuật : Đặt câu hỏi

VI . TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

 1. Hoạt động khởi động

*ổn định lớp:

 • Kiểm tra bài cũ: Thế nào là phép phân tích và tổng hợp, tác dụng?

*Tổ chức khởi động :

 1. Hoạt động luyện tập

 

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

*Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, Hoạt động nhóm, phân tích, luyện tập thực hành

*Kĩ thuật : Đặt câu hỏi

– HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.

 

-GV yêu cầu nhóm 1+2 thảo luận câu a, nhóm 3+4 thảo luận câu b -> HS trình bày -> NX

 1. Tác giả đã dùng phép lập luận nào?
 2. Phép lập luận đó được thể  hiện ntn ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi

-> Trình bày -> NX

(1) Vấn đề cần phân tích là gì.?  (2)Vấn đề đó được phân tích bằng các lí lẽ nào.?

(3) Theo em tác hại của học đối phó là gì.?

 

 

 

 

 

 

Bài tập 1 (SGK / 11)

a. Phép lập luận phân tích

– Từ cái hay cả hồn lẫn xác hay cả bài tác giả đã chỉ ra từng cái hay hợp thành cái hay cả bài theo trình tự:

+ Cái hay ở các điệu xanh

+ ở những cử động

+ ở c&am

Leave a Comment