Giáo án bài phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 80 : phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 80 : phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Rèn luyện và củng cố kĩ năng trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Nêu cách đặt tính, cách tính trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Đặt tính và tính các phép tính trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Rèn và phát triển kĩ năng giải toán có lời văn.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Năng lực:

– Thông qua việc quan sát, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách đặt tính, tính trừ trong PV 1000 (trừ số có 3 chữ số cho số có 1,2 chữ số)

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

– Phẩm chất: Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, …

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động (5’)

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.    GV gọi 02 HS lên đặt tính rồi tính:

a)         568-125

b)        587- 46

GV gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính phép trừ không nhớ trong PV1000.

GV gọi HS nhận xét

GV yc HS nêu điểm khác nhau của 2 phép tính

GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới       02 HS lên đặt tính rồi tính

1-2 HS trả lời miệng

HS nhận xét

HS nêu sự khác nhau

HS lắng nghe

22’      2. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Bài 3 (trang 61)

Mục tiêu: HS nêu được cách đặt tính và cách tính của phép tính trừ không nhớ số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số.

Bài 4 (trang 61)

Mục tiêu: HS nêu được cách đặt tính và cách tính của phép tính trừ không nhớ số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

Bài 5 (trang 61)

Mục tiêu: HS đặt tính và tính của phép tính trừ không nhớ số có 3 chữ số cho số có 1, 2 chữ số. 

– GV cho HS đọc YC bài

– GV đưa phép tính lên màn hình:

Cho HS nêu thành phần của phép tính

– Cho HS nhận xét cách đặt tính

–  GV nêu cách tính, tính kết quả miệng.

– GV cho HS nhận xét

– GV nhấn mạnh cách trừ số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

– GV yc HS vận dụng, làm nhóm đôi bài tập 3 bằng bút chì vào SGK.

– GV gọi HS nêu cách tính và kết quả từng phép tính

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 3 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 3.

– GV cho HS đọc YC bài

– GV đưa phép tính dọc:

Cho HS nêu thành phần của phép tính

– Cho HS nhận xét cách đặt tính

–  GV nêu cách tính, tính kết quả miệng.

– GV cho HS nhận xét

– GV nhấn mạnh cách trừ số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

– GV yc HS vận dụng, làm cá nhân .

– GV gọi HS nêu cách tính và kết quả từng phép tính

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 4 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 4.

– GV cho HS đọc bài 5

– GV hỏi: Bài 5 có mấy yêu cầu? đó là những yêu câu nào?

– GV nhấn mạnh YC bài và cho HS làm cá nhân vào vở, 4 HS làm bảng.

– GV cho HS lên điều khiển chữa bài 5

– GV đánh giá HS làm bài

– Cho HS nêu lại cách đặt tính dọc

– GV đánh giá, nhấn mạnh cách đặt tính đúng    

1 HS đọc YC bài

HS quan sát

HS nêu thành phần của phép tính

HS nêu cách đặt tính

HS nêu cách tính, tính kết quả miệng.

HS nhận xét

HS lắng nghe

HS làm bài theo nhóm đôi

1-2HS nêu/1 phép tính

HS nhận xét bài bạn

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài

HS quan sát

HS nêu thành phần của phép tính

HS nêu cách đặt tính

HS nêu cách tính, tính kết quả miệng.

HS nhận xét

HS lắng nghe

HS làm bài theo hình thức cá nhân

1-2HS nêu/1 phép tính

HS nhận xét bài bạn

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc, lớp đọc thầm

1-2 HS nêu

HS làm cá nhân vào vở, 4 HS làm bảng

1 HS lên cho các bạn nhận xét bài

HS lắng nghe, chữa bài

1-2 HS nêu cách đặt tính

HS lắng nghe

6’        3. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu:   HS vận dụng trừ không nhớ trong phạm vi 1000 để giải toán có lời văn (bài toán thực tế trong cuộc sống)     – Gọi HS đọc bài 6

– GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết ngày thứ hai có bao nhiêu HS đến thăm quan thì phải làm thể nào?…

– GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

– GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

– GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn

– GV đánh giá HS làm bài   – 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu để phân tích đề

HS làm cá nhân vào vở

HS nhận xét bài của bạn

HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

HS lắng nghe

2’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.    Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       HS nêu ý kiến

HS lắng nghe

Bài 81 : luyện tập (tiết 1)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Rèn luyện và củng cố kĩ năng cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Nêu được cách đặt tính, cách tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Đặt tính và tính các phép tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Rèn và phát triển kĩ năng tính nhẩm các số tròn trăm.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Năng lực:

– Thông qua việc quan sát, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách tính nhẩm các số tròn trăm, tròn chục trong PV 1000.

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

– Phẩm chất: Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.    GV cho HS chơi trò chơi “Sắc màu em yêu”

Luật chơi: Có 4 ô màu, sau mỗi ô màu là 1 câu hỏi về cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000. HS chọn màu bất kì, nếu TL đúng thì được quà (tràng pháo tay)

GV cho HS chơi

GV đánh giá HS chơi

GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới       HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe

22’      2. Thực hành – Luyện tập

Bài 1 (trang 62)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000.

Bài 2 (trang 62)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đặt tính, tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000.

Bài 3a (trang 62)

Mục tiêu: HS đặt tính và tính của phép tính trừ không nhớ số có 3 chữ số cho số có 1, 2 chữ số. 

– GV chiếu bài trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài

– GV cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kết quả trong 03 phút

– Cho đại diện các nhóm nêu cách tính, kết quả từng phép tính.

– Cho HS nhận xét

–  GV hỏi: Các phép tính phần a và phần b có điểm gì khác nhau?

Các phép tính ở phần a và phần b có điểm gì giống nhau?

– Hỏi: Bài tập 1 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào vở, 6 HS nối tiếp lên bảng

– GV cho 1 HS lên tổ chức chữa phần a, 1 HS lên tổ chức chữa phần b

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 2.

– GV cho HS đọc bài 3a

– GV hỏi: Bài 3a yêu cầu gì? Tính nhẩm là tính thế nào? Nhận xét các số trong phép tính.

– GV cùng HS làm mẫu, nêu cách nhẩm

– GV cho HS làm việc nhóm 2 trong 3 phút để hoàn thiện bài.

– GV gọi đại điện các nhóm nêu cách nhẩm và kết quả.

– GV đánh giá HS làm bài

– Cho HS nêu lại cách tính nhẩm

– GV đánh giá, nhấn mạnh cách tính nhẩm         

HS quan sát

1 HS đọc YC bài

HS làm bài nhóm đôi

HS nêu cách tính, kết quả từng phép tính

HS đối chiếu, nhận xét

HS nêu

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS làm cá nhân, 06 HS nối tiếp lên bảng

HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

HS lắng nghe

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc, lớp đọc thầm

1-2 HS nêu

HS cùng HS khai thác mẫu, khái quát cách nhẩm

HS làm bài nhóm đôi.

1-2 nhóm/ 1 phép tính

HS khác nhận xét

HS lắng nghe, chữa bài

1-2 HS nêu

HS lắng nghe

5’        3. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu:   HS vận dụng tính nhẩm trong phạm vi 1000 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống) – Gọi HS đọc bài 3b

– GV tổ chức cho HS chơi cả lớp.

+ GV nêu yêu cầu, cách chơi

+ GV gọi HS nêu ý kiến, lí giải ý kiến cá nhân

+ GV ghi ý kiến của 2-3 HS lên bảng

– GV cùng HS lí giải kết quả đúng

– GV nhận xét HS chơi        1 HS đọc, lớp đọc thầm

HS chơi

 HS nêu cách chọn của cá nhân

HS lắng nghe

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.    Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       HS nêu ý kiến

HS lắng nghe

Leave a Comment