Giáo án bài phép trừ trong phạm vi 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện tập phép trừ trong phạm vi 10 i. mục tiêu: giúp hs củng cố hình thành: 1. Kiến thức. – Nắm cấu tạo các số …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện tập

phép trừ trong phạm vi 10

i. mục tiêu: giúp hs củng cố hình thành:

1. Kiến thức.

– Nắm cấu tạo các số trong phạm vi 10.

– Biết thực hiện các phép tính trừ trong phạm vi 10.

2. Năng lực, phẩm chất

+ Năng lực:

– Thực hiện được cấu tạo các số và các phép tính trừ trong phạm vi 10.

– Biết quan sát hình ảnh để tìm ra phép tính phù hợp.

+ Phẩm chất: Rèn tính tự lập, kỉ luật, chăm chỉ, siêng năng, hứng thú trong môn học.

II. CHUẨN BỊ

– GV: vở BT Toán, tranh ảnh minh hoạ, 1 số đồ vật phục vụ cho trò chơi.

– HS: vở BT Toán, bộ thực hành Toán, bút…

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TIẾT 1

Giáo viên       Học sinh

I.Khởi động ( 3 -5’)

 KTBC:

– GV cùng cả lớp hát bài hát: Bé học phép trừ

– GV dẫn dắt vào bài học.

GV giới thiệu bài

II. Luyện tập( 28 – 30’)

Bài 1/44: Tính

– GV nêu yêu cầu đề bài.

– GV yêu cầu HS làm VBT.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV cho HS nêu kết quả bài làm theo dãy.

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 2/44: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS quan sát bức tranh

Và hướng dẫn hs làm theo mẫu

– GV yêu cầu HS nối các số tương ứng với các phép tính phù hợp,

– GV quan sát, chấm và hỗ trợ các em, nhận xét đánh giá.

Bài 3/44: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS làm VBT.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV cho HS nêu kết quả bài làm theo dãy.

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 4/44: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS làm nhóm.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 5/45: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

* Vận dụng:

4. Củng cố, dặn dò:

– GV nêu phép tính cho hs làm bảng con

4 + 5 + 0 =                 10 – 0 =

– Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương.

– Cả lớp hát bài hát Bé học phép trừ

– Nhận xét

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả bài làm theo dãy và chia sẻ, nêu cách làm rồi nhận xét.

Đáp án:

7 – 1 = 6     7 – 2 = 5             7 – 3 = 4

7 – 4 = 3     7 – 5 = 2             7 – 6 = 1

– HS lắng nghe.

– HS quan sát tranh.

– HS thực hiện VBT

 Đáp án:

5 – 2 = 3

9 – 2 = 7

7 – 5 = 2

8 – 4 = 4

6 – 1 = 5

10 – 4 = 6

– HS chia sẻ , nhận xét bài.

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả bài làm theo dãy và chia sẻ, nêu cách làm rồi nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện

Đáp án

–           5          6          7          8          8          9          10        10

            3          2          4          7          5          6          7          8

            2          4          3          1          3          3          3          2

– Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, chia sẻ

– Nhóm khác nhận xét

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả – Nhận xét

Đáp án

6 – 0 = 6      5 – 0 = 5

– HS làm bảng con

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố hình thành:

1. Kiến thức.

– Biết thực hiện các phép tính trừ trong phạm vi 10.

2. Năng lực, phẩm chất

+ Năng lực:

– Thực hiện được các phép tính trừ trong phạm vi 10.

– Biết quan sát hình ảnh để tìm ra phép tính phù hợp.

+ Phẩm chất: Rèn tính tự lập, kỉ luật, chăm chỉ, siêng năng, hứng thú trong môn học.

II. CHUẨN BỊ

– GV: vở BT toán, tranh minh họa

– HS: vở BT toán, bộ đồ dung học toán, bút

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Giáo viên       Học sinh

I.Khởi động ( 3 -5’)

 KTBC:

– GV cùng cả lớp hát bài hát: Bé học phép trừ

– GV dẫn dắt vào bài học.

GV giới thiệu bài

II. Luyện tập( 28 – 30’)

Bài 1/45: Tính

– GV nêu yêu cầu đề bài.

– GV yêu cầu HS làm VBT.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV cho HS nêu kết quả bài làm theo dãy.

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 2/44:

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS quan sát bức tranh

và hướng dẫn hs làm

– GV quan sát, chấm và hỗ trợ các em, nhận xét đánh giá.

Bài 3/45: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS làm VBT.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV cho HS nêu kết quả bài làm theo dãy.

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 4/45: Tính

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS làm VBT

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 5/46: Số?

– GV nêu yêu cầu đề.

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

* Vận dụng:

4. Củng cố, dặn dò:

– GV nêu phép tính cho hs làm bảng con

9 – 5 + 0 =                 10 + 0 – 8 =

– Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương.

– Cả lớp hát bài hát Bé học phép trừ

– Nhận xét

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả bài làm theo dãy và chia sẻ, nêu cách làm rồi nhận xét.

Đáp án:

6 – 1 = 5     5 – 4 = 1    8 – 1 = 7      7- 0 = 7

6 – 5 = 1     5 – 1 = 4    8 – 7 = 1       7 – 7 = 0

– HS lắng nghe.

– HS quan sát tranh.

– HS thực hiện VBT

– HS chia sẻ , nhận xét bài.

Đáp án:

6 – 4 = 2

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả bài làm, nhận xét.

Đáp án:

a) 8 – 3 – 2 – 1 = 2

b) 9 – 5 – 2 – 0 = 2

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện VBT

– Đại diện các nhóm trình bày kết quả – Nhận xét.

– HS thực hiện VBT

– HS nêu kết quả – Nhận xét

Đáp án

10 – 6 = 4     

– HS làm bảng con

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment