Giáo án bài phép trừ trong phạm vi 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 11: phép trừ trong phạm vi 10(tiết 2) I. Mục tiêu: Giúp  củng cố hình thành: 1. Phát triển các kiến thức. – Biết thực …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 11: phép trừ trong phạm vi 10(tiết 2)

I. Mục tiêu: Giúp  củng cố hình thành:

1. Phát triển các kiến thức.

– Biết thực hiện các phép tính trừ trong phạm vi 10.

2. Phát triển các năng lực, phẩm chất

+ Năng lực:

– Thực hiện được các phép tính trừ trong phạm vi 10.

– Biết quan sát hình ảnh để tìm ra phép tính phù hợp.

+ Phẩm chất: Rèn tính tự lập, kỉ luật, chăm chỉ, siêng năng, hứng thú trong môn học.

II. CHUẨN BỊ

– : vở BT Toán, tranh ảnh minh hoạ,

– : vở BT Toán, bộ thực hành Toán, bút…

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

KHỞI ĐỘNG

– Cho cả lớp hát bài: Bé học phép trừ (Nguyễn Ngọc Lan)

–  dẫn dắt vào bài, ghi bảng –  hát

LUYỆN TẬP

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo  mẫu) (Vở BT/ 64)

–  Nêu yêu cầu

–  Yêu cầu  quan sát bức tranh

+Ô đầu tiên là số mấy?

–           Ô bên trái là số mấy?

–           Ô bên phải là số mấy?

–           Lấy 7 trừ 3 bằng mấy?

–           Lấy 7 trừ 4 bằng mấy?

Yêu cầu  tìm số thích hợp để điền vào ô bên trái để tạo ra hai phép tính trừ.

– Yêu cầu  làm bài vào vở BT.

–  theo dõi, giúp đỡ những  chậm/KT.

Bài 2: Số (Vở BT/ 64)

–  nêu yêu cầu

–  đưa bài mẫu a), hỏi  cách làm

–  nhận xét, tuyên dương

– Yêu cầu  làm bài vào vở BT.

–  theo dõi, giúp đỡ những  chậm/ KT.

–  chấm 1 số bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống? (Vở BT/ 65)

–  nêu yêu cầu

–  yêu cầu  quan sát tranh,  hỏi:

– Có bao nhiêu con trong tranh?

– Có mấy con sóc?

– Còn lại mấy con gấu bông?

–  nhận xét, tuyên dương

– Yêu cầu  làm bài vào vở BT.

–  theo dõi, giúp đỡ những  chậm/ KT.

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống? (Vở BT/ 65)

–  nêu yêu cầu

– yêu cầu  thảo luận nhóm 2 để làm bài

–  nhận xét, tuyên dương

– Yêu cầu  làm bài vào vở BT.

–  theo dõi, giúp đỡ những  chậm/ KT.      

– 1  nhắc lại yêu cầu

Số 7

Số 3

Số 4

Bằng 4

Bằng 3

– nghe

–  làm vào vở BT

–  chậm/ KT

– 1  nhắc lại yêu cầu

–  nêu cách làm:6 trừ 1 bằng 5

–  nhận xét, bổ sung.

–  làm vào vở BT

–  chậm/ KT

– 1  nhắc lại yêu cầu

– có 7

– có 4

– có 3

–  nhận xét, bổ sung.

–  làm vào vở BT

–  chậm/ KT

– nghe

– 1  nhắc lại yêu cầu

– thảo luận nhóm 2 làm bài.

–  nhận xét, bổ sung.

–  làm vào vở BT

–  chậm/ KT

VẬN DỤNG

+ Trò chơi: “Tính nhanh- Tính đúng”

– Chia lớp thành 2 đội chơi.

–  hướng dẫn cách chơi và luật chơi.

– Cho cả lớp chơi.

–  nhận xét tuyên dương đội thắng.

+ Dặn dò: Về nhà tập các phép tính trừ.  

– 2 đội chơi

– Lắng nghe, ghi nhớ

Leave a Comment