Giáo án bài phép trừ trong phạm vi 10 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10                                       tiết 1: bớt đi còn lại mấy I. Mục tiêu * Kiến thức – Nhận biết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10

                                      tiết 1: bớt đi còn lại mấy

I. Mục tiêu

* Kiến thức

– Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

– Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

* Phát triển năng lực

– Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

– Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính

II. CHUẨN BỊ

– Bộ đồ dùng dạy Toán 1 .

– Xúc xích để tổ chức trò chơi

– Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC                                                                       TIẾT 1

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :       – Hát

– Lắng nghe

1/Khám phá: Bớt đi còn lại mấy   

a)         GV nêu bài toán : “ Có 6 quả cam, bớt 1 quả còn lại mấy quả cam?”

– HS đếm số quả cam còn lại

GV: 6 quả bớt 1 quả còn 5 quả, hay nói 6 bớt 1 là 5, 6 trừ 1 là 5, 6 – 1 = 5, dấu  – là dấu trừ

      –GV đọc phép tính 6-1=5

b)        HS tự trả lời câu hỏi như câu a      

– HS theo dõi

–           HS đọc phép tính

*Bài 1: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

–  a)Hd HS quan sát tranh nêu  phép tính  trừ:

 8 -3 =5 rồi nêu số thích hợp vào ô

    ? Trên cây còn 5 quả đã hái đi mấy quả

– Yêu cầu HS làm bài

– HS nêu kết quả

– GV cùng HS nhận xét

Tương tự GV cho HS làm câu b)   

-Hs quan sát

–           HS theo dõi

–           HS nêu kết quả, nhận xét

*Bài 2: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

– Hd HS quan sát hình vẽ :

  GV: dấu gạch đi có nghĩa là trừ đi

– Yêu cầu HS  từ hình vẽ tìm ra kết quả phép tính thích hợp

– HS nêu phép tính tìm được

– Thực hiện bài tập vào vở

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS quan sát

–           HS nêu phép tính, kết quả phép tính

–           HS thực hiện trên vở BT

3.Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em

Leave a Comment