Giáo án bài phòng tránh bị bắt cóc hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Phòng tránh bị bắt cóc I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Biết được những địa điểm có nguy cơ bị bắt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Phòng tránh bị bắt cóc

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Biết được những địa điểm có nguy cơ bị bắt cóc.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Có ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng tránh những nguy cơ bị bắt cóc.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

–              Tranh ảnh về các địa điểm trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phòng tránh bị bắt cóc. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Những địa điểm có nguy cơ bị bắt cóc

a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được những địa điểm trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm quan sát tranh trong SGK và thảo luận về những địa điểm trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc:

+ Mỗi bức tranh vẽ khung cảnh ở đâu?

+ Trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc ở đó không? Vì sao?

(2) Làm việc cả lớp:

– GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

– GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. GV tổng kết hoạt động.

c. Kết luận:Mọi nơi quanh chúng ta từ nhà ga tàu, công viên, trường học,…trẻ em đều có nguy cơ bị bắt cóc. Vì thế mỗi bạn nhỏ cần biết cách và có ý thức tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm.

Hoạt động 4: Xác định được những nơi có nguy cơ bị bắt cóc

a. Mục tiêu: HS xác định được những nơi xung quanh mình có nguy cơ bị bắt cóc, từ đó có biện pháp phòng tránh nguy hiểm với bản thân.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chia sẻ các nội dung:

+ Nơi nào trên đường đi học hoặc nơi ở mà em có thể gặp nguy hiểm?

+ Những nguy hiểm em có thể gặp phải là gì?

+ Nêu cách thức để các em phòng tránh nguy hiểm ở những nơi đó.

– Các nhóm ghi lại kết quả thảo luận ra giấy.

(2) Làm việc cả lớp:

– Kết thúc thảo luận, GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.

– Các nhóm khác đóng góp ý kiến và rút ra được bài học cho bản thân.

c. Kết luận:Nguy cơ bị bắt cóc có thể xảy ra ở bất cứ địa điểm nào xung quanh em như trên đường đi học về, ở gần nhà,…Các em cần nhớ không được đi theo người lạ và kêu lên thật to khi bị người lạ tấn công.    

– HS chia thành các nhóm.

– HS quan sát tranh, thảo luận về những địa điểm trong tranh.

Leave a Comment