Giáo án bài Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 4 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức    +  Việc phân hóa trong …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

4 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

   +  Việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau hiệp ước 1884: phái chủ chiến, phái chủ hòa. Hiểu nguyên nhân của cuộc phản công kinh thành Huế 7/1885, diễn biến cơ bản và sự mở đầu, quy mô tính chất phong trào Cần Vương.

2. Năng lực:

   +  Rèn kĩ năng phân tích, mô tả những nét chính các cuộc khởi nghĩa.

   +  Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

   + Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất:

Giáo dục cho các em lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích chống giặc của cha ông, tôn kính anh hùng dân tộc hy sinh vì nghĩa lớn

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

  * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập

   * Giáo viên:  Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo, tranh ảnh chân dung vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.

– Lược đồ: kinh thành Huế năm 1885

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2’ )

a, Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm:  Nêu được những hoạt động của phe chủ chiến

 d) Tổ chức thực hiện:

GV giao nhiệm vụ cho HS bằng các câu hỏi và quan sát một số hình ảnh trong SGK.

h. Sau 2 Hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến triều đình Huế đã có những hành động như thế nào?

h. Sau cuộc phản công kinh thành Huế thì phong trào kháng chiến chống Pháp ntn? HS cả lớp quan sát ảnh vả trao đổi cùng nhau.

HS trả lời quan sát hình ảnh và cùng trả lời các câu hỏi. Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm.

GV dựa vào sản phẩm nhận xét, đánh giá và kết nối vào bài mới.

Sau 2 Hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến triều đình Huế vẫn hy vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp. Cuộc phản công tiến hành như thế nào? Phong trào kháng chiến chống Pháp diễn ra thế nào để hiểu ta tìm hiểu bài 26 sẽ rõ

HOẠT ĐỘNG HÌNH THỨC KIẾN THỨC (20’)

I. Cuộc phản công của phải chủ chiến tại kinh thành Huế, vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương”

a) Mục tiêu:

– Việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau Hiệp ước 1884: phe chủ chiến và phe chủ hòa.

Nguyên nhân, diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 đó là sự kiện mở đầu phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.

– Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 1858- 1888) phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm : trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HĐ CỦA GV – HS

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

+? Em hãy cho biết Chủ trương của phe chủ chiến là gì?

+?Thực dân Pháp có thái độ ntn trước hành động đó?

+? Nguyên nhân dẫn đến cuộc phản công kinh thành Huế?

+? Diễn biến?

+?Kết quả của cuộc phản công?

+? Nguyên nhân nào khiến cuộc phản công thất bại?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

– GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885.

– Trong khi triều đình đầu hàng Pháp, phe chủ chiến gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến, nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay thức dân Pháp

– Pháp lo sợ tìm mọi cách tiêu diệt phe chủ chiến

– Giành quyền chủ động và tự vệ

– Đêm ngày 4, rạng ngày 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá.

– Nhờ có ưu thế về vũ khí, quân giặc phản công, chiếm kinh thành Huế.

– Kết  quả: Thất bại.

+ Pháp rất mạnh, lực lượng phái chủ chiến ít..

– GV giải thích " Cần Vương": Hết lòng giúp vua, cứu nước, thực chất nó là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân, dưới ngọn cờ của ông vua yêu nước

– GV có thể giải thích "Văn thân, sĩ phu".

  Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu HS đọc SGK trả lời            

+? Sau khi cuộc phản công thất bại, TTT đã làm gì?

+? Hành động của vua Hàm Nghi và TTT được đánh giá cao? Vì sao?

– GV giới thiệu chân dung vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

– GV cho HS thảo luận theo 3 nhóm

1. Thành phần tham gia và lãnh đạo phong trào là ai?

2. Trong giai đoạn đầu địa bàn của cuộc khởi nghĩa ntn?

3. ở giai đoạn sau PT này phát triển ntn?

+? Em hãy trình bày diến biến của phong trào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

2. Phong trào Cần Vương.

– 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra "Chiếu Cần Vương", kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

→ PT Cần vương bùng nổ.

+ Gắn quyền lợi của triều đình với quyền lợi của dân tộc.

+ Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân.

+ Lãnh đạo: Sĩ phu, văn thân yêu nước.

+ Thành phần: Quần chúng yêu nước.

+ Lúc đầu địa bàn hoạt động ở Tân Sở. Sau lan rộng ra N. An, Hà Tĩnh, Q. Bình, sang cả Lào.

+ Về mức độ: PT phát triển rộng khắp, gồm hàng loạt các cuộc khởi nghĩa lớn, nhỏ.

+ Địa bàn hoạt động rộng.

– Phong trào trải qua 2 giai đoạn:

+ 1885 – 1888.

+ 1888 – 1896.

– Tháng 11/1888 vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào tiếp tục được duy trì và phát triển.

1 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG   (15phut)

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: vẽ được trục thời gian thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động

GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập sau đó gọi từng em trình bày và cả lớp chỉnh sửa

BÀI TẬP

1.Vẽ trục thời gian (theo mẫu) và điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu đã được học

Gợi ý sản phẩm

 

Leave a Comment