Giáo án bài Phong trào Tây Sơn thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 19 Phong trào Tây Sơn I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂ N TÂ Y SƠN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Sự mục nát của chính …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

19 Phong trào Tây Sơn

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂ N TÂ Y SƠN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII, từ đó dẫn đến phong trào nông dân ởĐàng Trong mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

– Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Sơn và sự ủng hộ của đồng bào Tây Nguyên.

2.  Năng lực:

– năng lực giao tiếp và hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề

– Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật sự kiện, khai thác tư liệu lịch sử.

3. Phẩm chất:

– Yêu nước :Sức mạnh quật khởi, ý chí kiên cường của nhân dân chống lại ách áp bức bóc lột.

– Chăm chỉ, nhân ái

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan. Lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn

– Phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh,

  III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về thân thế sự nghiệp cảu ê anh em Tây Sơn

b.Nội dung hoạt động: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: HS trả lời được Hình ảnh ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống lại sự thống trị của nhà Nguyễn

d) Cách thức tiến hành hoạt động:

GV cho học sinh quan sát hình ảnh về 3 anh em Tây Sơn và trả lời các câu hỏi dưới đây:

   – Em hãy cho biết nội dung của các hình ảnh?

   – Những hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

– Học sinh quan sát hình ảnh và trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

Hình ảnh ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống lại sự thống trị của nhà Nguyễn

– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Tình hình đàng ngòai nhân dân bị bóc lột nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ? Vậy tình hình Đàng Trong như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể ở bài học hôm nay

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ những nét chính về xã hội Đàng Trong từ đó nhận thức được nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa nông dân

 b) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: Trả lời được nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa và xác định trên bản đồ địa bàn hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

:(1)Giao nhiệm vụ:

Đọc thông tin phần 1 sgk xác định nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Tây Sơn

– Đọc phần 2 kết hợp với quan sát trên bản đồ em hãy:

? Xác định trên lược đồ nơi bùng nổ , địa bàn hoạt động của nghĩa quân Tây sơn trong những năm đầu khởi nghĩa

? Giải thích vì sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây sơn ngay từ đầu

? Nêu mục đích ban đầu của nghĩa quân Tây sơn

 (2) HS thực hiện nhiệm vụ:

– HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao (hoạt động cá nhân)

– GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

(3) Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:

GV có thể gọi HS trình bày

“- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa

  (4) Đánh giá:

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết:

Sở dĩ nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu bởi vì:

Thứ nhất, xã hội chúng ta lúc bấy giờ đang vô cùng mục nát, đời sống nhân dân ngày càng nghèo khổ, cơ cực. Chính điều đó đã làm cho lòng căm thù và oán hận đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng nâng cao, họ sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào để đánh đổ chính quyền.

Thứ hai, nghĩa quân Tây Sơn đã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.

Mục đích là để lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong=>phục hổi đất nước hưng thịnh,phát triển, nhân dân không bị áp bức, bóc lột mà thay vào đó là cuộc sống tốt đẹp hơn

1. Nguyên nhân bùng nổ của cuộc khởi nghĩa

– Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát.

– Kinh tế suy giảm trầm trọng.

– Đời sống nông dân cơ cực

Các cuộc khởi nghĩa nông dân: Khởi nghĩa của Chàng Lía ở Truông Mây.

+Chủ trương: Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo.

-> Báo hiệu thời kỳ suy tàn của chế độ phong kiến, báo hiệu cho một thời kỳ mới, sự nổi dậy của những người nông dân không khuất phục bởi cường quyền

2. Vài nét về khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

* Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. 

* Căn cứ:

+ Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai)

+ Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định)

+ Lực lượng: dân nghèo, đồng bào dân tộc: Chămpa, Ba na, thợ thủ công, thương nhân…

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về nguyên nhân, lực lượng…

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm học tập: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời (trắc nghiệm).   

Câu 1: Tình hình chính trị ở Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?

a. chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần

b. chúa Trịnh liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam

c. chính quyền họ Nguyễn được củng cố vững chắc

d. vua Lê giành lại được thực quyền từ chúa Trịnh

Câu 2: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?

a. Đầu thế kỉ XVIII

b. Giữa thế kỉ XVIII

c. Nửa cuối thế kỉ XVIII

d. Cuối thế kỉ XVIII

Câu 3: Ai là người tự xưng là "quốc phó" lấn át quyền hành của chúa Nguyễn?

a. Mai Thúc Loan

b. Trương Phúc Loan

c. Nguyễn Hữu Chính

d. Vũ Văn Nhậm

Câu 4: Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

a. Tây Sơn thượng đạo

b. Tây Sơn hạ đạo

c. Truông Mây

d. Phú Xuân

Câu 5: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu?

a. Bình Định

b. Thanh Hóa

c. Nghệ An

d. Hà Tĩnh

Câu 6: "Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ… lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau… Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng"

Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?

a. tình trạng sưu thuế nặng nề của nông dân

b. tình trạng tham nhũng của quan lại

c. đời sống xa xỉ của quan lại

d. các cuộc đấu tranh của nông dân phát triển

Câu 7: Căn cứ Tây Sơn thương đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào?

a. Tây Sơn – Bình Định

b. An Khê – Gia Lai

c. An Lão – Bình Định

d. Đèo Măng Giang – Gia Lai

Câu 8: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là giặc nhân đức?

a. do chủ trương thống nhất đất nước

b. do chủ trương lật đổ chính quyền chúa Nguyễn

c. do chủ trương lấy của người giàu chia cho người nghèo

d. do chủ trương thiết lập một vương triều mới tiến bộ

Câu 9: Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn?

a. mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong

b. nguy cơ xâm lược của nhà Xiêm

c. nguy cơ xâm  lược của nhà Mãn Thanh

d. yêu cầu thống nhất đất nước

Câu 10: Điểm đặc biệt trong lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

a. được sự ủng hộ của nhà Mãn Thanh

b. được sự  ủng hộ của các văn thân, sĩ phu

c. được sự ủng hộ của người Pháp

d. được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động kể cả dân tộc thiểu số

D. VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

a. Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):

– Nhân dân ta đã thể hiện lòng biết ơn đối với anh em Tây Sơn bằng những việc làm như thế nào?

b. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi… 

  c. Hướng dẫn về nhà, hoạt động tiếp nối

                + GV:     Hướng dẫn học sinh soạn tiếp bài 25 tiết 1 mục II,III,IV  lập niên biểu những sự kiện chính trong phong trào Tây Sơn.

                + HS: Hoàn thành các bài tập GV giao

                – Sản phẩm hoạt động của HS: Bảng niên biểu những sự kiện chính trong phong trào Tây Sơn.

Leave a Comment