Giáo án bài Phong trào Tây Sơn thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 20 Phong  trào Tây Sơn II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂ N XÂ M LƯỢC XIÊM  ( Tiếp theo) …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

20 Phong  trào Tây Sơn

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂ N XÂ M LƯỢC XIÊM  ( Tiếp theo)

I.  MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

-Các mốc quan trọng của phong trào Tây Sơn nhằm đánh đổ tập đòan phong kiến phản động,tiêu diệt quân Xiêm,từng bước thống nhất đất nước.

-Tài chỉ huy quân sự của Nguyễn Huệ.

2. Năng lực:

– Năng lực giao tiếp và hợp tác , tự học , giải quyết vấn đề

– Rèn luyện kỹ năng khai thác tranh ảnh, nhận xét các sự kiện lịch sử, sử dụng bản đồ thành thạo để khai thác  kiến thức, xác định địa danh biết đối chiếu các địa danh  lịch sử.

3.Phẩm chât:

-Yêu nước:Tự hào về truyền thống  đấu tranh anh dũng của dân tộc,những chiến công vĩđại của nghĩa quân Tây Sơn.

-Chăm chỉ, tự lực cánh sinh

  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 1.Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan: – Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống  quân xâm lược nước ngoài- Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm -Xòai Mút?

– Phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh,

  III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

    A.TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

a, Mục tiêu:  Qua các hình ảnh trên kích thích cho học sinh tìm hiểu bài mới .Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về về chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút

b.Nội dung hoạt động: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: Trình bày trên lược đồ sơ lược những nét chính diễn biến của nghĩa quân Tây sơn

d) Cách thức tiến hành hoạt động:

 GV cho HS xem lược đồ về chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút trong SGK

GV cho học sinh quan sát lược đồ  và trả lời các câu hỏi dưới đây:

   – Em hãy cho biết nội dung của lược đồ trên

   –  Lược đồ trên gợi cho em suy nghĩ gì về quá trình đấu tranh chống quân Xiêm.

3. Dự kiến sản phẩm:

– Học sinh quan sát hình ảnh và trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: – Sau khi xây dựng căn cứ nghĩa quân Tây Sơn ngày càng vững, phát triển lực lượng nghĩa quân 3 anh em Nguyễn Nhạc làm gì, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ;

– Sự lớn mạnh của nghĩa quân Tây Sơn?Tại sao Nguyễn Nhạc tạm hòa với quân Trịnh

– Nguyên nhân dẫn đến quân Xiêm xâm lược nước ta , diễn biến , kết quả , ý nghĩa

 b) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: Trả lời được câu hỏi của giáo viên và trình bày diễn biến trên bản đồ:

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Hoạt động 1

* Mục tiêu: HS nắm được Sự lớn mạnh của nghĩa quân Tây Sơn?Tại sao Nguyễn Nhạc tạm hòa với quân Trịnh

* Phương thức: Hoạt động cá nhân  (12 phút).

*Tổ chức hoạt động

B1: GV nêu câu hỏi cho lớp  thực hiện các yêu cầu sau:

– Sử dụng lược đồ H.57.

– Sau khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân đã làm gì?

– Biết Tây Sơn nổi dậy chúa Trịnh có hành động gì?

– Tại sao Nguyễn Nhạc lại phải hòa hõan với quân Trịnh?

B2: HS đọc SGK- dựa vào lược đồ và thực hiện yêu cầu.

B3: HS: báo cáo, thảo luận

 B4: HS: nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

. Sau  khi HS trả  lời GV chốt giúp HS thấy được tình thế nguy hiểm của nghĩa quân vì rất có thể quân Trịnh và quân Nguyễn cấu kết để  đối  phó với Tây Sơn. Hơn nữa mục tiêu trước mắt của nghĩa quân là tiêu diệt nhà Nguyễn. để tránh cùng một lúc phải đụng độ với  2 kẻ thù nguy hiểm.

– Đây là một chủ trương rất đúng và kịp thời.

GV tiếp tục nhìn bản đồ tường thuật quá trình mở rộng địa bàn  kiểm soát của nghĩa quân Tây Sơn.

GV dùng lược đồ giảng cho HS rõ : Để lật đổ hoàn toàn chính quyền họ Nguyễn quân Tây Sơn đã phải 5 lần tiến quân vào Đàng trong ( 1776 Ng.Lữ, 1777 Ng.Huệ ; 1778 2 tướng Tây Sơn, 1783 Ng.Huệ, Ng,Lữ)

GV cho HS hoạt động nhóm nhỏ : Vì sao cuộc  khởi nghĩa lan rộng và thắng  lợi nhanh chóng như vậy ?

Hoạt động 2

* Mục tiêu: HS nắm được

– Nguyên nhân dẫn đến quân Xiêm xâm lược nước ta , diễn biến , kết quả , ý nghĩa

* Phương thức: Hoạt động cá nhân/ nhóm   (23 phút).

*Tổ chức hoạt động

B1: GV nêu câu hỏi cho lớp  thực hiện các yêu cầu sau:

– Vì sao quân Xiêm xâm lược nước ta?em có nhận xét gì về hành động của Nguyễn Ánh?

GV cho HS quan sát Lược đồ 57

– Thái độ của chúng như thế nào? ( Kiêu căng,hung bạo , mặc sứcđốt phá, giết người .. )

– Vì sao Nguyễn Huệ chọn đoạn sông này làm trận địa quyết chiến?

– HS dựa vào SGK trả lời.

GV cho HS lên chỉ diễn biến trên bản đồ

Kết quả ?

– Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa gì?

Thảo luận nhóm

Nhóm 1,2:  Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

Nhóm 3,4: Là HS em phải làm gì để phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc

-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi.

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

– B4: HS: nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

– GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

– Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1/. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

-Tháng 9/1773, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.

-Năm 1774, mở rộng vùng kiểm sóat từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

– Quân Trịnh đánh vào Phú Xuân.

->Nguyễn Nhạc phải tạm hòa với quân Trịnh để tập trung đánh Nguyễn.

– Năm 1777 Tây Sơn bắt và giết được Chúa Nguyễn ,chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.

2/. Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài  Mút (1785)

a. Nguyên nhân:

– Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.

b. Diễn biến:

-Giữa năm 1784, 5vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.

– 1/1785, Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm Xòai Mút làm trận địa. Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết,Nguyễn Ánh thóat chết,sang Xiêm lưu vong.

c. Kết quả:

Quân Xiêm bị đánh tan.

d. Ý nghĩa:

– Đây là một trong những trận thủy chiến lớn nhấttrong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta . Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trìnhđộ mới trở thành phong trào quật khới của cả dân tộc

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân hoàn thành bảng niên biểu. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn  hoặc giáo viên.

c) Sản phẩm học tập: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động

– Tổ chức cho hoạc sinh lập bảng niên biểu:

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

Đầu năm 1771

Tháng 9-1773

Giữa năm 1774

Năm 1777

Tháng 1-1785

Dự kiến sản phẩm:

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

Đầu năm 1771

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai).

Thể hiện được lòng căm thù bọn quan lại cưỡng bức, bóc lột nhân dân, thương dân của ba anh em họ nguyễn và được đông đảo các đồng bào dân tộc, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng

Tháng 9-1773

Chiếm được phủ thành Quy Nhơn

là thắng lợi đầu tiên của nghĩa quân. Họ đã đánh thẳng vào uy quyền thành lũy của chế độ phong kiến. tạo thêm uy thế cho nghĩa quân.

Giữa năm 1774

Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

Tạo nền tảng cho nghĩa quân Tây sơn lật đổ cq họ Nguyễn

Năm 1777

Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Xóa bỏ sự thống trị, áp bức của CQ Đàng trong

Tháng 1-1785

Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

– Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.

– Đây là trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử dân tộc

– Khẳng định sực mạnh của nghĩa quân, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ.

Đưa nghĩa quân Từ một đội quân nông dân trở thành quân đội quốc gia đứng lên bảo vệ chủ quyền dân tộc.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

  a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

a. Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):

– Là HS em phải làm gì để phát huy tinh thần đoàn kết

– Để tỏ lòng biết ơn các vị anh hùng đi trước nhân dân ta đã làm gì ?

b. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi… 

Leave a Comment