Giáo án bài Quan tâm đến sỏ’ thích của người thân môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 15 –           Nhiệm vụ 5: Quan tâm đến sỏ’ thích của ngưòi thân –           Nhiệm vụ 6: Xác định vấn đề nảy sinh trong gia …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 15

–           Nhiệm vụ 5: Quan tâm đến sỏ’ thích của ngưòi thân

–           Nhiệm vụ 6: Xác định vấn đề nảy sinh trong gia đình và cách giải quyết

Hoạt động 1: Quan tâm đến sở thích của ngưòi thân

a.         Mục tiêu: giúp HS có kĩ năng tìm hiếu và thê hiện sự quan tâm đến sở thích của người thân trong gia đình và tôn trọng những sở thích riêng đó.

b.         Nội dung:

–           Nói về sở thích của các thành viên trong gia đình 

–           Thực hành các cách quan tâm đến sở thích của các thành viên trong gia đình

–           Chia sẻ các tình huông quan tâm về sở thích của thành viên gia đình

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

* Nhiệm vụ 1: Nói về sở thích của các thành viên trong gia đình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV sử dụng kĩ thuật phỏng vấn nhanh với HS theo từng câu hỏi, mồi HS chỉ cần trả lời một sở thích cho mồi câu hỏi.

•           Bố mẹ em thích gì nhất?

•           Ông, bà em thích gì nhất?

•           Anh, chị, em,… thích gì nhất?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quà thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập  1. Nói về sỏ’ thích của các thành viên trong gia đình

–           Việc biết các sở thích của các thành viên trong gia đình sẽ giúp chúng ta quan tâm, hiểu nhau hơn.

VD:

–           Bố em thích xem đá bóng, thích đọc báo,…

–           Mẹ thích nội trợ, đi mua Sắm,…

–           Ông, bà thích nghe nhạc cải lương,…. 

– GV nhận xét, kêt luận.

* Nhiệm vụ 2: Thực hành các cách quan tâm đến sở thích của các thành viên trong gia đình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Dựa theo hướng dẫn của nhiệm vụ 5 trong SGK, GV tổ chức HS thảo luận theo nhóm (3 nhóm) với 3 yêu cầu sau:

+ Nhóm T. Hãy đưa ra những việc làm, câu hỏi để tìm hiêu sở thích cùa người thân trong một chuyến đi tham quan, dã ngoại của gia đình

+ Nhóm 2'. Hãy đưa ra những việc làm, câu hỏi để tìm hiếu sở thích, khẩu vị ăn uống của người thân.

+ Nhỏm 3: Em đã biết được sở thích của các thành viên trong gia đình, hãy đưa ra câu hỏi và thực hiện sở thích đó với học.

– GV hỏi đáp nhanh: Cảm xúc của người thân như thế nào khi em quan tâm, tôn trọng sở thích của họ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trọ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo 

luận •

–           GV mời đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 3: Chia sẻ các tình huống quan tâm về sở thích của gia đình em

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập – GV mời một HS lên làm người phỏng vấn. Phỏng vấn viên hỏi các bạn trong lớp: Bạn hãy nói một việc làm, trột câu hỏi của bạn thể hiện sự quan tâm đến sở thích của các thành viên trong gia đình. Cảm xúc của người thân như thế nào khi bạn quan tâm, tôn trọng sở thích của họ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Các thành viên trong lớp trả lời khi được mời.    ớt vào bát mẳm không ạ?

+ Nhóm 3: Hành động cụ thể:

•           Bố ơi, sáng nay con chạy thể dục cùng bố nhé?

•           Mẹ ơi con mở bản nhạc mẹ thích hai mẹ con cùng nghe nhé!

3. Chia sẻ các tình huống quan tăm về sở thích của gia đình em

–           GV và HS khác có thể đặt câu hỏi cho hs trình bày

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2:Xác định vân đê nảy sinh trong quan hệ gia đình và cách giải quyết

a.         Mục tiêu: giúp HS xác định những vấn đề có the nảy sinh trong quan hệ gia đình, các cách HS có thể tham gia giải quyết một số vấn đề phù hợp, từ đó HS thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình.

b.         Nội dung:

–           Tổ chức trò chơi: Đội nào biết nhiều bài hát về gia đình nhất

–           Tìm hiếu những vấn đề nảy sinh trong gia đình em

–           Thực bành quy trình giải quyết vấn đề

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHÁM

–           Nhiệm vụ 1: Tổ chức trò chơi: Đội nào biết nhiều bài hát về gia đình nhất Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV chia lớp làm 2 đội, lần lượt từng đội nêu tên bài hát nói về gia đình, có thế là về bố mẹ, ông bà, anh chị em,…

–           GV cho HS chơi khoảng 3 phút, đội nào nói được tên nhiều bài hát hơn sẽ chiến    1.         Tổ chúc trò choi: Đội nào biết nhiều bài hát về gia đình nhất

2.         Tìm hiểu nhũng vấn để có thể nảy sinh trong gia đình em

–           Xử lí 4 tình huống theo 4 bước đã học

–           Tình huống 1:

+ Bước 1: Xác định vấn đề trong quan hệ gia đình: sự thiếu quan tâm, ít khi hỏi han

 

thăng.

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS tham gia trò chơi

–           GV ghi nhận kết quả hoạt động của HS.

Bu'ó’c 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Tìm hiếu nhũng vấn đế có thế nảy sinh trong gia đình em

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV trao đổi chung với cà lớp câu hỏi: Trong gia đình, đôi lúc có một số vấn đề nảy sinh ngoài ý truốn, đó thường là những vấn đề nào?

– GV mời một số HS trả lời, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi: Khi có vấn đề nây sinh ngoài ý muốn trong quan hệ gia đình, cảm xúc của em và các thành viên như thế nào?

nhau

+ Bước 2: Hậu quả có thế xày ra: không khí gia đình thiếu ấm áp, các thành viên trong gia đình không hiếu nhau

+ Bước 3: Cách giải quyết: họp gia đình để cả nhà cùng ý thức xây dựng , tạo hoạt động chung giữa mọi người

+ Bước 4: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp:mọi người trong gia đình bắt đầu hỏi han, nói chuyện với nhau.

– Tình huống 2:

+ Bước 1: Xác định vấn đề trong quan hệ gia đình: sự tranh luận của người lớn trong gia đình về vấn đề giáo dục con + Bước 2: Hậu quả có thể xảy ra: bố mẹ giận dồi nhau, không lắng nghe nhau; con cái hoang mang ảnh hưởng đến việc học tập và không khí gia đình

+ Bước 3: Cách giải quyết: bản thân con cái phải cố gắng để không trở thành tâm điểm tranh luận của bố mẹ, tự giác hoàn thành công việc. Đe nghị người lớn không tranh luận nữa.

+ Bước 4: Đánh giá hiệu quả của các biện phápmgười lớn và con trẻ trong gia đình thảo luận đế thống nhất cách giáo dục.

–           Nhiệm vụ 3: Thực bành quy trình giải quyết vấn đề

–           GV nhắc lại quy trình giải quyết vấn đề HS đã tìm hiếu ở nhiệm vụ 3, chù đề 3.

–           GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm từ 4 – 6 HS để giải quyết các vấn đề của nhiệm vụ 6 theo quy trình 4 bước.

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời nhóm HS thảo luận và đưa ra cách giải quyết.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận: Không đi mong uốn gia định mình luôn có những vấn đề này sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đó không phải là điêu đáng sợ, quan trọng hơn là chúng ta biết cách ứng xử, giải quyết vấn đề đó và luôn biết tự điều

–           Tình huống 3:

+          Bước 1: Xác định vấn đề trong quan hệ gia đình: Mâu thuẫn trong quan hệ giữa bố, mẹ vì những chuyện riêng

+          Bước 2: Hậu quả có thế xày ra: không khí nặng nề trong gia đình, conc ái khó tập trung vào việc học tập.

+          Bước 3: Cách giải quyết: quan tâm, hỏi thăm cả 2 bên, nói ra những mong muốn về một gia đình hạnh phúc.

+          Bước 4: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp:mâu thuẫn giữa bố mẹ bớt căng thang

– Tình huống 4:

+          Bước 1: Xác định vấn đề trong quan hệ gia đình: sự bất đồng về anh, chị, em trong nhà về ứng xử, làm việc nhà, sinh hoạt và học tập ở trường.

+          Bước 2: Hậu quả có thể xảy ra: bố mẹ buồn, phiền lòng; anh em bất hòa; bản thân khó chịu

+          Bước 3: Cách giải quyết: phân việc nhà rõ ràng hơn; sằn sàng giúp đỡ anh chị em trong gia đình, khi nói chuyện biết kiềm chế cảm xúc,..

+          Bước 4: Đánh giá hiệu quả của các biện

chỉnh, thay đôi bản thân đê phù hợp với nhau hơn. pháp: anh chị em hoàn thuận, cùng nhau hoàn thành công việc nhà và học tập.

Leave a Comment