Giáo án bài Quang Trung xây dựng đất nước thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   23   Quang Trung xây dựng đất nước I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Trình bày được những việc làm chính của Quang trung về kinh …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

23   Quang Trung xây dựng đất nước

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Trình bày được những việc làm chính của Quang trung về kinh tế , chính trị, văn hoá; Nêu được tác dụng những việc làm của Quang Trung góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển văn hoá và bảo vệ tổ quốc; Nhận xét được những chính sách tiến bộ vượt bậc của Quang Trung.

2. Năng lực: : Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện  lịch sử tiêu biểu. Biết vận dụng tài liệu để làm bài tập. Biết lập bảng tóm tắt những công lao chính của Quang Trung

3. Phẩm chất:

– Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung.

– lòng yêu nước, tự cường dân tộc. Sẵn sàng đón nhận, ủng hộ những cái mới tiến bộ.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

 1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

 – Ảnh tượng đài Quang Trung.

-Tranh ảnh, câu chuyện về người anh hùng Quang Trung.

– Phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh,

  II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

 A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về Quang Trung

b. Nội dung hoạt động: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm học tập:

d. Cách thức tiến hành hoạt động:

GV cho học sinh xem ảnh và trả lời các câu hỏi dưới đây:

   – Em hãy cho biết nội dung của hình ảnh trên

   – Hình ảnh trên gợi cho em suy nghĩ gì về công cuộc xây dựng đất nước của Quang Trung

 

– Học sinh quan sát hình ảnh , trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

– GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Quang Trung có chính sách gì để phục hồi, xây dựng văn hóa dân tộc và chính sách quốc phòng , ngoại giao đó là nội dung của bài học hôm nay cô và các em tìm hiểu.

3.2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ

 b) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập:

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

NỘI DUNG

Hoạt động 1

Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ

NV 1 đọc sgk trả lời câu hỏi và thảo luận nhóm

Nhận xét tình hình nước ta sau khi đánh đuổi quân Thanh?( gặp những khó khăn thuận lợi gì ?)

GV phát phiếu yêu cầu các nhóm thực hiện yêu cầu trong nội dung. Mỗi nhóm thực hiện một chủ đề. Tự đặt 2 câu hỏi để hỏi chéo nhóm khác về chủ đề của nhóm đó.

Lĩnh vực

Biện pháp

Tác dụng

Nông nghiệp

Công nghiệp

Thương nghiệp

Văn hoá GD

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

GV gợi dẫn để HS có câu hỏi  khai  thác trọng tâm:

VD: Tại sao Quang Trung lại ban chiếu Khuyến nông ?

Tác dụng của chiếu khuyến nông?

Nhận xét về chính sách phát triển kinh tế của vua Quang Trung ?

Qua câu hỏi GV giúp HS nhận thức được nền kinh tế nước ta thời Tây sơn đã manh nha phát triển theo hướng tư bản.

Việc sử dụng chữ Nôm, đề cao việc học nói về khát vọng gì của Quang Trung ?

GV nhấn mạnh để HS thấy được hoài bão lớn của Quang Trung về việc muốn mở mang nền giáo  dục dân tộc.

Bước 3: HS trình bày

Bước 4:  Đánh giá:

1.Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc

*Tình hình đất nước sau chiến tranh :

+Khó khăn : Đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế suy giảm nghiêm trọng, đời sống nhân dân đói khổ.

+Thuận lợi : Chính quyền Tây Sơn được nhân dân ủng hộ.

Thu hút được nhiều nhân tài phục vụ đất nước.

*Các biện pháp khôi  phụ kinh tế

Lĩnh vực

Biện pháp

Tác dụng

Nông nghiệp

Ban hành chiếu khuyến nông.

-Giảm tô thuế

-Khuyến khích nông dân trở về quê làm ăn.Chia ruộng công bằng

Giải quyết kịp thời tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

Khuyến khích nông nghiệp phát triển

->Trọng nông.

Công  thương nghiệp

Giảm thuế

Xoá bỏ chính sách bế quan toả cảng, đẩy mạnh giao lưu phát triển kinh tế hàng hoá, mở cửa đất nước.

Phục hồi nhanh chóng và có cơ hội phát triển CTN. Hoàng hoá được  lưu thông đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Văn hoá GD

Đặc biệt coi trọng học. Phổ biến đến tận làng xã.

Ban chiếu lập học đề cao chữ Nôm

Lập viện Sùng Chính

Bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài góp phần xây dựng đất nước

-> thể  hiện ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc

Hoạt động 2

B1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện yêu cầu

– Nhà nước thống nhất song vua Quang Trung  gặp phải khó khăn gì?

– Trước âm mưu của kẻ thù, Quang Trung đã có những biện pháp gì về quốc phòng ?

Em hãy cho biết đường lối ngoại giao của QT ?

Em có nhận xét gì về chính sách quốc phòng ngoại giao của QT ? ( luôn đề phòng giặc ngọai xâm , nội phản , muốn cho nhân dân 2 nước qua lại giao lưu buôn bán nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất)

? Để củng cố nền độc lập trong nước , QT đã làm gì ?

Kế hoạch đánh Gia Định của Quang Trung có thực hiện được không? Vì sao?

? Nhận xét về chính sách của QT trên các lĩnh vực chính trị , kinh tế ,văn hoá giáo dục , quốc phòng ngoại giao.

Tiến bộ , tích cực , phù hợp với xu thế thờiđại

GV cho HS quan sát hình 60 SGK .  Công lao của quang trung đối với đất nước như thế nào?

-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi.

– B3: HS: báo cáo, thảo luận

– B4: HS: nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

– GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

– Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao

*  m mưu của kẻ thù

-Phía bắc : Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động chống phá Tây Sơn.

Nguyễn ánh đã chiếm được Gia Định bà cầu viên Pháp quay lại chống phá.

* Biện pháp của Quang Trung :

+ Quân sự : Củng cố quân đội : về tuyển quân, quân trang quân dụng, vũ khí hiện đại.

+ Ngoại giao: Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc để bảo vệ độc lập về chủ quyền dân tộc.

Duy trì hoà bình, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm học tập: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời  (trắc nghiệm).

Câu 1: Quang Trung đã làm gì để khiến cho hàng hóa không ngưng đọng?

A. Giảm nhẹ nhiều loại thuế     B. Yêu cầu nhà Thanh “”mở cửa ải, thông chợ búa””

C. Mở lại các chợ                     D. Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp

Câu 2: Thời Quang Trung chữ viết chính thức của nhà nước là gì?

A. Chữ Hán B. Chữ Nôm  C. Chữ Quốc ngữ     D. A và B đúng

Câu 2: Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?

A. Nghiên cứu và viết lịch sử  B. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu học tập

C. Soạn thảo văn bản cho triều đình   D. Quản lý việc học tập của con em quan lại

Câu 3: Hãy kể tên những sĩ phu đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới?

A. Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm

B. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích

C. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích

D. Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở

Câu 4: Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế lực nào lén lút hoạt động?

A. Lê Chiêu Thống B. Lê Duy Chỉ C. Lê Duy Mật D. Lê Long Đình

Câu 5: Sau khi quân Xiêm bị thất bại, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện thế lực nào bên ngoài chiếm lại Gia Định?

A. Quân Thanh B. Quân Chân Lạp C. Quân Pháp D. Quân Minh

Câu 6: Vua Thanh đã công nhận Quang Trung là gì?

A. “Bình định vương” B. “Hoàng đế vương” C. “Đại nguyên soái” D. “Quốc vương”

Câu 7: Quang Trung từ trần vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 15 tháng 9 năm 1792 B. Ngày 16 tháng 9 năm 1792

C. Ngày 17 tháng 9 năm 1792 D. Ngày 18 tháng 9 năm 1792

Câu 8 Sau khi Quang Trung mất, ai là người lên nối ngôi?

A. Công chúa Lê Ngọc Hân B. Ngô Thời Nhậm

C. Nguyễn Quang Toản D. Không có ai cả

Câu 9: Sau khi Quang Trung mất, chính quyền Tây Sơn suy yếu vì?

A. Vua mới còn nhỏ tuổi B. Vua mới không đủ năng lực và uy tín

C. Vua mới không đủ năng lực, uy tín và nội bộ triều đình mâu thuẫn

D. Nội bộ triều đình tranh giành quyền lực lẫn nhau

    GV chuẩn bị đáp án đúng. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

D.VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG:

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS về nhà tìm hiểu và hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài viết về Quang Trung

d) Cách thức tiến hành hoạt động

* Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ):

– Tóm tắt sự nghiệp, cuộc đời của Quang Trung.  Nêu cảm nghĩ của em ?

– Để tỏ lòng  biết ơn các vị anh hùng đã đi trước nhân dân ta đã làm gì?

*. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi… 

  – Qua việc chuẩn bị bài mới, HS có được một số kiến thức nhất định về bài mới.

Leave a Comment