Giáo án bài Quyết định khoản chi ưu tiên môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 19 –           Nhiệm vụ 5: Quyết định khoản chi ưu tiên –           Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá Hoạt động 1: Quyết định các khoản …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 19

–           Nhiệm vụ 5: Quyết định khoản chi ưu tiên

–           Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá

Hoạt động 1: Quyết định các khoản chi ưu tiên

a.         Mục tiêu: giúp HS thực hiện xử lí chi tiêu trong những tình huống khác nhau. Từ đó, HS tự điều chỉnh nhu cầu cá nhân cho phù hợp, hình thành thói quen kiếm soát chi tiêu cho bản thân và có sự lựa chọn chi tiêu dành cho người khác trong những tình huống phù hợp.

b.         Nội dung: xử lí các tình huống trong SGK.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 2 nhóm lớn và giao nhiệm vụ:        1: Quyết định các khoản chi ưu tiên

– Trong tình huống cần lựa chọn

chi tiêu với sô tiên rât ít chúng ta cần lưu ý để lựa chọn nhu cầu thiết yếu nhất của mình và chia sẻ nhu cầu thiết yếu của bạn bè khi cần thiết. Điều đó sẽ giúp cho việc chi tiêu trở nên có ý nghĩa, có giá trị hơn

– Tiền là một phương tiện để giúp cho con người có được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy, khi sử dụng đồng tiền chúng ta nên lựa chọn ưu tiên những nhu cầu đem lại niềm vui cho nhiều người hơn, giúp cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn.

– Một số nguyên tắc ưu tiên:

+ Nguyên tắc ưu tiên chi tiêu trong gia đình nên theo trình tự sau:

•           Lựa chọn nhu cầu chung nhu cầu cá nhân

•           Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người

•           Lựa chọn nhu cầu cá

–           HS các nhóm thảo luận 3 phút và trả lời câu hỏi.

–           HS các nhóm đóng vai và thực hiện giải quyết tình huống.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời HS các nhóm chia sẻ về cách giải quyết tình huống của nhóm mình.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.         nhân thiết yếu

+ Nguyên tắc chi tiêu cá nhân theo trình tự sau:

•           Nhu cầu cá nhân thiết yếu

•           Nhu cầu cá nhân thiết thực với cá nhân trong từng hoàn cảnh

Hoạt động 2: Tụ- đánh giá

a.         Mục tiêu: giúp HS tự đánh giá về bản thân mình vừa nhận được sự đánh gia của GV. Từ đó, mồi HS đều biết hướng rèn luyện bản thân mình.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề.

–           Khảo sát số liệu

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

–           GV yêu cầu HS chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với bạn khi thực hiện chủ đề này.

–           GV mời một số HS chia sẻ cảm nhận.

–           GV yêu cầu HS thực biện ý 2 trong nhiệm vụ 6, trang 46 SGK. Hướng dẫn HS sau khi xác định mức độ phù hợp với bản thân ở mồi mục đánh giá thì chấm điếm theo thang như sau: rất đúng: 3 điểm; phân vân: 2 điểm; không đúng: 1 điểm. 

– GV yêu cầu HS tính tổng của toàn bảng và đưa ra một vài nhận xét từ số liệu thu được.

Nội dung        Rất đúng        Phân vân        Không đúng   Tổng điểm

1. Em xác định được các khoản tiến cùa minh là hạn chế.        3          2          1         

2. Em chỉ ra được lí do để xác định cấc khoản • •

chi ưu tiên.    3          2          1         

3. Em phân biệt được cái mình muốn và cái mình cần.  3          2          1         

4. Em xác định được các khoản chi ưu tiên trong một số tình huống. 3          2          1         

5. Em có thể giảm chi tiêu cho cá nhân để ưu tiên khoản chi của người khác khi cán thiết.            3          2            1         

– GV mời một sô HS trình bày kêt quả trước lớp.

Leave a Comment