Giáo án bài ruộng bậc thang ở sa pa môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file RUỘNG BẤC THANG Ở SA PA I. MỤC TIÊU: – Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ đọc tốt bài văn. – Viết đúng chính tả …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

RUỘNG BẤC THANG Ở SA PA

I. MỤC TIÊU:

– Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ đọc tốt bài văn.

– Viết đúng chính tả đoạn văn .

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

–           GV: VBT.    HS: VBT, bảng con, màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

        Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

* Luyện đọc

– GV cho HS đọc lại bài: Ruộng bậc thang ở Sa Pa

  GV nhận xét

* Luyện viết chính tả:

-Gv chọn 1 đoạn trong bài

– Cho HS viết vào bảng các từ khó

– GV đọc cho HS viết vào vở ô li.

Đọc lại

GV nhận xét bài của HS.       

– HS đọc:

+ HS đọc nối tiếp câu

+ HS lập nhóm đôi  đọc nối tiếp đoạn

+ HS đọc cả bài          

+ HS đọc đồng thanh cả bài

 

 

– HS đọc đoạn  cần viết

– HS viết bảng con

-HS viết bài

– HS dò bài.

-HS đổi vở kiểm tra

4. Củng cố, dặn dò:

– GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

– Nhận xét, tuyên dương HS.

HS lắng nghe và thực hiện

 

TIẾNG VIỆT (TC)                          NHỚ ƠN

I. MỤC TIÊU:

– Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ, nhịp thơ

– Viết đúng chính tả 2 khổ thơ.

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

–           GV: VBT.    HS: VBT, bảng con, màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 Hoạt động của giáo viên        Hoạt động của học sinh

* Luyện đọc

– GV cho HS đọc lại bài thơ: Nhớ ơn

 

* Luyện viết chính tả:

-Gv chọn 2 khổ trong bài

– Cho HS viết vào bảng các từ khó

– GV đọc cho HS viết vào vở ô li.

Đọc lại

 

GV nhận xét bài của HS.       

– HS đọc:

+ HS đọc nối tiếp câu

+ HS lập nhóm 4  đọc nối tiếp khổ thơ

+ HS đọc cả bài          

+ HS đọc đồng thanh cả bài

 

– HS đọc doạn  cần viết

– HS viết bảng con

-HS viết bài

– HS dò bài.

-HS đổi vở kiểm tra

4. Củng cố, dặn dò:

– GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

– Nhận xét, tuyên dương HS.

HS lắng nghe và thực hiện

 

Leave a Comment