Giáo án bài sáng tạo cùng sản phẩm thủ công mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Sáng tạo cùng sản phẩm thủ công   Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ của yếu của HS Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Sáng tạo cùng sản phẩm thủ công

 

Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ của yếu của HS

Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu tiết học (Khoảng 2’)

– Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết 1 của bài học

– Giới thiệu nội dung tiết học.     – Nhắc lại nội dung tiết 1

Hoạt động 2:  Tổ chức HS quan sát, nhận biết cách tạo sản phẩm nhóm (Khoảng 5’)

– Sử dụng hình ảnh trong Sgk, tr.21:

+ Hướng dẫn HS quan sát và thảo luận: Những chiếc vòng được tạo bằng cách nào?

+ Nhận xét câu trả lời của HS và giới thiệu rõ hơn cách tạo nên những chiếc vòng: Gấp giấy, cắt giấy bìa và vẽ, cắt, dán trang trí bằng nét xoắn ốc, nét thẳng, nét xiên, hình ô tô, hình quả bóng, hình chữ nhật… và bằng màu sắc khác nhau trên những chiếc vòng.

=> Gợi mở HS cách tạo sản phẩm nhóm: Mỗi cá nhân tạo một sản phẩm và sắp xếp tạo sản phẩm nhóm (hoặc sử dụng sản phẩm tiết 1).

– Sử dụng hình sản phẩm trog SGK, tr.22

+ Gợi mở HS nêu cách tạo các sản phẩm

+ Nhận xét câu trả lời, bổ sung của HS. Gợi mở HS cách tạo sản phẩm nhóm, kết hợp thị phạm một số thao tác chính:

+ Tạo vòng tay từ nét giấy và bằng cách tết tóc đuôi xam: Ba cá nhân cắt ba nét giây, dùng kẹp bảng kẹp 3 đầu của nan giấy và cùng tạo chiếc vòng tay.

+ Tạo quả bóng từ nét giấy và bằng cách cắt dán: Mỗi các nhân cắt nét giấy và cùng dán tạo quả bóng.

+ Tạo vòng cổ từ nét giấy (rộng khonagr 3-5cm): Mỗi cá nhân cuộn nét giấy đã cắt thành nét thẳng và cắt theo từng đoạn (có thể bằng nhau hoặc khác nhau) và cùng xâu vào sợi dây để tạo vòng cổ.

+ Tạo lọ hoa từ lõi giấy vệ sinh: Cắt tạo nét tròn khép kín từ lõi giấy vệ sinh làm cánh hoa và lá, dùng giấy cuộn tạo nét thẳng làm cành, dán cánh hoa, lá hoa trên cành và làm đặc phần trong của lõi giấy để cắm cành hoa

– Tóm tắt và nhắc HS: Có nhiều cách tạo sản phẩm nhóm              

– Quan sát, trao đổi

– Suy nghĩ, trả lời câu hỏi

– Nghe và quan sát Gv hướng dẫn

– Có thể nêu câu hỏi

 

Hoạt động 3:  Tổ chức HS thực hành, sáng tạo và tập trao đổi, chia sẻ (khoảng 17’)

– Tổ chức Hs thực hành tạo sản phẩm nhóm

– Gv khuyến khích HS chọn cách thực hành và chọn số lượng thành viên phù hợp. Gợi mở HS rõ hơn:

+ Nếu sử dụng sản phẩm tiết 1 hoặc mỗi thành viên tạo một chiếc vòng và sắp xếp tạo sản phẩm nhóm: Có thể từ 6-8 thành viên hoặc nhiều hơn

+ Nếu vận dụng cách tết tóc đuôi xam để tạo vòng tay: Cần 3 thành viên và có thể tạo nhiều chiếc vòng khác nhau.

+ Nếu vận dụng cách tạo quả bóng từ: Có thể từ 6-10 thành viên hoặc nhiều hơn.

+ Nếu tạo lọ hoa: Có thể từ 4-6 thành viên, có thể tạo nhiều cành hoa.

– Gợi mở Hs thực hiện:

+ Thảo luận, thống nhất nội dung (vòng tay, vòng cổ, quả bóng…), cách thực hiện (như trên)

+ Phân công thành viên thực hiện

+ Quan sát các bạn trong nhóm, có thể học tập bạn hoặc góp ý để hướng đến sản phẩm cá nhân phù hợp với ý tưởng của nhóm

– Quan sát các nhóm HS thực hành, trao đổi và gợi mở hoặc có thể hỗ trợ             

– Tạo sản phẩm nhóm (số lượng tùy thích)

– Thảo luận: chọn nội dung, phân công thành viên.

 

 

Hoạt động 4:  Tổ chức trưng bày, trao đổi và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm (Khoảng 6’)

– Nhắc HS thu dọn đồ dùng học tập và trưng bày sản phẩm

– Gợi mở HS đặt tên cho các sản phẩm trưng bày như: Cửa hàng lưu niệm, hàng trưng bày, bách hóa vòng tay, hàng mẫu…

– Gợi mở các nhóm HS giới thiệu và chia sẻ cảm nhận:

+ Cách tạo sản phẩm và tên sản phẩm của nhóm

+ Thích sản phẩm của nhóm nào, vì sao?

– Nhận xét các ý kiến chia sẻ, bổ sung của các nhóm.

– Nhận xét kết quả thực hành, động viên, khích lệ HS; nhắc HS bảo quản sản phẩm           – Thu dọn đồ dùng, công cụ

– Trưng bày, trao đổi,

 giới thiệu sản phẩm

Hoạt động 5: Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn HS chuẩn bị bài 5 (3’)

– Tóm tắt nội dung chính của tiết học, bài học

– Nhận xét kết quả học tập

– Hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh mục vận dụng và gợi mở HS chia sẻ thêm ý tưởng muốn thực hành

– Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc bài 5, trang 24 và chuẩn bị theo hướng dẫn ở mục Chuẩn bị. – Lắng nghe

– Có thể chia sẻ mong muốn thực hành tạo sản phẩm khác.

 

Leave a Comment