Giáo án bài sinh hoạt lớp –lời khen tặng bạn môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 1 – tiết 3: sinh hoạt lớp –lời khen tặng bạn I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           HS thực hiện …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 1 – tiết 3: sinh hoạt lớp –lời khen tặng bạn

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS thực hiện đánh giá và duy trì nền nếp học tập.

–           HS thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:

●         HS nhớ được các hoạt động học tập, vui chơi đã tham gia trong tuần và chia sẻ với bạn bè.

●         Kể với bạn các nội quy đã thực hiện tốt trong tuần.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và đánh giá sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch cho tuần học mới.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: đánh giá và duy trì nền nếp học tập, thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

b.Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi (hai bạn ngồi cạnh nhau): Nhớ lại các hoạt động học tập, vui chơi em đã tham gia trong tuần và kể lại với bạn một việc làm tốt của em liên quan đến thực hiện nội quy lớp học.

– GV mời đại diện 2-3 cặp chia sẻ trước lớp về những nội quy mà bạn ngồi cạnh đã thực hiện trong tuần.

– GV mời một số HS nhận xét và thể hiện những hành động để khen ngợi bạn.

– GV nhận xét việc thực hiện nội quy của lớp trong tuần và nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo.      

– HS thảo luận theo cặp đôi và chia sẻ với bạn các hoạt động đã tham gia trong tuần, một việc làm tốt liên quan đến thực hiện nội quy lớp học (đi học đúng giờ, mặc đúng đồng phục, không mang quà bánh đến trường,….).

– HS trình bày.

– HS nhận xét, khen bạn: Bạn đã làm thật tốt, bạn thật đáng khen, chúng mình sẽ học tập theo việc làm tốt của bạn,…

 

Leave a Comment