Giáo án bài sinh hoạt lớp – thử tài ai khéo tay hơn môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 7 – tiết 3: sinh hoạt lớp – thử tài ai khéo tay hơn? I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 7 – tiết 3: sinh hoạt lớp – thử tài ai khéo tay hơn?

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của bản thân thông qua thực hiện một số việc tự phục đơn giản.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận, gọn gàng thông qua việc chuẩn bị sách vở, giấy bọc sách vở, quần dài, áo sơ mi, áo phông,…

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

–           Sách vở, giấy bọc sách vở, quần dài, áo sơ mi, áo phông,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Thử tài Ai khéo tay hơn ai?

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS thể hiện sự khéo léo, gọn gàng của mình.

b.Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS chuẩn bị: sách vở, giấy bọc sách vở, quần dài, áo sơ mi, áo phông,…

– GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm sẽ cùng thực hiện một số việc làm:

+ Nhóm 1: Thực hành bọc sách, vở.

+ Nhóm 2: Thực hành cài cúc áo nhanh.

+ Nhóm 3: Thực hành gấp quần áo gọn gàng.

– GV yêu cầu các nhóm thực hành trước lớp.

– HS và GV cùng nhận xét về thời gian hoàn thành, đánh gá sản phẩm các nhóm sau khi thực hành.

– GV khen ngợi những bạn làm khéo léo, cẩn thận, gọn gàng.

– HS chuẩn bị vật dụng.

– HS chia thành các nhóm, thực hành theo nhóm.

– HS thực hành trước lớp.

Leave a Comment