Giáo án bài sinh hoạt lớp – tìm kiếm tài năng của lớp môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 5 – tiết 3: sinh hoạt lớp – tìm kiếm tài năng của lớp I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 5 – tiết 3: sinh hoạt lớp – tìm kiếm tài năng của lớp

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Thể hiện được năng khiếu, sở thích của bản thân thông qua hoạt động trình diễn tài năng.

–           Xây dựng mối quan hệ thân thiện, vui vẻ với bạn bè.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Biểu dưỡng tiết mục trước lớp theo chủ đề tự chọn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Tìm kiếm tài năng của lớp.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Từng tổ thể hiện tài năng trước lớp.

b.Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS: Trên cơ sở phong trào Tìm kiếm tài năng nhí của trường phát động vào đầu tuần, mỗi tổ sẽ chọn một tiết mục biểu diễn trước lớp theo chủ đề tự chọn.

– Từng tổ thể hiện tài năng trước lớp.

– GV khen ngợi và cả lớp cùng bình chọn tiết mục sẽ tham gia biếu diễn trước toàn trường.

– GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS về nhà kể cho bố mẹ, người thân nghe về những tài năng nhí của lớp.            

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS trình diễn trước lớp.

Leave a Comment