Giáo án bài sinh hoạt lớp – trang trí lớp học môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 2 – tiết 3: sinh hoạt lớp – trang trí lớp học I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           HS trang …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 2 – tiết 3: sinh hoạt lớp – trang trí lớp học

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới.

–           Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:

●         HS biết cách trang trí lớp học.

●         Đoàn kết, cùng nhau giữ gìn vệ sinh lớp học.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

–           Giấy A0, bút chì, bút vẽ, bút màu,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp, sắp xếp, đổi lại chỗ ngồi và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Trang trí lớp học.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:

– HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới.

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình.

b.Cách tiến hành:

– GV chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để trang trí lớp học (2 đến 3 tấm bìa A0, kéo, giầy màu, băng dính,…).

– GV yêu cầu HS lấy ra những vật dụng đã được chuẩn bị: ảnh cá nhân, bút màu, keo dán.

– GV chia lớp thành các nhóm và phân công nhiệm vụ trang trí lớp học:

+ Nhóm 1: Trang trí bảng ảnh của lớp.

+ Nhóm 2: Trang trí bảng thi đua của lớp,

+ Nhóm 3: Trang trí bảng thông tin ngày sinh nhật của HS trong lớp.

+ Nhóm 4: Trang trí góc học tốt.

+ Nhóm 5: Trang trí góc sáng tạo.

– GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình; khen ngợi tinh thần tích cực của HS.

– GV nhấn mạnh việc đoàn kết và cùng nhau giữ gìn vệ sinh, bảo quản đồ dùng lớp học trong năm học mới.   

– HS chuẩn bị những vật dụng cần thiết.

– HS thực hiện theo nhiệm vụ.

Leave a Comment