Giáo án bài sinh hoạt tập thể môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file sinh hoạt tập thể tuần 10           I . Mục tiêu:          – Giúp  biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

sinh hoạt tập thể tuần 10

          I . Mục tiêu:

         – Giúp  biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

         – GD chủ đề 3 “Truyền thống trường em”

         – Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

         – Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản.

         – Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường.

         II. Chuẩn bị:  Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.

         III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ổn định: CTHĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và kế hoạch tuần sau

a) Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: Biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

– CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

– CTHĐTQ nhận xét chung.

– Tuyên dương, đồng thời nhắc nhở.(nếu có).

– CTHĐTQ mời GVCN cho ý kiến.

b) Xây dựng kế hoạch tuần tới

Mục tiêu: Biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

– CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện.

– Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

– CTHĐTQ: Nhận xét chung.

– Chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

3.  Sinh hoạt theo chủ đề

Leave a Comment