Giáo án bài sinh hoạt trong gia đình môn tự nhiên xã hội sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 2: sinh hoạt trong gia đình  (T1)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS: –              Nêu được các công việc ở nhà. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 2: sinh hoạt trong gia đình  (T1)

 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS:

–              Nêu được các công việc ở nhà.

–              Làm được một số việc nhà phù hợp với khả năng của mình.

–              Biết chia sẻ thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng các thành viên trong gia đình.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

– Giáo viên:

–              Tranh trong SGK

–              Các tình huống và vật dụng cho tình huống.

– Học sinh:

–              Sách TNXH

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động giáo viên        Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động:

   a. Mục tiêu:

–              Tạo hứng thú và khơi gợi vốn hiểu biết sẵn có của HS về các công việc ở nhà, từ đó dẫn dắt vào bài mới.

   b. Cách tiến hành:

–              GV cho HS chơi trò chơi “Đối đáp”.

–              GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội. Sau khi GV đưa ra yêu cầu “ Kể những việc nhà mà em có thể làm.”, mỗi đội sẽ lần lượt nêu tên một công việc nhà. Tiếp tục chơi như vậy đến khi đội nào không nêu được, đội còn lại sẽ dành phần thắng.

         – GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Sinh hoạt trong gia đình”.        

–              HS chơi trò chơi

–              HS lắng nghe.

2. Hoạt động 1: Công việc nhà:  (Nhóm 4)

   a. Mục tiêu:

–              HS nêu được các công việc ở nhà.

   b. Cách tiến hành:

–              GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS, yêu cầu các nhóm quan sát tranh 1,2,3,4,5 trong SGK trang 12,13 và trả lời câu hỏi:

             + An và mọi người trong gia đình cùng nhau làm những việc gì khi ở nhà?”

–              GV yêu cầu HS trả lời phần câu hỏi vừa thảo luận – Các HS khác nhận xét và đóng góp ý kiến.

        – GV hỏi thêm: Em thấy bạn An là một cô bé ntn?”

 

– Vậy bản thân em đã làm những việc nào giống bạn An?.

–              GV KL: Việc nhà cần có sự chung tay của tất cả các thành viên trong gia đình.       

– HS quan sát và thảo luận nhóm 4

Tranh 1: An cùng chị gái rửa bát.

Tranh 2: An nhặt rau cùng bố.

Tranh 3: An cùng bố dọn cơm.

Tranh 4: An giúp mẹ thu quần áo bẩn để giặt.

Tranh 5: An cùng gia đình lau dọn nhà cửa.

– Đại diện 2-3 nhóm trình bày.

 

– An là một cô bé chăm ngoan, ngoài việc học ở trường còn biết phụ giúp gia đình làm việc nhà.

– Em nhặt rau./Em dọn cơm cùng mẹ./Em rửa chén./Em lau nhà./…

 

NGHỈ GIỮA TIẾT

3. Hoạt động 2:Liên hệ và thực hành làm việc nhà

   a. Mục tiêu:

–              HS nêu được ví dụ về bản thân và các thành viên trong gia đình làm công việc nhà.

   b. Cách tiến hành:

Bước 1: Trả lời cá nhân.

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Ở nhà em thường làm những việc gì?

 

– Bước 2: Hướng dẫn cách thực hiện công việc nhà

– GV HD HS cách thực hiện một số việc nhà đơn giản như: quét nhà, lau bàn, ghế, gấp quần áo,sắp xếp tập, vở, đồ dùng học tập,bày dọn bát đũa,…

– Y/C HS lựa chọn công việc nhà mình thích và thực hành theo nhóm 4.

– GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

–              GV KL: Em và mọi người trong gia đình cùng nhau làm việc nhà.

– Nhiều HSTL: quét nhà./Lau nhà./Lau bàn ghế./Nhặt rau tiếp mẹ./Lấy đồ cho mẹ ủi./Xếp quần áo.

 HS lắng nghe

 

4. Hoạt động tiếp nối

   – GV yêu cầu HS về tự giác làm một số việc nhà vừa sức và nhờ cha mẹ nhận xét vào phiếu nhận xét.

– Ngoài thời gian làm việc, chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng các thành viên trong gia đình. Tiết học sau chúng ta cùng tìm hiểu.             

– HS lắng nghe

Leave a Comment