Giáo án bài soạn Các máy cơ đơn giản theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 14 Các máy cơ đơn giản                   I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:                 – HS biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

14 Các máy cơ đơn giản

 

                I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

                – HS biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng.

                – Kể tên được một số máy cơ đơn giản thường dùng.

                2. Kĩ năng:

                –   Nhận biết các máy cơ đơn giản.

                3. Thái độ:

                – Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

                – Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

                – Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

                4. Năng lực:

                – Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

                – Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

                – Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

                – Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

               

                II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

                – Kế hoạch bài học.

                – Học liệu: – Một lực kế GHĐ 2N đến 5N, một quả cân 2N

* Cả lớp: Tranh h13.2, 13.5, 13.6 ( Nếu có), bảng kết quả thí nghiệm(13.1)

                2. Học sinh:

                Mỗi nhóm: – Một lực kế GHĐ 2N đến 5N, một quả cân 2N

 

                III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

                1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động   Phương pháp thực hiện                Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động                – Dạy học hợp tác             – Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức           – Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm      – Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng  – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.           – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng     – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề             – Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

                               

                2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt  động của giáo viên và học sinh        Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động: Kiểm tra kiến thức bài cũ.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Khi di chuyển lên cao người ta thường dùng những cách nào mà em biết?

+ Muốn cậy một vật nặng (tảng đá) nằm sát mặt đất lên người ta dùng dụng cụ gì?

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Làm bài theo yêu cầu.

– Giáo viên: Theo dõi, lắng nghe và giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm: di chuyển lên cao người ta dùng thang máy, cầu thang bộ, cần cẩu. Muốn cậy hòn đá lên người ta dùng xà beng…

*Báo cáo kết quả: (Như phần dự kiến SP)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: những vật như cầu thang bộ, xà beng, dụng cụ dùng để vắt dây cáp của thang máy, cần cẩu người ta gọi là các máy cơ đơn giản.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Vậy các máy cơ đơn giản thật ra là những máy như nào, dùng chúng có ưu điểm gì, chúng ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.         

Thang máy, cầu thang bộ, cần cẩu, xà beng…

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghiên cứu cách kéo một vật lên theo phương thẳng đứng. (15 phút)

1. Mục tiêu: – HS biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng của vật và lực dùng để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: Nghiên cứu tài liệu.Thực nghiệm.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động: Bảng kết quả đo và kết luận.

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Cho HS đọc thông tin mục 1 trong SGK/41.

+ Nếu chỉ dùng dây có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng bằng một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không?

+ Để kiểm tra được điều đó ta phải làm gì?

+ Nêu dụng cụ thí nghiệm? cách tiến hành đo như thế nào?

+ Nhận dụng cụ và làm TN, điền KQ vào bảng.

+ Dựa vào bảng so sánh trọng lượng của vật với lực kéo vật lên?

– Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK Trả lời yêu cầu.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc SGK làm theo yêu cầu SGK và của GV.

+ Làm TN và ghi lại KQ đo.

– Giáo viên:

+ Nêu rõ các bước làm thí nghiệm và ghi bảng.

+ Treo bảng kết quả thí nghiệm yêu cầu HS thí nghiệm và điền kết quả thí nghiệm vào bảng.

+ Qua thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận gì?

+ Kéo vật lên theo cách này có gì khó khăn?

– Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (bên cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi đến kết quả chung.  I/ Kéo vật lên theo phương thẳng đứng.

/ Đặt vấn đề: (SGK) 

 

2/ Thí nghiệm:

a. Dụng cụ: 2 lực kế, một khối trụ có móc.

 

b. Tiến hành thí nghiệm:

B1: Đo trọng lượng (P) của vật. ( h13.3)

B2: Đo lực kéo1.(h13.4)

 

c. Kết quả thí nghiệm:   

Lực         Cường độ

Trọng lượng của vật        ……….N

Tổng 2 lực dùng kéo vật lên         ……….N

 

3/ Kết luận: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật.

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại máy cơ đơn giản. (10 phút)

1. Mục tiêu: – Kể tên được một số máy cơ đơn giản thường dùng.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc thông tin SGK cho biết trong thực tế có thể dùng dụng cụ gì để đưa vật lên cao?

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc, nghe, theo dõi SGK.

+ Dùng mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

– Giáo viên: Theo dõi, hướng dẫn, uốn nắn khi HS gặp vướng mắc.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: II/ Các máy cơ đơn giản:

 

Các máy cơ đơn giản thường dùng:

     Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa KT và làm một số BT.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Trả lời các yêu cầu của GV.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ.

+ Có cách nào để đưa vật lên cao một cách dễ dàng mà mất ít lực hơn không?

+ Trả lời các câu hỏi C4 – C6.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: III/ Vận dụng

C4:  a/ Dễ dàng.

       b/ Máy cơ đơn giản.

C5: Pv = 10 m = 10. 200 = 2000N

       Fk = 4.400 = 1600N

       Fk < Pv nên không kéo được ống bê tông lên.

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc mục có thể em chưa biết.

+ Làm các BT trong SBT: từ bài 13.1 -> 13.9/SBT.

 – Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.              

Leave a Comment