Giáo án bài Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Trình bày được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới.         

– Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc.

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; biết xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực tìm hiểu địa lí: Quan sát và phân tích lược đồ phân bố dân cư thế giới để biết được sự phân bố dân cư thế giới.

– Nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sự phân bố: mô tả được đặc điểm phân bố của đối tượng, hiện tượng địa lí.

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,… về các sự phân bố dân cư được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước; biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn

3. Phẩm chất

Phẩm chất chủ yếu

– Trách nhiệm: có tình thần đoàn kết dân tộc

– Chăm chỉ: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.

– Nhân ái: có lòng yêu thương con người, không phân biệt chủng tộc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

– Bản đồ phân bố dân cư trên thế giới

– Bản đồ tự nhiên thế giới

– Tranh ảnh các chủng tộc

2. Chuẩn bị của HS

– Sách giáo khoa, tập viết để ghi chép.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo không khí vui tươi trước khi tìm hiểu bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh lắng nghe nội dung bài hát để nêu ý nghĩa của bài hát.

c) Sản phẩm:

– Học sinh viết ra giấy được ý nghĩa của bài hát.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– GV cho hs nghe một đoạn của bài hát “ Trái đất này là của chúng mình”.

Yêu cầu HS lắng nghe và trả lời câu hỏi: Hãy cho biết những màu sắc nào được nhắc đến trong đoạn nhạc trên? Nêu ngắn gọn ý nghĩa của đoạn bài hát em vừa nghe.

Bước 2: HS trả lời, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bước 3: Gv tổng kết và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phân bố dân cư trên thế giới (15 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày được sự phân bố dân cư trên thế giới.

b) Nội dung:

– Học sinh quan sát lược đồ phân bố dân cư trên thế giới kết hợp đọc đoạn văn bản SGK trang 8 để tìm hiểu sự phân bố dân cư trên thế giới.

Nội dung chính

– Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

+ Tập trung đông ở những đồng bằng, những đô thị, những nơi có khí hậu tốt…

+ Dân cư thưa thớt: vùng núi, vùng sâu,  vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc…

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

+ Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin,….

+ Dân số TQ: 1,44 tỷ; Dân số Ấn Độ: 1,38 tỷ

+ Dân cư trên thế giới phân bố không đều.

+ Căn cứ vào MĐDS

MĐDS = Dân sốDiện tích (người/km2) (50,33 ng/km2)

+ Đông dân nơi có khí hậu thuận lợi, kinh tế phát triển.

+ Thưa dân ở vùng núi vùng sâu vùng xa, hoang mạc,….

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1

GV yêu cầu học sinh quan sát hình 2.1 Lược đồ phân bố dân cư trên thế giới.

– HS kể tên các khu vực đông dân trên thế giới?

– Hai khu vực đông dân nhất trên thế giới?

– Nhận xét về sự phân bố dân cư trên thế giới?

– Theo em, căn cứ vào yếu tố nào người ta biết được nơi nào thưa dân, nơi nào đông dân?

– Tính mật độ dân số biết:

+ Dân số thế giới năm 2020 khoảng 7,5 tỉ người

+ Diện tích đất liền TG khoảng 149 triệu km2

Bước 2: Hs trả lời câu hỏi, Hs khác nhận xét.

Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn xác.

Nhiệm vụ 2

Bước 1: Giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 2 đội A và B

+ Đội A: Liệt kê nguyên nhân tập trung đông dân ở một khu vực.

+ Đội B: Liệt kê nguyên nhân tập trung thưa dân ở một khu vực.

Bước 2: Hs thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.

Bước 3: GV chốt ý nhận xét và yêu cầu HS nhắc lại

2.2. Hoạt động 2:

a) Mục đích:

– Tìm hiểu sự phân bố các chủng tộc.

b) Nội dung:

– Học sinh đọc đoạn văn bản SGK trang 8 kết hợp với quan sát hình 2.2 để tìm hiểu đặc điểm các chủng tộc.

Nội dung chính

2. Các chủng tộc

– Dân cư thế giới thuộc 3 chủng tộc chính:

   + Môngôlôit: Chủ yếu ở Châu Á.

   + Ơrôpêôit: Chủ yếu ở Châu  u và Châu Mĩ.

   + Nêgrôit: Chủ yếu ở Châu Phi.

– Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống khắp mọi nơi trên Trái đất

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được câu hỏi của giáo viên.

+ 3 chủng tộc chính.

+ Hình thái bên ngoài cơ thể.

+ Màu da, tóc, mắt, mũi,…

+ Môn-gô-lô-ít

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

+ Bằng hiểu biết của mình em hãy cho biết trên thế giới này có mấy chủng tộc?

+ Căn cứ vào đâu, người ta chia thành 3 chủng tộc lớn trên thế giới?

+ Trình bài về đặc điểm của ba chủng tộc lớn trên thế giới?

+ Theo em Việt Nam thuộc chủng tộc nào?

+ Có bao giờ em đi ngoài đường và bắt gặp thấy người da trắng và người da đen sinh sống và làm việc ở Việt Nam chưa? Điều đó nói lên điều gì?

Bước 2: Hs thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.

Bước 3: Hs trình bày trước lớp, Hs khác nhận xét.

Bước 4: GV chốt ý nhận xét.

3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

– Củng cố lại nội dung bài học.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ 

– Em biết gì về ảnh hưởng của Nelson Mandela trong việc chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid trên thế giới? Hiện nay, tình trạng kì thị, phân biệt chủng tộc còn hay hết? Em sẽ làm gì để góp phần giảm thiểu vấn đề này?

Bước 2: Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.

Bước 3: Giáo viên tổng kết khen ngợi.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:

– Vận dụng kiến thức đã học.

b) Nội dung:

– Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành nhiệm vụ học tập

c) Sản phẩm:

– Học sinh viết được một bức thư.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Em hãy viết một lá thư gửi cho bạn thuộc chủng tộc khác nói về sự hòa bình chung sống giữa các chủng tộc.

Bước 2: Hs hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.

Bước 3: Gv tổng kết

Leave a Comment