Giáo án bài Sự phát triển về văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 28  Sự phát triển về văn hóa dân tộc  cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉXIX I. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT I. MỤC TIÊU 1. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

28  Sự phát triển về văn hóa dân tộc  cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉXIX

I. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau  khi học xong bài, học sinh:

-Sự phát triển cao hơn của nền văn hóa dân tộc với nhiều thể loại, phong phú, nhiều tác giả nổi tiếng.

– Văn học dân gian phát triển, các thành tựu về hội họa dân gian, kiến trúc.

– Sự chuyển biến về khoa học kic thuật: Sử học, địa lí, y học, cơ khí đạt những thành tựu đáng kể

2. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng tư duy lô gic, xâu chuỗi sự kiện, các vấn đề lịch sử.

– Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin, thuyết trình, phân tích đánh giá, liên hệ thực tế.

– Năng lực thực hành bộ môn: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, các câu ca dao, tục ngữ về các các thành tựu trong giai đoạn cuối XVIII- Nữa đầu TK XIX

3. Phẩm chất:

– Trân trọng, ngưỡng mộ, tự hào đối với những thành tựu văn hóa, khoa học ông cha ta sáng tạo. Góp phân hình thành ý thức thái độ bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Chuẩn bị của giáo viên

– Tranh ảnh các thành tựu văn hóa

– Tư liệu có liên quan

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh    

       III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

       A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT.

1. Mục tiêu: GV cho HS quan sát những hình ảnh H6.6, 6.7, 6.8 trong sgk Qua các hình ảnh trên kích thích cho học sinh tìm hiểu bài học.

2. Phương thức:

– Giáo viên cho học sinh quan sát các hình ảnh và yêu cầu trả lời câu hỏi dưới đây:

+Em hãy cho biết nội dung của các bức tranh.

+ Những hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì về thành tựu văn học- nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII- nữa đầu TKXIX

– HS quan sát, trả lời

3. Dự kiến sản phẩm

– Học sinh quan sát hình ảnh, trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:

+  Ba hình ảnh này là: Tranh dân gian chăn trâu thổi sáo, chùa Tây Phương, Ngọ Môn

+ Tuy nhiên, các em chưa nắm được hết các thành tựu văn học nghệ thuật thời kì này như thế nào?

– Giáo viên nhận xét và vào bài mới: Mặc dù dưới triều Nguyễn đời sống nhân dân cực khổ nhiều cuộc khởi nghĩa liên tục nổ ra vì những chinhsachs lỗi thời lạc hậu, nhưng nền văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Để rõ hơn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài 28

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ Văn học Việt Nam thời kì này phản ánh phong phú và sâu sắc xã hội đương thời

 b) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập:

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HĐ của Giáo viên và học sinh

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1

-B1: GV khuyến khích học sinh tự đọc và trả lời các câu hỏi sau:

-Văn học chữ Nôm đạt đến đỉnh cao, em hãy kể tên 1 số tp tiêu biểu?

– Sự phát triển của văn học chữ Nôm nói lên điều gì?

– Trong số tác giả, tác phẩm văn học điểm mới là gì?Nói lên điều gì?

– Văn học thời kì này phản ánh điều gì?

Hoạt động 2

Phương pháp hỏi – đáp

? Nghệ thuật sân khấu bao gồm những thể loại nào? ở quê em có làn điệu dân ca nào mà em biết, em hãy thể hiện làn điệu đó?

Em hãy cho biết nét mới của nền NT thời kì này?

Gv: cho học sinh xem một số tranh dân gian.: tranh Đông Hồ..

Gv: Đặc trưng về chất liệu màu của tranh dân gian?

Hs: Lấy màu từ màu của tự nhiên

Gv: Em có nhận xét gì về đề tài tranh dân gian:

Gv: Cho hs xem tranh "chăn trâu thổi sáo"

Và giải thích cho các em hiểu thêm.

Gv cho HS xem tranh các công trình kiến trúc nổi tiếng .

GV: Những thành tựu nổi bật về kiến trức và điêu khắc thời kì này?

HsGV giới thiệu về hệ thống cung điện lăng tẩm Huế, -> di sản văn hoá thế giới

Gv  Cho Hs xem ảnh chùa  Tây Phương

 em có nhận xét gì về NT kiến trúc ở chùa Tây Phương

1. Văn học (7’)

– Văn học dân gian phát triển phong phú gồm nhiều thể loại.: tục ngữ ca dao , hè , truyện cổ tích, truyện  tiếu lâm.

* Nội Dung : phản ánh đời sống tinh thần phong phú của nhân dân ta đồng thời tố cáo sự thối nát trong xã hội phong kiến, vạch trần bộ mặt thối nát dâm ô , dốt nát …của bọn Vua quan, địa chủ.

* Văn học chữ Nôm phát triển mạnh với nhiều tác giả, tác phảm nổi tiếng.

– Đặc bịêt là kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.đây là đỉnh cao củanghệ thuật thi ca Việt nam.

Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ:

 Tiêu biểu , Nữ sĩ họ Hồ : Hồ Xuân Hương: là bà chúa thơ Nôm.

→ Nói lên ý thức đòi quyền bình đẳng của người phụ nữ, đòi những quyền sống cơ bản cảu họ.

– Phản ánh cuộc sống, xã hội, nguyện vọng của nhân dân.

-Đây là giai đoạn  diễn ra nhiều  lịch sử  dân tộc có nhiều biến cố ,sôi động.

  Là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến,

 => Văn học phản ánh hiện thực, chính hiện thực xã hội thời kì này là cơ sở để văn học phát triển.

2. Nghệ thuật: ( 27’)

– Nghệ thuật sân khấu: gồm nhiều thẻ loại -> làm cho cuộc sống thêm vui tươi, tăng tính cộng đồng.

-Xuất hiện tranh dân gian (Đông Hồ – Bắc Ninh

– mang đậm tính dân tộc, lạc quan yêu đời, phản ánh đời sống sinh hoạt và nguyện vọng của nhân dân

– Kiến trúc: có nhiều công trình kiến trúc độc đáo

 Chùa Tây Phương, Cung điện lăng tẩm triều Nguyễn, 18 pho tượng vị la hán, 9 đỉnh đồng lớn trong cung điện Huế.

 

– Điêu khắc: NT tạc tượng đúc đồng rất tài hoa

 – Văn học phát triển mạnh gồm nhiều thể loại, đặc biệt là văn học chữ Nôm với nhiều tác giả tác phẩm nổi tiếng phản ánh sự bất công trong xã hội phong kiến

– Nền nt kiến trúc điêu khắc đạt đến trình độ điêu luyện,  chứng tỏ tài năng sáng tạo của các người thợ thủ công lúc bấy giờ .

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: các thành tựu văn học nghệ thuật

                2. Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

                3. Dự kiến sản phẩm

GV chuẩn bị đáp án đúng. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

Câu 1: Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

a. chữ Hán

b. chữ Nôm

c. chữ Quốc ngữ

d. chũ Phạn

Câu 2: Nền văn học dân gian nước ta phát triển rực rỡ vào thời gian nào?

a. Đầu thế kỉ XVIII

b. Nửa đầu thế kỉ XVIII

c. Cuối thế kỉ XVIII

d. Nửa cuối thế kỉ XVIII

Câu 3: Yếu tố nào đã giúp Nguyễn Du nhận thức rõ thực trạng xã hội và bản chất chế độ đương thời để thể hiện sâu sắc điều đó trong tác phẩm của mình?

a. Tính chất chuyên chế cực đoan của nhà nước phong kiến

b. Sự vùng lên mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân bị trị

c. Sự suy yếu của chế độ phong kiến

d. a và b đúng

Câu 4: Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì ?

a. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

b. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình.

c. Phản ánh cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.

d. Chống phá triều đình, phê phán những thói hư tật xấu của quan quân nhà Nguyễn.

Câu 5: Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

a. Chùa Tây Phương

b. Cố đô Huế

c. Văn miếu Quốc Tử Giám

d. Cột cờ Hà Nội

Câu 6: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đã kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?

a. Hồ Xuân Hương

b. Bà Huyện Thanh Quan

c. Đoàn Thị Điểm

d. Lê Ngọc Hân

Câu7: Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào ?

a. Chinh phụ ngâm khúc.

b. Cung oán ngâm khúc.

c. Qua đèo ngang.

d. Truyện Kiều.

Câu 8: Nét đặc sắc đáng chú ý của văn học đương thời (thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX) là gì?

a. Văn học dân gian phát triển

b. Xuất hiện nhiều nhà thơ nữ

c. Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao

d. Câu a và b đúng

Câu 9: Tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XIX là:

a. Tranh Đánh vật

b. Tranh chăn trâu thổi sáo

c. Tranh Hứng dừa

d. Tranh Đông Hồ

Câu 10: Công trình kiến trúc nổi tiếng ở thế kỉ XVIII là gì?

a. Đình làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)

b. Chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Tây)

c. Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên Huế)

d. Khuê văn các ở Văn Miếu Hà Nội

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

                1. Mục tiêu:

– Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

– HS biết nhận xét, đánh giá về các thành tựu văn học nghệ thuật trong thời kì nay

  2. Phương thức:

a. Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức:

.Liên hệ suy nghĩ của mình cần làm gì để gìn giữ thành tựu văn học nghệ thuật giai đoạn cuối TKXVIII- nữa đầu TKXIX

b. GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh có thể làm bài tập ở nhà):

+ Sưu tầm các hình ảnh tiêu biểu về các thành tựu văn học nghệ thuật

– HS chia sẻ với bạn bằng việc thông qua trao đổi sản phẩm cho bạn, gửi thư điện tử… 

– GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…

Leave a Comment