Giáo án bài Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 11 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI I: MỤC …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

11 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

(thế kỉ XVI – XVIII)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

I: MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Nhà nước phong kiến tập quyền của Đại Việt phát triển hàn chỉnh và đạt đến đỉnh cao ơt TK XV về các mặt thiết chế chính trị, pháp luật, kinh tế.

– Đầu TK XVI những biểu hiện về sự suy yếu của nhà Lê ngày càng rõ nét trên các mặt chính trị, xa  hội. Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của tình hình đó.

2. Kĩ năng:

– Đánh giá đúng nguyên nhân sự suy yếu của triều đình phong kiến Lê.

– Xác định các vị trí địa danh và trình bày diễn biến của các sự kiện lịch sử trên bản đồ.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất.

– Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân.

– Hiểu được rằng nhà nước thịnh trị hay suy vong là ở lòng dân.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU               

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh, lược đồ phong trào nông dân TK XVI

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Sưu tầm tư liệu về phong trào nông dân TK XVI.

  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

          – Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là  sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 3 phút.

          – Tổ chức hoạt động: GV đặt câu hỏi: Chính quyền thời Lê Sơ hoàn chỉnh và cực thịnh thời vua nào

– Dự kiến sản phẩm:

             Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới:Vì sao nhà nước phong kiến thời Lê sơ (ở TK XV) rất thịnh trị mà sang TK XVI lại suy thoái nhanh chóng như vậy. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái đó. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về những nội dung này.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Hoạt động 1: 1. Sự sa đọa của triều đình nhà Lê   (15p)

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được sự sa đoạ của triều đình phong kiến, những phe phái dẫn đến mâu thuẫn xung đột, tranh giành quyền lợi ngày càng gay gắt trong nội bộ giai cấp thống trị.

 b) Nội dung : Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm : Trả lời được hoàn cảnh ra đời của nhà nước văn Lang:

d) Tổ chức thực hiên:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

– Yêu cầu hs đọc mục I SGK trả lời câu hỏi sau:

? Nhận xét về nhà nước phong kiến Lê sơ đầu thế kỷ XIX.

?  Tại sao bước vào thế kỉ XVI nhà  nước Lê sơ  lại suy yếu?

 YC HS lấy tư liệu ( các đoạn trích trong SGK) để chứng minh

Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs trình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

Sau khi HS trả lời GV phân tích   cho HS hiểu rõ khi bộ máy nhà nước suy yếu thì không có những chính sách tiến bộ để trị vì đất nước …triều đại đó sẽ suy thoái

-Từ đầu thế kỷ XVI Vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện, lâu đài tốn kém.

 

 

– Nội bộ triều đình chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lưc. Dưới thời Lê Uy Mục quý tộc ngoại thích nắm hết quyền lực, hiêt hại công thần nhà Lê.

Dưới thời Lê Tương Dực , Trịnh Duy Sản gây bè cánh, giết nhau liên miên suốt 10 năm.

– Quan lại ở địa phương hà hiếp vơ vét của cải của dân.

2. Hoạt động 2: 2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu TK XVI  (15p)

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào nông dân.

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: Trả lời được do đời sống nhân dân cực khổ.Mâu thuẩn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến trở nên gay gắt.-> Bùng nổ các cuộc khởi nghĩa; các cuộc khởi nghĩa diễn ra sôi nổi nhưng không thành công

d) Tổ chức thực hiên:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

Hoạt động cá nhân:

? Vì sao đầu thế kỉ XVI nông dân nổi dậy khởi Nghĩa?

? Gọi HS lên bảng chỉ trên lược đồ và  Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu đầu thế kỉ XVI?

Hoạt động nhóm: 

+Lập bảng thống kê theo mẫu

Thời gian

Lãnh đạo

Địa bàn  hoạt động của các cuộc khởi nghĩa

+ Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân ở thế kỉ XVI?

 + Trong các cuộc khởi nghĩa đó cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất vì sao ?

+ Việc nghĩa quân nông dân ba lần tấn công Thăng Long nói lên điều gì?

Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs trình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

a. Nguyên nhân:

– Đời sống nhân dân khổ cực.

-> Nông dân >< Địa chủ

Nhân dân >< nhà nước phong kiến.

b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

– K/n Trần Tuân.

– K/n Lê Hy, Trịnh Hưng

– K/n Phùng Chương.

-*K/n Trần Cảo.: là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất , ba lần tấn công Thăng Long uy hiếp nhà Vua, làm lung lay triều đình phong kiến.

-Quy mô rộng lớn , thu hút được nhiều thành phần tham gia

– nổ ra lẻ tẻ, chưa đồng loạt,

c. ý nghĩa:

– các cuộc khởi nghĩa đã tấn công mạnh mẽ vào chính quyền nhà Lê sơ đang mục nát.

– thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức cường quyền của nhân dân ta.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự sa đọa của cuối thời Lê dẫn đến đời sống khổ cực của nhân dân buộc họ phải đứng lên chống lại triều đình

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm học tập: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Cách thức tiến hành hoạt động-

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

Câu 1: Tình hình nhà Lê sơ đầu TK XVI có điểm gì nổi bật?

A. Khủng hoảng suy vong.                                            B. Phát triển ổn định.

C. Phát triển đến đỉnh cao.                                                           D. Phát triển không ổn định.

Câu 2: Thời Lê sơ đầu TK XVI mâu thuẩn nào diễn ra gay gắt nhất?

A. Mâu thuẩn giữa nông dân với địa chủ.

B. Mâu thuẩn giữa các phe phái phong kiến.

C. Mâu thuẩn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương.

D. Mâu thuẩn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.

Câu 3: Nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa nào được mệnh danh là "quân ba chỏm"

A. Khởi nghĩa Trần Tuân.                                               B. Khởi nghĩa Trần Cảo.

C. KHởi nghĩa Phùng Chương.                                     D. Khởi nghĩa Trịnh Hưng.

Câu 4: Kết quả của các cuộc khởi nghĩa đầu TK XVI.

A. Góp phần làm nhà Lê nhanh chóng sụp đổ.

B. Nhiều lần uy hiếp chiếm kinh thành.

C. Có lần khiến vua Lê hoảng sợ chạy khỏi kinh thành.

D. Trước sau đều bị dập tắt.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

? nhận xét gì về các vua Lê ở thế kỷ XVI so với Lê Thánh Tông?

– Thời gian: 5 phút.

                – Dự kiến sản phẩm

HS trả lời.

– GV giao nhiệm vụ cho HS

                                + Học bài cũ, soạn mục II bài 22: Các cuộc chiến tranh Nam Bắc triều và Trịnh – Nguyễn và trả lời câu hỏi cuối SGK

Leave a Comment