Giáo án bài tách ra còn lại mấy môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10 Tiết 2    tách ra còn lại mấy I. Mục tiêu * Kiến thức – Nhận biết được …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10

Tiết 2    tách ra còn lại mấy

I. Mục tiêu

* Kiến thức

– Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

– Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

– Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực

– Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

– Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính

II. CHUẨN BỊ

– Bộ đồ dùng dạy Toán 1 .

– Xúc xích để tổ chức trò chơi

– Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu bài :      

  Hát

2/ Khám phá: Tách ra còn lại mấy

a)         Yêu cầu HS quan sát tranh

–           GV hỏi:  9 bông hoa gồm cả (nhóm) hoa màu đỏ và (nhóm) hoa màu vàng, biết hoa màu vàng có 3 bông, hoa màu đỏ có mấy bông?

–           GV hình thành phép tính: 9-3 = 6

–           GV đọc phép tính

b)        GV cho HS khám phá như câu b   

*Bài 1: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

– Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính

6 – 2 = 4

? Vậy có mấy sóc bông?

– HS nêu kết quả

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS theo dõi

–           HS thực hiện

–           HS nêu kết quả

–           HS nhận xét

*Bài 2: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

– Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính

8 – 4 = 4

– HS tự trả lời: Có 8 con thỏ ở chuồng b

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS theo dõi

–           HS quan sát tranh 

–           HS nêu kết quả

–           HS nhận xét

*Bài 3: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

–  HD HS dựa vào tách số tìm phép trừ tương ứng

– – HS nêu thực hiện

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS theo dõi

–           HS thực hiện

–           HS nêu kết quả

–           HS nhận xét

*Bài 4: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

– Hd HS

   GV hỏi:  Có 10 con chim, 3 con bây đi còn mấy con ở trên cành?

– Yêu cầu HS  hình thành phép tính

– HS nêu kết quả

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS theo dõi

–           HS trả lời

–           HS thực hiện làm bài vào vở

–           HS nêu kết quả

–           HS nhận xét

3.Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

Leave a Comment