Giáo án bài Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 16 –           Nhiệm vụ 7: Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ –           Nhiệm vụ 8: Vẽ gia đình mo’ U'Ó’C của em –           …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 16

–           Nhiệm vụ 7: Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ

–           Nhiệm vụ 8: Vẽ gia đình mo’ U'Ó’C của em

–           Nhiệm vụ 9: Tụ- đánh giá

Hoạt động 1: Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ

a.         Mục tiêu: giúp HS thực hành tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình

b.         Nội dung:

–           HS tập nói hài huớc

–           Thực hành một số biện pháp tạo bầu không khí gia đình vui vẻ

–           Chia sẻ cảm nhận

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIẾN SẢN PHẨM

–           Nhiệm vụ 1: Tập nói hài hước

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV nói về ý nghĩa của cách nói hài hước trong cuộc sống, trong các mối quan hệ.

–           GV đưa ra một số hiện tượng, tình huống trong cuộc sống hằng ngày, đề nghị HS tìm cách nói hài hước về hiện tượng, tình huống ấy.

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.          1. Tập nói hài huóc

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS thế hiện các nói hài hước.

–           GV và HS nhận xét cách nói hài hước của các bạn.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Thực hành một so biện pháp tạo bầu không khí gia đình vui vẻ

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV chia lóp thành các nhóm gia đình với số lượng khác nhau:

•           Gia đình 1: 3 thành viên (bố, mẹ và con).

•           Gia đình 2: 4 thành viên (bố, mẹ và 2 con).

•           Gia đình 3: 6 thành viên (ông, bà, bố, mẹ và các con).

•           Gia đình 4: có HS và người thân (tuỳ theo hoàn cảnh của HS trong lớp).

–           GV phân công mồi nhóm một nhiệm vụ hoặc cho bốc thăm nhiệm vụ. Sau đó các nhóm gia đình sắm vai thực hiện. Một bạn 

săm vai là HS lớp 6 và thực hiện yêu câu của tình huống, các bạn còn lại sắm vai là các thành viên trong gia đình thể hiện sự lắng nghe, động viên và cổ vũ theo. Trong mồi gia đình, lần lượt đổi vai nhau.

–           GV cho các gia đình đổi nhiệm vụ để tất cả HS đều được rèn luyện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           GV mời một số nhóm HS trình diễn trước

lớp. GV nhận xét.

–           GV yêu cầu HS chia sẻ cảm xúc của mình khi tạo bầu không khú vui vẻ.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm

vụ học tập

–           GV nhận xét, kêt luận.

Hoạt động 2: Giói thiệu và trung bày sản phâm ”Vẽ gia đình U’Ó’C mơ của em”

9          f          

a.         Mục tiêu: HS thê hiện mong muôn vê gia đình thông qua bức tranh và sử dụng

9          .           1

những kĩ năng học được đê vẽ và giới thiệu vê gia đình ước mơ đó. 

b.         Nội dung:

– Triền lãm tranh “Gia đình mơ ước của em”

– Chia sẻ bức tranh "Gia đình mơ ước của em”

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

–           Nhiệm vụ 1: Triển lãm tranh “Gia đình mo’ ước cứa em ”

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV tổ chức cho các nhóm trưng bày tranh lên các không gian phù hợp như tường của lớp, kệ tranh,…

–           GV tổ chức cho HS tham quan triến lãm.

–           GV yêu cầu HS khi xem tranh cần giữ trật tự, quan sát tranh và hãy chọn ra 3 bức tranh mình thích nhất để cùng nhau chia sẻ vào cuối hoạt động.

–           GV yêu cầu HS đứng trước bức tranh của mình và hỏi: Cảm nhận của em khi tham quan triển lãm? Tranh của các bạn như thế nào? Em thích bức tranh của bạn nào? Vì sao?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.     1. Triển lãm tranh “Gia đình

mo’ U’Ó’C của em” 

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS các nhóm trưng bày tranh và giới thiệu về tranh của nhóm mình.

–           GV ghi nhận sự cố gắng của HS.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Chia sẻ bức tranh "Gia đình mơ ước của em ”

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV cho HS tạo nhóm 4 HS với 4 bức tranh.

–           GV yêu cầu từng thành viên của nhóm lần lượt chia sẻ trong nhóm về bức tranh của mình theo nội dung:

•           Em vẽ cảnh sinh hoạt gì trong gia đình mơ ước? Vì sao em mơ ước cảnh sinh hoạt này?

•           Mồi thành viên đang làm gì để vun đắp gia đình vui vẻ, hạnh phúc?

•           Em sẽ làm tốt nhất việc gì để nuôi dưỡng quan hệ gia đình?

Buóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS các nhóm giới thiệu để biết được sự tự tin của các em và mong muốn của            2. Chia sẻ bức tranh "Gia đình mo' ước của em

– Chia sẻ theo các gợi ý của GV

các em về gia đình.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Sau khi các nhóm giới thiệu xong, GV mời một vài HS lên giới thiệu bức tranh của mình trước lớp.

–           GV nhận xét về hoạt động, về gia đình ước mơ của HS.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 3: Phản hồi cuối chủ đề

a.         Mục tiêu: giúp HS tự đánh giá về bản thân mình và nhận được sự đánh giá của GV. Từ đó, mồi HS biết được hướng rèn luyện tiếp theo của mình.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi tìm hiêu chủ đề

–           Tống kết số liệu khảo sát

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

–           GV yêu cầu HS mở nhiệm vụ 9, trang 40 SGK và chia sẻ với bạn về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.

–           GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.

–           GV yêu cầu HS thực hiện ý 2, nhiệm vụ 9, trang 40 SGK. Hướng dần HS sau khi xác định mức độ thì tính điếm của mình theo thang điểm như sau:

•           Thường xuyên thực hiện: 3 điểm;

•           Thỉnh thoảng thực hiện: 2 điểm;

•           Chưa thực biện: 1 điểm.

–           GV yêu cầu HS tính tống điểm và đưa ra nhận xét từ số liệu thu được. Điếm càng cao chứng tỏ kĩ năng nuôi dưỡng quan hệ gia đình của HS là tốt.

–           GV mời một số HS chia sẻ kết quả của mình trước lớp.

Leave a Comment