Giáo án bài tạo sự thoải mái, vui vẻ môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài tạo sự thoải mái, vui vẻ môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tuần 34

Hoạt động dạy          TG       Hoạt động học

*Hoạt động 7: Tạo sự thoải mái, vui vẻ.

- Mục tiêu: Giúp HS củng cố 1 số cách làm cho mình vui vẻ, thoải mái từ đó biết cách chuyển trạng thái tích cực.

- Cách tổ chức: Luyện tập theo nhóm.

  + GV cùng HS chia sẻ cách làm cho mình vui vẻ (nhiệm vụ 5 SGK/tr 88, 89).

  + Hỏi: Ai đã thực hành được biện pháp nào.

  + Cho HS thực hành 1 số biện pháp vận động theo nhạc: GV giao nhiệm vụ và làm mẫu (GV lựa chọn bài hát quen thuộc và có động tác minh họa).

+ GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm cho thêm vui vẻ.

  + Hỏi: Em có cảm nhận gì sau hoạt động này?

+ GV nhận xét, dặn HS: cần luôn vận động, rèn luyện sức khỏe để tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.

*Hoạt động 8: Sắp xếp, trang trí gian triển lãm “Hình ảnh của tôi”.

- Mục tiêu: Giúp HS tự lực trong sắp xếp, trang trí, tổ chức hoạt động, hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

- Phương pháp: Thực hành theo nhóm.

- Cách tổ chức:

  + GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Sắp xếp, trang trí không gian triển lãm sản phẩm của nhóm để mọi người đến tham quan.

  + GV đưa ra yêu cầu: gian triển lãm được sắp xếp gọn gàng, dẹp và các bộ thẻ để mọi người đều nhìn thấy.

  + GV xác định vị trí không gian cho từng nhóm để sắp xếp.

  + GV quan sát điều chỉnh không gian cho từng nhóm.

  + Dặn dò: Các nhóm bảo quản gian triển lãm cho giờ học sau.

  + Nhận xét hoạt động của HS và các gian triển lãm.    20’

+ HS cùng GV chia sẻ cách làm cho mình vui vẻ.

+ HS chia sẻ.

+ Cả lớp đứng dậy, làm động tác theo nhạc: giơ 2 tay ra nào, nắm lấy cái tai này, lắc lư cái đầu này, ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc, …

+ HS thực hiện theo nhóm.

+ Sảng khoái, dễ chịu, vui vẻ.

- Cả lớp lắng nghe.

- Cả lớp lắng nghe.

- Các nhóm sắp xếp, trang trí không gian triển lãm sản phẩm của nhóm.

- Lắng nghe.

Xem nhiều