Giáo án bài tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ngang ,điểm số ,dàn hàng ,dồn hàng môn thể dục sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG NGANG, ĐIỂM SỐ, DÀN HÀNG VÀ DỒN HÀNG. (tiết 4) I. Mục tiêu bài học 1.Về phẩm chất: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG NGANG, ĐIỂM SỐ, DÀN HÀNG VÀ DỒN HÀNG.

(tiết 4)

I. Mục tiêu bài học

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

– Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

– Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

– Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng số trong sách giáo khoa.

– Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

– Phát triển năng lực chú ý, khả năng phản xạ khi có hiệu lệnh, vận dụng xếp hàng trước và sau khi kết thúc tiết dạy và trong các hoạt động thường ngày.

2.2. Năng lực đặc thù:

– NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

– NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số dàn hàng và dồn hàng.

– NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số dàn hàng và dồn hàng..

II. Địa điểm – phương tiện

– Địa điểm: Sân trường 

– Phương tiện:

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

– Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

– Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.

IV. Tiến trình dạy học

Nội dung              LVĐ        Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

                Thời gian              Số lượng              Hoạt động GV    Hoạt động HS

I. Phần mở đầu

1.Nhận lớp

2.Khởi động

a) Khởi động chung

– Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,…  

b) Khởi động chuyên môn

– Các động tác bổ trợ chuyên môn

c) Trò chơi

– Trò chơi “ tay lái cừ khôi”

II. Phần cơ bản:

* Kiến thức.

 – Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.

Luyện tập

Tập đồng loạt

tập theo tổ nhóm

thi đua giữa các tổ

 

* Trò chơi  “ giành cờ”

Leave a Comment