Giáo án bài Tết yêu thương tết chia sẻ môn tự nhiên xã hội sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file SINH HOẠT DƯỚI CỜ : Tết yêu thương tết chia sẻ TẾT YÊU THƯƠNG, TẾT CHIA SẺ Thứ…..ngày …..tháng ….năm…. I. MỤC TIÊU:      Sau hoạt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

SINH HOẠT DƯỚI CỜ : Tết yêu thương tết chia sẻ

TẾT YÊU THƯƠNG, TẾT CHIA SẺ

Thứ…..ngày …..tháng ….năm….

I. MỤC TIÊU:     

Sau hoạt động, HS hiểu vì sao phải chia sẻ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. đồng thời thực hiện chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường, trong lớp.

II. CHUẨN BỊ:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ. Clip hs có hoàn cảnh khó khăn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

– Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với tổng phụ trách tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

+ Ý nghĩa của tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống, gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của học sinh.

+ Một số hoạt động của tiết chào cờ:

* Thực hiện nghi lễ chào cờ

* Nhận xét thi đua của các lớp trong tuần

Tổ chức hoạt động trải nghiệm

Cho học sinh xem cliphọc sinh vùng sâu, xa có hoàn cảnh khó khăn

+   Nhà trường triển khai phong trào “ Hũ gạo tình bạn”  để quyên góp  tặng các bạn học sinh nghèo của trường.

+ Hướng dẫn học sinh cách quyên góp và ý nghĩa của hoạt động quyên góp.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment