Giáo án bài Tham quan thiên nhiên thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 69 Tham quan thiên nhiên (3 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. – Giúp HS hiểuyêu cầu của buổi tham quan thiên nhiên – Hiểucách …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

69 Tham quan thiên nhiên

(3 Tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

– Giúp HS hiểuyêu cầu của buổi tham quan thiên nhiên

– Hiểucách quan sát, thu thập mẫu và đối chiếu với kiến thức đã học xếp vào các ngành đã học

     2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

– Nội dung phần hướng dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên

– Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vợt, vở ghi chép

2. Học sinh:

– Ôn tập kiến thức đã học về động vật

– Dụng  cụ cá nhân

III. KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1. Kĩ thuật:

– Kĩ thuật chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi, động não.

2. Phương pháp:

– Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi.

III. TIẾN TRÌNH

1. Kiểm tra (không)

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS lựa chọn địa điểm. (8’)

 

– GV: Tìm hiểu xem nơi cần tham quan:

– Có thể môi trường nước (hòn non bộ của trường)

– Có thể môi trường cạn (vườn sau trường)

–  Có thể môi trường gần cả nước cả cạn (Vườn thuốc nam).       

– HS chú ý theo dõi những yêu cầu của bài học.

 

– Lựa chọn địa điểm phù hợp cho tổ, nhóm…      I. Chọn địa điểm

Hoạt động 2: Chuẩn bị dụng cụ – Thiết bị – Kiến thức. (13’)

 

– Yêu cầu HS ôn lại các kiến thức đã học trong SGK về:

+ Hình thái của động vật, đặc điểm thích nghi với môi trường sống

+ Nhận dạng các phần của động vật

*Dụng cụ:

GV: Vừa giới thiệu vừa đưa ra cac dụng cụ, chức năng từng dụng cụ cần cho buổi tham quan

– Dụng cụ đào đất:

– Túi nilon trắng, trong: Để đựng mẫu động vật đã sưu tầm được

– Kính lúp: Dùng quan sát các bộ phận có kích thước nhỏ:

– Panh: Gắp

– Nhãn: Ghi tên mẫu, tránh nhầm lẫn

– Băng dính: Dính mẫu vật khi ép)            

 

– HS hệ thống lại kiến thức đã học để áp dụng cho buổi tham quan thực tế.

– HS chuẩn bị các dụng cụ thực hành theo yêu cầu.           II. Chuẩn bị dụng cụ – Thiết bị – Kiến thức

 

*Kiến thức:

+ Hình thái của động vật, đặc điểm thích nghi với môi trường sống

+ Nhận dạng các phần của động vật:

*Dụng cụ:

– Dụng cụ đào đất:

– Túi nilon trắng, trong: Để đựng mẫu động vật đã sưu tầm được

– Kính lúp: Dùng quan sát các bộ phận có kích thước nhỏ:

– Panh: Gắp

khi ép

– Nhãn: Ghi tên mẫu, tránh nhầm lẫn

– Băng dính: Dính mẫu vật

Hoạt động 3: Chia nhóm và hướng dẫn cách quan sát. (18’)

* GV Chia nhóm

– Nhóm 1:

– Nhóm 2:

– Tìm hiểu mối quan hệ giữa động vật, thực vật ?

–  Quan sát trong vòng một tiếng sau đó tập trung vào lớp để báo cáo

– Cho biết môi trường tham quan thuộc loại môi trường nào?

– Những động vật trong môi trường đó quan sát, ghi tên vào bảng đã kẻ sẵn

– Xếp chúng vào các ngành động vật đã học

-Nhận xét về sự phân bố của chúng ở môi trường quan sát

– Sưu tầm, thu thập các mẫu ở khu vực tham quan. Lưu ý phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Chỉ thu những vật mẫu cho phép số lượng ít

+ Thu  vật mẫu theo nhóm

+ Khi thu mẫu cần phải ghi tên mẫu, dán mẫu

+ Cho vào túi nilon

– Tránh không bẻ cành, cây hoa của trường.

*THGDMT+BĐKH: Giáo dục hs ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ và phát triển thế giới động vật, đặc biệt là động vật có ích.

 

– ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.                III. Chia nhóm và hướng dẫn cách quan sát.

 

* Chia nhóm

– Nhóm 1:

– Nhóm 2:

 

* Hướng dẫn cách quan sát và tìm hiểu môi trường sống của ĐV.

 

3. Củng cố. (4’)

– Hệ thống kiến thức và nhận xét giờ thực nghiệm.

4. Dặn dò. (1’)

– Học và ôn toàn bộ kiến thức chuẩn bị cho giờ thực nghiệm sau.

5. Đánh giá, điều chỉnh sau tiết dạy:

Leave a Comment