Giáo án bài thế giới loài chim môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 23: thế giới loài chim Chia sẻ về chủ điểm – GV giới thiệu chủ điểm: Tiếp tục chủ đề Em yêu thiên nhiên, hôm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 23: thế giới loài chim

Chia sẻ về chủ điểm

– GV giới thiệu chủ điểm: Tiếp tục chủ đề Em yêu thiên nhiên, hôm nay các em sẽ làm quen với các chủ điểm Thế giới loài chim. Chủ điểm này sẽ giúp các em mở rộng hiểu biết về các loài chim trong thế giới tự nhiên. Các em sẽ biết được tên nhiều loài chim, lợi ích của chúng, những niềm vui chúng mang đến cho con người để thêm yêu các loài chim và cách bảo vệ chúng chúng.

– GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài tập 1 và 2 trong SGK:

+ Câu 1: Hãy gọi tên những loài chim chưa có tên trong ảnh.

+ Câu 2: Xếp tên các loài chim nói trên vào nhóm thích hợp:

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc.

b. Gọi tên theo tiếng kêu.

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn.

– GV chiếu hình lên bảng, chỉ từng hình cho cả lớp đồng thanh đọc tên 5 loài chim được viết tên dưới hình, vẫn còn 5 loài chim chưa được đặt tên. HS phải gọi đúng tên 5 loài chim đó. Sau đó sắp xếp tên loài chim vào 3 nhóm thích hợp.

– GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, làm bài vào Vở bài tập.

– GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả:

+ Câu 1: 10 loài chim trong 1 hình minh họa:

(1) Chim cánh cụt                                                (6) Chim quạ

(2) Chim gáy                                                        (7) Chim sâu

(3) Chim rẻ quạt                                                   (8) Chim cú mèo

(4) Chim gõ kiến                                                    (9) Chim vàng anh    

(5) Chim bói cá                                                       (10) Chi bìm bịp

+ Câu 2:

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc: chim cánh cụt, chim cú mèo, chim vàng anh, chim rẻ quạt, chim gáy.

b. Gọi tên theo tiếng kêu: chim bìm bịp, quạ, chim gáy.

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn: chim bói cá, chim gõ kiến, chim sâu.

– GV nói lời dẫn vào bài đọc mở đầu chủ điểm Thế giới loài chim.

Leave a Comment