Giáo án bài thực hành hô hấp nhân tạo thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 26 Thực hành THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO   I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức –              Nêu được trình tự các bước tiến hành hô hấp …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

26 Thực hành

THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO

 

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

–              Nêu được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo.

–              Trình bày phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực.

–              Giải thích cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo.

–              Làm thí nghiệm để phát hiện ra CO2 trong khí thở ra.

  2. Năng lực

                – Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

–              Giáo viên:

+             Tranh phóng to các hình trong sgk

+             Nước vôi trong, ống nghiệm, ống hút

–              Học sinh: chiếu cá nhân, gối (theo tổ)

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra miệng

– Lớp trưởng kiểm tra sự chuẩn bị giữa các tổ

3. Tiến trình dạy học

Trong thực tế có rất nhiều nguyên nhân làm cho ta bị ngạt thở. Theo em, cơ thể ngừng hô hấp có thể dẫn tới hậu quả gì? (HS trả lời)

Vậy để cấp cứu nạn nhân bị ngừng hô hấp đột ngột đúng cách để có hiệu quả cao nhất, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động của giáo viên                Hoạt động của học sinh Nội dung

+ Có những nguyên nhân nào làm hô hấp của người bị gián đoạn ?          

– HS nghiên cứu SGK trang 75  trả lời câu hỏi

– HS khác trả lời  HS khác bổ sung. có thể nêu thêm nguyên nhân khác.   I. Nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp :

– Khi bị chết đuối  nước vào phổi,  cần loại bỏ nước.

– Khi bị điện giật, ngắt dòng điện

+ Phương pháp hà hơi thổi ngạt được tiến hành như thế nào ?

– Gv hướng dẫn sơ lược các bước tiến hành và làm mẫu các thao tác .

+ Phương pháp ấn lồng ngực được tiến hành ntn ?

– Thực hiện phương pháp ấn lồng ngực ở nhóm .

– Gv giám sát các nhóm  giúp đỡ nhóm yếu, thao tác chưa chính xác .

– Gv gọi 1 vài nhóm để kiểm tra .

– Gv đánh giá công việc của nhóm .          

– HS nghiên cứu SGK  ghi nhớ các thao tác .

– Một vài HS trình bày  HS khác bổ sung .

– HS chú ý theo dõi GIV.

– Tập tiến hành trong nhóm và thay phiên nhau thực hiện .

– Một vài nhóm biểu diễn thao tác của phương pháp ấn lồng ngực và trình bày từng thao tác  các nhóm khác theo dõi nhận xét .       II. Tiến hành hô hấp nhân tạo :

1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt .

* Các bước tiến hành: SGK trang 76 .

2. Phương pháp ấn lồng ngực :

* Các bước tiến hành: SGK trang 76 .

4. Nhận xét đánh giá

– GV nhận xét chung cả buổi thực hành về kết quả học tập và ý thức kỷ luật

                  + Cho điểm từ 1 – 3 nhóm thực hiện tốt .

                  + Nhắc nhở rút kinh nghiệm nhóm còn yếu .

– HS dọn dẹp vệ sinh lớp học .

Leave a Comment