Giáo án bài thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 66 :  thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 66 :  thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

– Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất:

– Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV: mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa hoặc nhựa… hộp sữa, cái cốc, ống nước …

– HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG       ND các HĐDH          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

7’

A. Khởi động:

MT : Tạo hứng thú cho hs vào bài.

– GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

  – Gv kết hợp giới thiệu bài.           – HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó:

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;

hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, …

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

– HS lắng nghe.

– HS ghi tên bài vào vở.

15’      C. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Bài 1/30:

Mục tiêu: 

Thực hành đếm số hình trong một tổ hợp các hình.

– GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

– GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp quan sát tranh và đếm số khối trụ, khối cầu,…

– GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

– Nhận xét, tuyên dương.    

Bài 1/30:

– 2 -3 HS đọc.

– 1-2 HS trả lời: Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ?Khối cầu?

– HS làm việc cặp đôi chia sẻ với bạn và cùng nhau đếm để kiểm tra kết quả.

– 2 HS chia sẻ trước lớp.

+2 khối trụ, 2 khối cầu, 4 khối lập phương, 4  khối hộp chữ nhật.

– HS lắng nghe nhận xét bạn.

            Bài 2/30:

Mục tiêu: 

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.         

– GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

– GV hướng dẫn HS quan sát thảo luận nhóm 4 và TLCH:

H: Ở bên trái của khối cầu là khối gì ?

H: Ở bên phải của khối cầu là những khối gì ?

H: Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật ?

– GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.

– GV nhận xét, tuyên dương.          Bài 2/30:

– 2 -3 HS đọc.

– 1-2 HS trả lời: Xem hình rồi trả lời các câu hỏi. Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

– HS làm việc nhóm 4 và TLCH:

 

– Ở bên trái của khối cầu là khối trụ.

– Ở bên phải của khối cầu là những khối:  khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương và khối trụ.

– Khối trụ ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

– Đại diện các nhóm báo cáo.

– HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

8’        D.  Hoạt dộng vận dụng

 Bài 3/30:

Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

– Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

– GV hướng dẫn HS cách chơi: +Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị nhiều loại hình khối đã đem đến lớp để lên bàn.

+Tiến hành: Giáo viên chia lớp thành hai nhóm, các loại hình khối học sinh sưu tầm được để lên hai bàn,mỗi nhóm cử 5 bạn tham gia chơi. HS bịt mắt và nhanh tay tìm đúng hình khối theo yêu cầu của quản trò (hay giáo viên hô), ví dụ: Hãy lấy cho tôi một khối trụ,… Trò chơi diễn ra trong thời gian hai phút, nếu nhóm nào chọn được nhiều hình khối và đúng thì nhóm đó thắng.

-Gv nhận xét, tuyên dương.           

Bài 3/30:

– 2HS đọc YC bài.

– 1-2 HS trả lời: Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

– HS theo dõi, lắng nghe.

– HS tham gia chơi trước lớp. Cả lớp theo dõi, cổ vũ các bạn.

– HS nhận xét nhóm bạn.

5’        E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.          H: Hôm nay em học bài gì?

H: Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

H: Kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật?

– GV nhận xét, tuyên dương.

– Về nhà tìm thêm đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật có trong nhà em nhé .

– Nhận xét giờ học.   – Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

– 1-2 HS trả lời.

-HS nối tiếp nhau kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.

– HS lắng nghe .

Bài 66 :  thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 2)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

– Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất:

– Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV: mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa… hộp sữa, cái cốc, ống nước …

– HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG       ND các HĐDH          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

7’

A. Khởi động:

MT : Tạo hứng thú cho hs vào bài.

– GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

– Gv kết hợp giới thiệu bài. – HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó:

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;

hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, …

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

– HS lắng nghe.

– HS ghi tên bài vào vở.

13’      C. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Bài 4/31:

Mục tiêu:  Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

– GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

– GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, sử dụng các khối hình đã học (như khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu) để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích.

– GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

– GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

+ GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.

Ví dụ: Hình ghép của bạn có mấy hình khối trụ?Hình ghép của bạn có mấy hình khối cầu?…

 – Nhận xét, tuyên dương.   

Bài 4/31:

– 2 -3 HS đọc.

– 1-2 HS trả lời: Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích.

– HS làm việc cá nhân theo gợi ý của GV.

-HS mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

– 3 – 5 HS chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

– HS lắng nghe nhận xét bạn.

12’      D.  Hoạt dộng vận dụng

Bài 5/31:

Mục tiêu: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

– GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

– GV hướng dẫn HS dùng các khối hình như trong SGK thảo luận nhóm 4 để xếp hình, nhóm nào xếp được cao hơn, chắc hon thì thắng cuộc.

– GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn. Khuyến khích HS chia sẻ ý tưởng xếp hình của mình, lí do nhóm quyết định xếp như vậy để hình cao hơn chắc hơn.

– GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

– GV nhận xét, tuyên dương.         

Bài 5/31:

– 2 -3 HS đọc.

– 1-2 HS trả lời: Dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn.

– HS làm việc nhóm 4 nhóm trưởng hướng dẫn các bạn dùng các khối hình như trong SGK để xếp hình. Trong trường hợp không có các khối hình như trong SGK để lắp ghép thì các nhóm sử dụng các khối hình mình mang để xếp, ghép.

– Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

– HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

5’        E.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.          H: Hôm nay em học bài gì?

H: Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

H:Nếu được rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn thì em sẽ làm gì?

H: Kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật?

– GV nhận xét, tuyên dương.

– Về nhà tìm thêm đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật có trong nhà em nhé .

– Nhận xét giờ học.   – Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.(tt)

– 1-2 HS trả lời.

-HS nối tiếp nhau kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.

– HS lắng nghe .

Leave a Comment