Giáo án bài thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 45: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng Tiết 76: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng I. Mục tiêu: sau bài học, hs có …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 45: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

Tiết 76: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

I. Mục tiêu: sau bài học, hs có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết.

– Vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế.

– Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu. Các tấm bìa, tờ giấy, que tính, thước thẳng, cây bút để HS thực hành xếp hình

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

5’        1. Khởi động:

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – GV cho HS chơi nhận diện hình

– GV giới thiệu bài, ghi bảng          – HS chơi nhận diện một số hình như: tam tác, tứ giác, vuông, tròn, chữ nhật

– HS lắng nghe, ghi vở

27’      2.Thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 90)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng hình tam giác, tứ giác, chữ nhật. Vận dụng đặc điểm các hình đó để ghép thành các hình

b) HÌnh C là tứ giác

-Yêu cầu HS đọc yc.

– Bài 1 yêu cầu gì?

– GV YC HS quan sát và nêu tên hình, đặc điểm hình

–  GV cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả trong 03 phút

-GV mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả ở phần a. hình b có nhiều cách ghép

– Nhận xét đánh giá và kết luận.

-GV mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả ở phần b. YC nêu đặc điểm hình tứ giác

– Nhận xét đánh giá và kết luận.   

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu

– 3-4 HS TL(hình chữ nhật, hình tam tác).

– HS TL nhóm, QS các hình A, B, C và so sánh các mảnh bìa dùng để ghép với các hình đó. Xác định được vị trí cần ghép của mỗi mảnh bìa. Nêu các làm và kết quả của mình.

-HS đưa kết quả thảo luận nhóm

HS nhận xét

-HS đưa kết quả thảo luận nhóm

HS nhận xét

Bài 2 (trang 90)

Mục tiêu: Vận dụng đặc điểm các hình để thực hành xếp hình từ hình phẳng cho trước

Quy trình gấp:

-B1: Tờ giấy màu hình vuông đặt úp mặt, chéo góc, gấp đôi lấy dấu rồi mở ra

-B2: Gấp 2 đỉnh 2 bên trùng vào đường dấu giữa tạo thân cá

-B3+4: Gấp ngược 2 đỉnh về phía cạnh ngoài (theo đường gấp góc ngoài) tạo vây cá

-B5:Lật úp con cá lại

-B6: Vẽ thêm miệng, mắt cá           – Cho HS đọc YC

– Bài toán yêu cầu làm gì?

– GV cho HS quan sát quy trình gấp trong SGK hoi:

+Để gấp được con cá cần chuẩn bị những gì?

+Quy trình gấp con cá gồm mấy bước?

+Để bài gấp đẹp, khi gấp chú ý điều gì?

– GV cho HS thảo luận nhóm 4 gấp con cá theo quy trình. GV quan sát, giúp đỡ

-GV  cho các nhóm trình bày quy trình gấp trước lớp, nêu rõ cách thực hiện ở từng bước.

-GV nhận xét, tuyên dương

-GV cho HS trưng bày cá đã gấp và vẽ trang trí vào giấy A3 theo nhóm 4

-Tổ chức trưng bày “Viên hải dương học” và cho HS đi tham quan

-GV cho học sinh nêu cảm tưởng sau khi đi tham quan bài của lớp

-GV nhận xét, tuyên dương            – 1HS đọc tiếng, lớp đọc thầm

-HS trả lời: gấp con cá bằng giấy màu.

-HS quan sát quy trình và trả lời:

+tờ giấy màu hình vuông, bút màu.

+6 bước

+Gấp đều 2 bên, miết kĩ nếp gấp

– HS thảo luận nhóm bốn gấp cá theo quy trình.

– Đại diện các nhóm lên bảng gấp và trình bày

HS nhận xét

-HS trưng bày sản phẩm nhóm 4

-HS treo sản phẩm của nhóm và tham quan bài của lớp

– 5-6 HS chia sẻ ý kiến riêng

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Bài 45: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

Tiết 77: thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

I. Mục tiêu: học xong bài này, hs đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết.

– Vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế.

– Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động:

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – GV cho HS chơi nhận diện hình

– GV giới thiệu bài, ghi bảng          – HS chơi nhận diện một số hình như: tam tác, tứ giác, vuông, tròn, chữ nhật

– HS lắng nghe, ghi vở

20’      2. Thực hành, luyện tập:

Bài 3 (trang 91)

Mục tiêu: Vận dụng đặc điểm các hình để thực hành cắt, xếp hình từ hình phẳng cho trước

Cách gấp cắt:

+B1: Gấp đôi, gấp đôi lần nữa, gấp đôi thêm lần nữa miết kĩ nếp lấy dấu gấp sau đó mở tờ giấy ra

+B2: Cắt thành 4 hình vuông nhỏ

+B3: Cắt 1 hình vuông nhỏ thành 2 hình tam giác

-Hoạt động nhóm 3 ghép hình

-Chú ý: Quan sát kĩ vị trí các mảnh ghép

-Yêu cầu HS đọc yc.

– Bài 3 yêu cầu gì?

– GV YC HS quan sát trah phần a và trả lời:

+Cần chuẩn bị tờ giấy hình gì?

+Cắt tờ giấy thành các hình gì? Cắt thành mấy hình?

+ Làm thế nào để cắt được?

-GV nhận xét, chốt quy trình gấp cắt. Lưu ý HS miết đường gấp kĩ rồi mới mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu gấp.

-GV cho HS thực hiện gấp cắt cá nhân.

-Cho HS thực hiện trước lớp

-GV nhận xét, khen

-GV cho HS thảo luận nhóm 3, dùng những mảnh ghép vừa cắt xếp thành các hình phần b vào phiếu nhóm, lưu ý HS dùng hồ cố định hình tạo được

-Cho HS trình bày sản phẩm trước lớp

-GV hỏi: để tạ hình đẹp cần chú ý điều gì?

– Nhận xét đánh giá và tuyên dương HS  

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu cầu phần a, b

– HS quan sát tranh, trả lời:

+Hình vuông

+8 Hình tam giác

+ Gấp đôi, gấp đôi lần nữa, gấp đôi thêm lần nữa lấy dấu gấp sau đó mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu

HS nhận xét

-HS lắng nghe

-HS làm việc cá nhân

-1 HS thưc hiện trước lớp

Hs nhận xét

-HS đưa kết quả thảo luận nhóm

HS nhận xét

-HS xếp hình trong nhóm 3

-Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm nhóm

-HS nêu theo cảm nhận

HS nhận xét

            Bài 4 (trang 91)

Mục tiêu: Thực hành xếp hình tứ giác từ các vật dụng.

-Hoạt động nhóm 2 xếp hình         

-Yêu cầu HS đọc đề bài

– Bài toán yêu cầu gì?

– GV hỏi định hướng:

+Hình tứ giác có đặc điểm gì?

+Có hể dùng đồ vật nào để xếp hình?

-GV cho HS thảo luận nhóm 2 xếp hình trên bàn

-GV quan sát giúp đỡ

-GV cho HS trình bày trước lớp

-GV nhận xét, tuyên dương           

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– Xếp đồ vật thành hình tứ giác

-HS trả lời:

+Có 4 cạnh

+Bút chì, bút mực, bút màu, thước kẻ, que tính

HS nhận xét, bổ sung

– HS xếp hình nhóm 2

-Các nhóm lên xếp hình

HS nhận xét, bổ sung

6’        3. Vận dụng

Bài 5 (trang 91)

Mục tiêu: Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định

            -Yêu cầu HS đọc đề bài

– Bài toán yêu cầu gì?

– GV cho HS quan sát bảng 1 và hỏi:

+Trong bảng có những hình nào?

+Các hình xếp theo quy luật nào?

-GV chốt, hướng dẫn HS vân dụng quy luật để tìm hình còn thiếu trong bảng 2

– YC HS thảo luận nhóm 4 tìm các hình còn thiếu, vẽ vào phiếu học tập

-GV cho HS trình bày trước lớp

– Nhận xét, đánh giá, khen,….chốt bài.    – 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS trả lời: tìm các hình còn thiếu

-HS trả lời:

+tròn, vuông, tam giác

+Trong mỗi hàng, mỗi cột có đủ 3 loại hình

-HS lắng nghe

-HS thảo luận tìm hình còn thiếu rồi điền kết quả phiếu học tập.

-2-3nhóm trình bày

Lớp QS, nhận xét….

4’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

 

Leave a Comment