Giáo án bài thực hành môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file CHỦ ĐỀ 25 – BÀI THỰC HÀNH I. Mục tiêu:    1. Năng lực: – Năng lực chung: + Năng lực tự học và tự chủ: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

CHỦ ĐỀ 25 – BÀI THỰC HÀNH

I. Mục tiêu:

   1. Năng lực:

– Năng lực chung:

+ Năng lực tự học và tự chủ: Hát, nói, viết theo chủ đề.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua hoạt động thực hành.

+ Năng lực ngôn ngữ: Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

      – Năng lực đặc thù:

      + Hát được bài hát về mẹ và cô.

+ Mở rộng vốn từ thông qua lời bài hát.

+ Phát triển lời nói dựa trên các gợi ý.

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.

+  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các BT.

2. Phẩm chất:

  – Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu quý mẹ và cô giáo thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

II. Phương tiện dạy học:

– SGV, VBT.

– Bảng phụ ghi các từ ngữ (nếu có ).

III. Các hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     ĐIỀU MONG ĐỢI Ở HS

1. HĐ 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ ( 5 phút)

* Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi. Hát và hiểu nội dung bài hát.

* Cách tiến hành:

– Cho HS hát bài “Cô và Mẹ” – Tác giả Phạm Tuyên.

–  Hỏi: Những ai được nhắc đến trong bài hát?

– GV dẫn dắt vào bài.

2. HĐ 2: Luyện tập nghe hiểu (10 phút)

* Mục tiêu:  Hát được bài hát về mẹ và cô. Trả lời được câu hỏi thông qua lời bài hát.

* Cách tiến hành:

– Cho HS hát bài “Mẹ của em ở trường” (VBT/35).

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về 2 câu hỏi sau:

Câu1: Người mà bạn nhỏ xem là mẹ của mình ở trường là ai?

Câu 2: Em có đồng ý với bạn nhỏ không? Vì sao? 

– Yêu cầu HS trình bày.

 

– Nhận xét.

– Đính những câu HS vừa trả lời được lên bảng.

* Đánh giá: HS trả lời đúng ý, tròn câu.  (HS tự đánh giá, GV đánh giá HS, HS đánh giá HS)

3. HĐ 3: Luyện tập nói, viết sáng tạo (15 phút)

* Mục tiêu: Phát triển lời nói dựa trên các gợi ý. Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.

* Cách tiến hành:

– Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

– Yêu cầu HS chia sẻ những việc làm đó theo nhóm 6.

 

– Mời HS lên trình bày.

– GV nhận xét.

– Yêu cầu HS viết những gì em đã nói với bạn vào VBT/36 (BT2).

– Yêu cầu nói lại bài vừa viết, nhận xét về những ý tưởng sáng tạo của HS để khuyến khích, động viên các em.

– Nhắc nhở HS viết hoa chữ đầu câu và sử dụng dấu chấm câu, khoảng cách giữa các chữ trong một câu.

* Đánh giá: HS nói và viết được về mẹ hoặc cô giáo.

4. HĐ 4: Củng cố, dặn dò (5 phút)

* Mục tiêu: Nêu các nội dung vừa học.

* Cách tiến hành:

– Yêu cầu nhắc lại nội dung học.

– Gợi ý nêu công việc cần chuẩn bị cho tiết học sau.

– Giao việc.          * Dự kiến sản phẩm: Hát- Trả lời.

* Tiêu chí đánh giá: Hát- Trả lời đúng.

* Dự kiến sản phẩm: Hát- Trả lời.

* Tiêu chí đánh giá: Hát- Trả lời đúng.

– Cả lớp hát, cá nhân hát.

– Trình bày bằng cách hỏi đáp với bạn.

– Nhận xét, bổ sung.

– Đọc câu vừa trả lời.

* Dự kiến sản phẩm: Nói- Viết

* Tiêu chí đánh giá: Nói- Viết đúng chủ đề, tròn câu.

– Đọc đề bài.

– HS thực hiện theo nhóm 6: Nói, viết vào bảng nhóm.

– Trưng bày sản phẩm

– Trình bày. Các bạn lắng nghe.

– Nhận xét, bổ sung.

– Lắng nghe.

– Viết vào VBT (cá nhân).

 

– Luyện tập nói.

– HS lắng nghe, tuyên dương bạn.

– HS lắng nghe.

* Dự kiến sản phẩm: Các nội dung đã học.

* Tiêu chí đánh giá: Nêu được các nội dung đã học.

– Nhắc lại nội dung học.

– Nêu việc cần chuẩn bị.

 

 

Leave a Comment