Giáo án bài thực hành môn tiếng việt sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đề 26:  NHỮNG NGƯỜI BẠN IM LẶNG BÀI THỰC HÀNH Thời gian: 1 tiết I.             MỤC TIÊU 1.Năng lực a. Năng lực chung: Năng lực …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đề 26:  NHỮNG NGƯỜI BẠN IM LẶNG

BÀI THỰC HÀNH

Thời gian: 1 tiết

I.             MỤC TIÊU

1.Năng lực

a. Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh đọc trơn văn bản hướng dẫn về cách đội mũ bảo hiểm. Nói về trình tự các bước đội một chiếc mũ bảo hiểm tương ứng với hình ảnh minh họa. Mở rộng vốn từ về từ ngữ chỉ trình tự và thay từ ngữ đó cho các số tương ứng với các bước đội mũ bảo hiểm.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm. Học sinh nói với bạn và những người xung quanh về những việc em có thể làm được với những cử chỉ, ánh mắt, thân thiện khi nói chuyện với bạn.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát triển thông qua việc thực hành làm bài tập

bNăng lực đặc thù:

–              Phát triển năng lực về văn học:

+ Đọc trơn văn bản.

+ Mở rộng vốn từ về trình tự và các bước đội mũ bảo hiểm.

–              Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

    + Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu.

2.  Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trách nhiệm: biết cách bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông trên đường khi tham gia nghe, nói, đọc, viết.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1.GV: 

–  SGV, VBT

– Bảng phụ.

2. HS:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

1. Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ

– Cho HS chơi  trò chơi “Đoán vật”.

– Nhận xét.

2. Hoạt động 2: Luyện đọc và mở rộng vốn từ

– Yêu cầu đọc bài hướng dẫn đội mũ bảo hiểm.

– Gắn tranh quy trình 4 bước đội mũ bảo hiểm.

– Yêu cầu tìm từ chỉ tuần tự.

– Yêu cầu thay các từ chỉ tuần tự vào các số ở các bước.

– Nhận xét – Kết luận: Em thay thế từ chỉ tuần tự đúng.

3.Hoạt động 3: Thực hành đội nón bảo hiểm.

– Yêu cầu nhắc lại 4 bước đội mũ bảo hiểm.

– Giao việc, chia nhóm.

– Theo dõi, giúp đỡ.

– Nhận xét – Kết luận: có thảo luận nhóm, đội mũ bảo hiểm đúng quy trình.

4.Hoạt động 4: Đánh giá.

– Yêu cầu lấy thẻ gương mặt cảm xúc.

– Thông qua từng tiêu chí đánh giá.

– Nhận xét – Kết luận.

– HS về nhà chuẩn bị tiết sau.

5.Củng cố – Dặn dò:

– Cho HS nhắc lại nội dung vừa học.

– GV tổ chức thi đua nói quy trình đội mũ bảo hiểm.

– GV tổng kết tuyên dương đội thắng cuộc

Phần bổ sung:

Leave a Comment