Giáo án bài thực hành phòng tránh bị bắt cóc hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Thực hành phòng tránh bị bắt cóc I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS vận dụng được những kĩ năng phòng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Thực hành phòng tránh bị bắt cóc

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS vận dụng được những kĩ năng phòng tránh bị bắt cóc để thực hành trong một số tình huống cụ thể.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Hiểu được trong các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc, cần phải làm gì.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Thực hành phòng tránh bị bắt cóc.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS được thực hành xử lí tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia lớp thành các nhóm.

– GV đưa ra hai bức tranh với nội dung tình huống:

+ Tình huống 1: Một người đàn ông đang kéo tay em nhỏ đi theo mình.

+ Tình huống 2: Một người phụ nữ lạ mặt tiến lại gần hai bạn nhỏ đang chơi ngoài sân để nhờ đi tìm hộ con mèo cô bị mất.

– GV giao cho mỗi nhóm một bức tranh và phổ biến nhiệm vụ:

+ Các nhóm quan sát tranh và thảo luận về cách xử lí tình huống.

+ Các nhóm thực hành xử lí tình huống qua hình thức đóng vai.

(2) Làm việc cả lớp:

– GV mời các nhóm lêm trước lớp đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.

– GV và HS theo dõi, đưa ra nhận xét.

– GV mời HS chia sẻ về những điều bản thân học được qua cách xử lí tình huống.              

Leave a Comment