Giáo án bài Thực hành sơ cứu cầm máu thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 20 Thực hành  SƠ CỨU CẦM MÁU   I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức –              HS phân biệt vết thương làm tổn thương tĩnh mạch, động …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

20 Thực hành

 SƠ CỨU CẦM MÁU

 

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

–              HS phân biệt vết thương làm tổn thương tĩnh mạch, động mạch hay mao mạch.

–              Trình bày các thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất máu nhiều.

–              Các bước băng bó khi chảy máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch.

–              Những lưu ý khi băng bó cầm máu.

     2. Năng lực

                – Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

– Giáo viên: Chuẩn bị 1 cuộn băng, 2 miếng gạc, 1 cuộn bông, dây cao su hoặc dây vải, 1 miếng vải mềm (10 x 30cm).

– Học sinh: Chuẩn bị theo nhóm như Giáo viên

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra miệng

GV yêu cầu tổ trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.

3. Tiến trình dạy học

Họat động của giáo viên                Họat động của học sinh Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

– Giáo viên: nêu vấn đề: chúng ta đã biết vận tốc máu ở mỗi loại mạch là khác nhau, vậy khi bị tổn thương chúng ta phải xử lý như thế nào ?

– Hs Suy nghĩ, thảo luận để giải quyết vấn đề mà giáo viên nêu ra

– Học sinh trao đổi thảo luận để hướng đến việc làm thế nào khi chảy máu.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

Mục tiêu: Hs thực hiện được các bước băng bó khi chảy máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch.

Phương pháp dạy học:  Phương pháp vấn đáp tìm tòi, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học trực quan.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực hành phòng thí nghiệm.

1: Tìm hiểu về các dạng chảy máu( 10 phút)

Hoạt động của giáo viên(1)          Hoạt động của học sinh(2)            Nội dung ghi bảng(3)

– GV yêu cầu HS trao đổi nhóm, thảo luận để hoàn thành bảng : – HS tự xử lí, liên hệ thực tế, trao đổi nhóm và hoàn thành bảng.    

Các dạng chảy máu          Biểu hiện

1. Chảy máu mao mạch – Máu chảy ít, chậm.

2. Chảy máu tĩnh mạch  – Máu chảy nhiều hơn, nhanh hơn.

3. Chảy máu động mạch                – Máu chảy nhiều, mạnh, thành tia.

2: Tập băng bó vết thương(15 phút)

 

– Khi bị chảy máu ở lòng bàn tay thì băng bó như thế nào ?

– GV lưu ý HS 1 số điểm, yêu cầu các nhóm tiến hành.

– GV kiểm tra mẫu băng của các tổ : yêu cầu mẫu băng phải đủ các bước, gọn, đẹp, không quá chặt, không quá lỏng.

– Khi bị chảy máu ở động mạch, cần tiến hành như thế nào ?

– Lưu ý HS về vị trí dây garô cách vết thương không quá gần (> 5cm), không quá xa.

– Yêu cầu các nhóm tiến hành.

– GV kiểm tra, đánh giá mẫu.

+ Mẫu băng phải đủ các bước, gọn, đẹp không quá chăt hay quá lỏng.

+ Vị trí dây garô.               – Các nhóm nghiên cứu thông tin SGK.

– 1 HS  trình bày cách băng bó vết thương ở lòng bàn tay như thông tin SGK : 4 bước.

– Mỗi nhóm tiến hành thực hành dưới sự điều khiển của tổ trưởng.

– Mỗi tổ chọn người mẫu băng tốt nhất. Đại diện nhóm trình bày thao tác và mẫu.

– Các nhóm nghiên cứu cách băng bó SGK + H 19.1.

– 1 HS trình bày các bước tiến hành,

– Các nhóm tiến hành dưới dự điều khiển của tổ trưởng.

– Mỗi tổ chọn một mẫu băng tốt nhất. Đại diện nhóm trình bày thao tác và mẫu.               

1. Băng bó vết thương ở lòng bàn tay (chảy máu tĩnh mạch và mao mạch).

– Các bước tiến hành SGK.

                + Lưu ý : Sau khi băng nếu vết thương vẫn chảy máu, phải đưa ngay bệnh nhân tới bệnh viện.

2. Băng bó vết thưởng cổ tay (chảy máu động mạch)

– Các bước tiến hành SGK.

                + Lưu ý :

                + Vết thương chảy máu ở động mạch (tay chân) mới được buộc garô.

                + Cứ 15 phút nới dây garô 1 lần và buộc lại.

                + Vết thương ở vị trí khác chỉ ấn tay vào động mạch gần vết thương nhưng về phía trên.

 

                4.Viết thu hoạch

Mỗi Học sinh tự làm ở nhà rồi nộp báo cáo cho Giáo viên đánh giá

          * Đáp án gợi ý

Câu 1: Chảy máu động mạch và tĩnh mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lí?

Các dạng chảy máu          Biểu hiện             Cách xử lí

1. Chảy máu tĩnh mạch  – Máu chảy nhiều, nhanh.            – Dùng ngón cái bịt chặt vết thương trong vài phút cho đến khi máu không chảy nữa.

– Sát trùng vết thương.

– Dùng băng dán hoặc gạt để băng vết thương.

* Nếu sau khi băng vết thương vẫn chảy máu, đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

2. Chảy máu động mạch                – Máu chảy nhiều, mạnh, thành tia.         – Dùng ngón tay dò tìm vị trí động mạch, bóp mạnh để làm ngưng chảy máu trong vài phút.

– Buộc dây garo.

– Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương, băng lại.

– Đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Câu 2: Những yêu cầu cơ bản của biện pháp buộc dây garô là gì? Vì sao chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc ở chân mới dùng được biện pháp buộc dây garô?

Yêu cầu:

                + Chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay (chân) mới buộc dây garo.

+ Cứ sau 15’ nới dây garo ra và buộc lại.

+ Chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc chân mới dùng được biện pháp buộc dây garo vì tay và chân là những mô đặc nên biện pháp buộc dây garo mới có hiệu quả cầm máu cao. 

Câu 3: Những vết thương chảy máu động mạch không phải ở tay hoặc ở chân cần được xử lí thế nào?

Những vết thương chảy máu động mạch ở vị trí khác, chỉ dùng biện pháp ấn tay vào động mạch gần vết thương về phía tim.

 

IV. Tổng kết và hướng dẫn tự học ở nhà

1. Tổng kết

– GV đánh giá chung giờ thực hành về ưu, nhược điểm.

– Cho điểm nhóm làm tốt. Nhắc nhở nhóm làm chưa đạt yêu cầu (nếu có).

2. Hướng dẫn tự học ở nhà

– Yêu cầu : mỗi nhóm làm một bản thu hoạch

Leave a Comment